Visar 1-25 av 36 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 36 träffar
1
2

När du anställdes som chef var du kanske inte beredd på hur mycket ekonomiansvar jobbet skulle innefatta. Men eftersom att det ligger i chefens händer att, till exempel, skära kostnader är goda kunskaper i företagsekonomi och redovisning att föredra. Utan dessa ekonomikunskaper riskerar chefsbeslut att luta mer åt chansningar och resultaten blir följaktligen osäkra. Som chef behöver du således ha koll på företagets resultaträkning och balansräkning. Resultaträkningen är den som visar hur verksamheten har utvecklats resultatmässigt under hela räkenskapsåret medan balansräkningen visar företagets tillgångar, avsättningar, eget kapitel samt skulder på balansdagen. Tillsammans ger de dig en bra grund till att fatta rätt ekonomiska beslut i företaget.

För att nå de ekonomiska målen krävs även en gedigen ekonomistyrning där den ansvariges roll är att se till att personalens och företagets mål samverkar. Ekonomistyrning består av en rad så kallade styrinstrument som hjälper dig med ekonomiansvar att nå verksamhetens mål. Dessa styrinstrument innefattar bland andra: budgetering, benchmarking, personalstruktur och kompetensuppbyggnad. Om målen för dessa instrument går i linje med varandra ökar sannolikheten att nå företagets övergripande mål.

Vill du gå en ekonomikurs som är anpassad för dig som chef?

Om du har ekonomiskt ansvar för en grupp, en enhet eller ett projekt kan en kurs i grundläggande ekonomi för chefer vara till stor hjälp i ditt arbete. Efter att ha gått en chefsanpassad ekonomikurs är målet att du ska ha grundkunskaper i företagsekonomi, skräddarsydda till dig som resultatansvarig. Du blir rustad med verktyg för att möjliggöra effektiv ekonomistyrning och får den ekonomiska förståelsen som är nödvänding för att driva verksamheten framåt.

Här är några av de vanligaste punkterna i en ekonomutbildning för chefer:

  • Att läsa och förstå ekonomiska rapporter
  • Ekonomiskt ansvar
  • Hur du tar rätt investeringsbeslut
  • Budgetering
  • Kassaflödesanalys
  • Kalkylering
  • Analys och ekonomistyrning med rätt nyckeltal
  • Kostnadsanalys
Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Kör bara kör - det finns så myck...

Anna Lundberg, HR-specialist och kursledare på kursen ”Agila metoder för HR”, berättar om vilka fördelar ett agilt arbetssätt kan föra med sig till området HR, men även om vilka eventuella utmaningar som kan uppstå. 

Läs mer
De nya kunskaperna stärker henne...

Åse Larsen, säkerhetsansvarig och dataskyddsombud på Affärsverken, om sin diplomutbildning som hon avslutade i januari 2021.

Läs mer
"Förändringen går snabbt och vi ...

Åsa Liedgren, Executive Assistant på Sustainable Banking på SEB, berättar om sina erfarenheter av utbildningen ”Executive Assistant 2025” under hösten 2020.

Läs mer
"En utbildning helt rätt i tiden"

Kurssamordnare Lars Zetterström om varför du ska gå en diplomutbildning i krisledning på Företagsuniversitetet.

Läs mer