Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Visar 1-25 av 27 träffar
12

När du anställdes som chef var du kanske inte beredd på hur mycket ekonomiansvar jobbet skulle innefatta. Men eftersom att det ligger i chefens händer att, till exempel, skära kostnader är goda kunskaper i företagsekonomi och redovisning att föredra. Utan dessa ekonomikunskaper riskerar chefsbeslut att luta mer åt chansningar och resultaten blir följaktligen osäkra. Som chef behöver du således ha koll på företagets resultaträkning och balansräkning. Resultaträkningen är den som visar hur verksamheten har utvecklats resultatmässigt under hela räkenskapsåret medan balansräkningen visar företagets tillgångar, avsättningar, eget kapitel samt skulder på balansdagen. Tillsammans ger de dig en bra grund till att fatta rätt ekonomiska beslut i företaget.

För att nå de ekonomiska målen krävs även en gedigen ekonomistyrning där den ansvariges roll är att se till att personalens och företagets mål samverkar. Ekonomistyrning består av en rad så kallade styrinstrument som hjälper dig med ekonomiansvar att nå verksamhetens mål. Dessa styrinstrument innefattar bland andra: budgetering, benchmarking, personalstruktur och kompetensuppbyggnad. Om målen för dessa instrument går i linje med varandra ökar sannolikheten att nå företagets övergripande mål.

Vill du gå en ekonomikurs som är anpassad för dig som chef?

Om du har ekonomiskt ansvar för en grupp, en enhet eller ett projekt kan en kurs i grundläggande ekonomi för chefer vara till stor hjälp i ditt arbete. Efter att ha gått en chefsanpassad ekonomikurs är målet att du ska ha grundkunskaper i företagsekonomi, skräddarsydda till dig som resultatansvarig. Du blir rustad med verktyg för att möjliggöra effektiv ekonomistyrning och får den ekonomiska förståelsen som är nödvänding för att driva verksamheten framåt.

Här är några av de vanligaste punkterna i en ekonomutbildning för chefer:

  • Att läsa och förstå ekonomiska rapporter
  • Ekonomiskt ansvar
  • Hur du tar rätt investeringsbeslut
  • Budgetering
  • Kassaflödesanalys
  • Kalkylering
  • Analys och ekonomistyrning med rätt nyckeltal
  • Kostnadsanalys
Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Ekonomi för icke ekonomer – Taur...

Åsa Cederquist gick kursen Ekonomi för icke ekonomer. Hon tror att betydligt fler behöver ekonomiska kunskaper.

Läs mer
FEI Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder ett stort antal kurser och utbildningar för dig som är yrkesverksam. Du kan få
mer information om vårt utbud här på utbildning.se eller direkt på vår hemsida fei.se.

Läs mer
”Jag är supernöjd med utbildning...
Framfot företagsutbildning

Jessica Huda har gått Framfots utbildning Certifierad Projektledare. Här berättar hon varför, och vilka resultat hon fått.

Läs mer
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer