Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad Controller

Företagsuniversitetet
Kort om utbildningen
18 dagar
56 600 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-10-15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Verktyg för bättre verksamhetsstyrning

 • Lär dig metoder för styrning av ekonomi och verksamhet
 • Så tar du fram säkrare beslutsunderlag
 • Skaffa verktyg för kritisk analys

Välkommen till en 18 dagar lång utbildning som ger dig praktiska verktyg för att fungera ännu mer effektivt i din roll som controller samt aktuella kunskaper i bl.a. verksamhetsstyrning, ekonomisk riskhantering, ledarskap och personalekonomi.

Att vara diplomerad controller hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Strategisk och operativ styrning
 • Lönsamhetsstyrning
 • Analys, utveckling och utredningar
 • Ekonomiska rapporter och presentationer
 • Kalkyler och prissättning
 • Kredithantering
 • Värdeskapande verksamhet
 • Lean som metod

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till kvalificerade medarbetare inom företagets ekonomifunktion eller verksamhetsledning som önskar utveckla sina kunskaper och metoder inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. För deltagande krävs goda förkunskaper i att läsa och förstå de ekonomiska rapporterna i en årsredovisning, inte nödvändigtvis akademisk utbildning inom företagsekonomi.

Syfte och Mål

Målet är att tillhandahålla metoder, kunskap och övningar som behövs för att:

 • arbeta aktivt med ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • utveckla analys och ett granskande förhållningssätt till olika frågeställningar inom verksamhetsutveckling
 • avgränsa, definiera, utreda och analysera problem samt kunna rapportera detta skriftligt och muntligt

Övrigt

Kursen består av sex undervisningsblock som innehåller föreläsningar, diskussioner samt praktiska övningar individuellt och i grupp. Mellan passen ingår inläsning av litteratur, praktiska tillämpningsövningar och reflektion. Mellan block tre och fem genomför deltagarna en controllerrapport. Det är en utredning utifrån ett avgränsat område där deltagaren samlar information, analyserar och drar slutsatser. Arbetsinsatsen med controllerrapporten motsvarar ungefär en veckas arbete. Denna rapport redovisas, opponeras på och bedöms vid block fem. Krav och grunder för diplomering i programmet, Minst 90 procent närvaro under utbildningen, vilket motsvarar 16 av 18 utbildningsdagar. Godkänd skriftlig controllerrapport samt opposition av annan deltagares controllerrapport

Investering

56 600 kronor exkl. moms.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Controller, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Jennie
(5)
Bra mix av moment, bra och engagerade lärare.
Andreas
(5)
Mycket bra utbildning med hög nivå på lärarna och föreläsarna!
EvaM
(4)

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet erbjuder kurser inom bland annat affärsspråk, ekonomi, IT, juridik, kommunikation, ledarskap och HR, marknadsföring och inköp samt nya medier. Här hittar du en dynamisk mötesplats för yrkesaktiva som söker kompetensutveckling. Företagsuniversitetet startade 1982 och är knutet till Kursverksamheten vid...


Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Företagsuniversitetet

Box 10074
121 27 Stockholm-Globen

 Visa telefonnummer

Recensioner
Diplomerad Controller
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 7 recensioner
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 490 recensioner
Alla recensioner för arrangören