Visa utbildning.se som: Mobil

Ekonomi för icke ekonomer

Hjärtum Utbildning
Kort om utbildningen
2 dagar
9 980 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-03-11 - Stockholm
Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2020-03-11  
9 980 SEK
2020-05-27  
9 980 SEK

Kursbeskrivning

ABC i ekonomi för icke ekonomerEkonomi för icke-ekonomer - en intensivkurs i företagsekonomi

Ekonomi för icke-ekonomer - kursen för dig som behöver förstå de  ekonomiska sambanden inom företagsekonomin.

Öka din förståelse för de viktiga ekonomifrågorna

Kursen ger dig grunderna inom företagsekonomi och hjälper dig att se de ekonomiska sammanhangen i ett företag. Du lär dig att förstå ekonomiska termer och begrepp så att du enklare kan diskutera ekonomi med ekonomer och andra. Du får tillgång till ekonomiska verktyg som du kan applicera direkt på din verksamhet och lär dig arbeta med budgetar, uppföljning och kontroll.

Kursen Ekonomi för icke-ekonomer är en heltäckande ekonomikurs för dig som vill förstå de ekonomiska principerna och sambanden och kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

Målgrupp

Kursen Ekonomi för icke ekonomer vänder sig till dig som inte är ekonom till yrket, men som behöver grundläggande ekonomisk förståelse. Du behöver inte ha några speciella förkunskaper, därför passar kursen alla som saknar eller har liten erfarenhet av ekonomins område.

Ur innehållet

Ekonomi för icke ekonomer tar bland annat upp följande:

Grunderna i företagsekonomi

• Redovisningens syfte
• Affärsidé
• Företagsformer och vad som kännetecknar dem
• Regelverk att följa
• Räkenskapsår
• Bokföringen och dess principer
• Kontoplanens konstruktion och funktion

Begrepp och terminologi

• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:
 - Utgift / Inkomst
 - Utbetalning / Inbetalning
 - Kostnad / Intäkt
• Olika typer av kostnader:
 - Rörliga och fasta kostnader
 - Sär- och samkostnader
 - Direkta och indirekta kostnader
• Resultat och täckningsbidrag
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering

Redovisningen och dess rapporter

• Hur ställs en resultat- och balansräkning upp? Vilka poster ingår?
• Sambanden mellan resultat- och balansräkningen
• Bokslut - avslutning av den löpande bokföringen:
 - Årsbokslut
 - Periodbokslut
 - Delårsrapport
 - Bokslutsdispositioner
• Årsredovisningen och dess innehåll:
 - Resultat-, balansräkning och noter
 - Förvaltningsberättelse
 - Revisionsberättelse
• Kassaflödesanalys och finansieringsanalys

Att förstå ekonomiska sammanställningar

• Den praktiska nyttan av att förstå ekonomiska rapporter
• Vad visar en resultat- resp. en balansräkning?
• Vad kan du utläsa ur en årsredovisning?
• Nyckeltal - vad säger de mig?
 - Täckningsgrad / Debiteringsgrad
 - Rörelsemarginal / Vinstmarginal
 - Soliditet / Likviditet
 - Räntabilitet

Budgetering - före, under och efter budgeten

• Varför är budgeten viktig?
• Olika slags budgetar:
 - Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
 - Investeringbudget
 - Likviditetsbudget
• Hur gör jag en budget?
• Efter budgeten:
 - Kontroll och avvikelserapportering
 - Att upptäcka avvikelser i god tid
 - Vad bör du göra om budgeten inte kan hållas?

Användbara ekonomiska kalkyler

• Kalkylernas syften och användningsområden
• Vilka olika kalkylmodeller finns?
 - Kostnads- och intäktskalkyler
 - Investeringskalkyler
• Begrepp som används inom kalkylering:
 - Anskaffningsvärde och restvärde
 - Kalkylränta
 - Ekonomisk livslängd
• Prissättning och lönsamhet - vad kostar det att producera en produkt?
• Kalkylering i tjänsteföretag

Investering

9.980 kr per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Tips! Är ni flera från samma företag kan det vara fördelaktigt att genomföra denna kurs som en företagsanpassad utbildning. Använd gärna formuläret längre ned på sidan, så kontaktar vi dig!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ekonomi för icke ekonomer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 16 recensioner.

Marie Aspkil
(4)
Kunnig och engagerad ledare. Saknar utbildningsmaterial som mer förklarar de olika ekonomi begreppen.
Martin Lewin, VD, Dekiru Solutions AB
(4)
Bra tempo. Bra kopplingar till verklingheten, case och anekdoter. Inga problem att hålla sig vaken. Mycket bra. Man höll lätt fokus hela dagen trots vissa torra och trista avsnitt.
Kursdeltagare
(5)
Imponerande att kunna gå igenom hela BAS-kontoplanen 2019 och hålla klassens motivation och intresse uppe från start till slut. En eloge!

Hjärtum Utbildning

Hjärtum utbildning

Hjärtum Utbildning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av kursverksamhet och erbjuder öppna kurser och utbildningar inom ledarskap, kundservice, kundbemötande, arbetsrätt, entreprenadjuridik, ekonomi mm. Vi är det lilla utbildningsföretaget med det stora nätverket av professionella utbildare och föreläsare. Vi månar om...


Läs mer om Hjärtum Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Hjärtum Utbildning

Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 16 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 792 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer