Tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning – dynamisk budget, prognos och målstyrning

Dagens Samhälle Utbildning, i Stockholm (+2 orter)
Längd
1 dag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Hör gärna av er för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Hör gärna av er för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Från 9 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning

Tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning – dynamisk budget, prognos och målstyrning

Traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning ifrågasätts allt oftare för att den anses skapa en tungrodd administrativ process och misstro. Denna utbildning handlar om hur du kan utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning och istället skapa en tillitsbaserad, dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning som främjar samverkan och effektivitet och bättre tar hänsyn till oförutsedda händelser. Du får lära dig hur du i praktiken kan arbeta med tillitsbaserad och dynamiskt budget, uppföljning, målstyrning och prognos.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Hör gärna av er för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Ekonomichefer, controllers, HR-chefer, verksamhetschefer och andra med ekonomiskt ansvar i offentlig sektor som vill arbeta mer modernt och tillitsbaserat.

Kursinnehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Brister med och kritik mot traditionell budgetstyrning, New Public Management (NPM), traditionell internprissättning och fiktiva marknader
 • Vad forskningen säger och hur det ser ut i praktiken
 • Hur traditionell budgetstyrning och andra strukturer inom NPM kan utvecklas så att beslut om resursallokering, målstyrning, uppföljning och prognos kan främja tillit och effektivitet
 • Hur du kan utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning
 • Hur du kan utveckla en modern, tillitsbaserad organisation genom modern ekonomistyrning och utvecklade metoder för ekonomisk analys och dialog mellan stab och verksamhetsansvariga
 • Vilka fallgropar du ska undvika vid förändring mot en mer dynamisk och tillitsbaserad ekonomistyrning
 • Hur du kan arbeta med tillitsbaserad uppföljning och prognos genom trendanalyser, relativa mål och rullande mål
 • Hur du kan arbeta med tillitsbaserad målstyrning
 • Exempel på hur andra organisationer inom offentlig sektor gjort för att nå framgång i form av minskade kostnader, minskad administration, ökad tillit och samverkan och kul på jobbet 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap och inspiration för att utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning och istället skapa en tillitsbaserad, dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning som främjar samverkan och effektivitet och bättre tar hänsyn till oförutsedda händelser.

Upplägg

Program

09.00 Inledning

 • Introduktion till dagen, mål och agenda 
 • Presentationsrunda 

09.20 Traditionell ekonomistyrning baserad på årsbudgetering och dess problem

 • Traditionell ekonomistyrning och budgetstyrningens historik
 • Brister med traditionell budgetstyrning
 • Kritiken mot New Public Management (NPM)
 • Kritiken mot traditionell internprissättning och fiktiva marknader
 • Den rationella styrmodellen 
 • Andra hinder och dilemman – slöseri, administrativa tidstjuvar och annat 

10.15 Kaffe

10.30 Så kan du utveckla traditionell ekonomistyrning

 • Så arbetar andra organisationer för att utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning
 • Exempel på organisationer och de effekter som uppnåtts
 • Så undviker du vanliga fallgropar som finns vid förändring från traditionell ekonomistyrning mot en mer dynamisk och tillitsbaserad ekonomistyrning 

12.00 Lunch

13.00 Att arbeta med tillitsbaserad uppföljning och prognos

 • Att lita på trendanalyser och mer relativa mål och nyckeltal är en nyckel inom tillitsbaserad ekonomistyrning
 • Så väljer du metod för rullande uppföljning och prognos
 • Så arbetar du med visualisering av utfall, trender och prognos för olika typer av data
 • Så arbetar du med att skapa tidiga varningssignaler och att kommunicera med verksamheten
 • Vad chefer vill se i en rapport
 • Övning i Excel - tillämpning av rullande uppföljning och prognos 

15.00 Fika

15.15 Att arbeta med tillitsbaserat målstyrning

 • Syftet med målstyrning: vad det är och vad det finns för alternativ
 • Från uppdrag, till inriktning och mål, där vi går igenom skillnader i begrepp och sätt att utveckla målstyrningen bort från traditionell ekonomistyrning
 • Så undviker du dysfunktionella beteenden som kan uppstå vid felaktig målstyrning – om motivation, feedback och beteenden 

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning – dynamisk budget, prognos och målstyrning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 33 recensioner
Skriv en recension
3/5
Kursdeltagare
29 sep 2022

3 av 5

4/5
Kursdeltagare
29 sep 2022

4 av 5

4/5
Kursdeltagare
29 sep 2022

4 av 5

Dagens Samhälle Utbildning
105 16 Stockholm

Dagens Samhälle Utbildning

Dagens Samhälle Utbildning är ledande inom utbildningar för dig i offentlig sektor. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ledarskap, strategi, hållbarhet, kommunikation, upphandling, juridik och ekonomi. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och din organisations...

Läs mer om Dagens Samhälle Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights