Visa utbildning.se som: Mobil

Psykoterapi- & KBT-utbildningar

Psykoterapiutbildning och kbt-utbildning

Vill du hjälpa människor genom svårigheter i livet? Med samtalsbehandling och KBT vägleder du andra mot ett bättre välmående. Utbildningarna är nyttiga för många olika yrkesgrupper, från lärare och kuratorer till socionomer och terapeuter.

KBT steg 1, Grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning
Bergströms Kunskapsföretag AB
2 år
126 000 SEK
Stockholm
- grundläggande KBT-kunskaper har man glädje av i många olika yrken! Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark överallt. Snart...
Internetbehandling med KBT
Psykologpartners W & W AB
         
(5)
1 dag
2 500 SEK
Stockholm
Välkommen till en heldag om internetbehandling med KBT för dig som vill: Börja arbeta som internetbehandlare Öka din tillgänglighet till...
Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)
KBT distans
2 år
80 000 SEK
Distans
Kognitiv Beteendeterapi är den internationellt använda beteckningen för den behandlingsform som kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska principer. Det finns goda anledningar...
Yrkesutbildning kognitiv beteendeterapeut (KBT-terapeut)
Contar
         
(15)
2 år
31 120 SEK
Stockholm
Contars utbildning till KBT-terapeut är en grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg 1. Den bedrivs på halvfart och inom två år är...
Familjebehandling med KBT
Sverigehälsan
6 dagar
12 720 SEK
Flera orter (2)
Beteendeproblem av olika slag uppstår ofta inom familjer. Att hjälpa familjer är på flera nivåer ett komplicerat arbete och något...
KBT-utbildning – Kognitiv Beteendeterapi 1 år
Sverigehälsan
         
(3)
1 år
27 360 SEK
Flera orter (3)
En KBT-utbildning för dig som söker praktiska och användbara verktyg för ditt arbete med människor. Utbildningen passar dig som arbetar...
Stresshantering - KBT
Previa
12 veckor
13 500 SEK
Stockholm
Det är idag många som lider av stressrelaterade besvär. Previa erbjuder stresshantering i grupp med KBT-inriktning. Målet med kursen är...
Kognitiv beteendeterapi (KBT) - Grundkurs
Contar
         
(7)
6 dagar
8 320 SEK
Stockholm
KBT (kognitiv beteendeterapi) är en terapiform som syftar till att medvetandegöra både inre och yttre beteenden så som emotioner, tankar...
Modern acceptansbaserad KBT – 1 termin
HumaNova
1 termin
 
Stockholm
Tredje vågens KBT (Kognitiv Beteendeterapi) sätter stort fokus på acceptans och medveten närvaro (Mindfulness) i arbetet med mänsklig utveckling, läkning...
Beroendeterapeut med KBT-inriktning
KBT Svealand
         
(4)
1 år
62 000 SEK
Örebro
Missbruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en...
Ettårig kognitiv beteendeterapi (KBT) utbildning.
KBT distans
1 år
16 000 SEK
Distans
Utbildningen arrangeras av KBT distans och riktar sig till dig som önskar en kompetenshöjande utbildning och som vill öka dina...
KBT för Skolkuratorer
Akademi Magelungen
2 terminer
27 500 SEK
Stockholm
En ettårs utbildning med konkreta verktyg för elevhälsan med start höstterminen 2018. Arbetet som skolkurator är utmanande och komplext och...
Grundläggande kurs i KBT
Akademi Magelungen
6 dagar
11 950 SEK
Stockholm
På denna utbildning lär du dig grundläggande kunskaper om KBT. Du får verktyg för att analysera beteenden, tankar och känslor...
KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande, 5 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
40 timmar
11 960 SEK
Stockholm
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket...
KBT i Socialt arbete
Akademi Magelungen
2 terminer
34 200 SEK
Stockholm
Vill du öka din kompetens inom KBT och samtidigt fylla ditt CV med högskolepoäng?  Det här är en utbildning i...
Orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi
KBT Svealand
         
(6)
5 dagar
7 900 SEK
Örebro
Under orienteringskursen presenteras olika terapeutiska modeller och tekniker för områden som depression, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och psykoser. De teorier och tekniker vi...
Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi - steg 1
KBT Svealand
         
(6)
1,5 år
29 500 SEK
Örebro
Utbildningen i KBT ger dig kompetens att under handledning bedriva terapi för till exempel depression, social ångest, relationsproblem mm.Utbildningen består av...
Specialistutbildning för psykologer i Klinisk tillämpning av RFT
Psykologpartners W & W AB
6 dagar
16 500 SEK
Stockholm
Relationsinramningsteori (relational frame theory, RFT) är en teori om mänskligt språk och kognition som fått ökad uppmärksamhet på senare år...
Kurs i parterapi – Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT)
Psykologpartners W & W AB
         
(23)
3 dagar
7 500 SEK
Flera orter (2)
Välkomna på en 3-dagars introduktionskurs i parterapi utifrån Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). I dag är samlevnadsproblematik en av de...
Kognitiv- och beteendeträning i vardagen
SSK Säkerhetsakademien
24 dagar
39 600 SEK
Uppsala
Utbilda dig inom en brottspreventiv och prisbelönt behandlingsmetod! Kognitiv- och beteende träning i vardagen, handlar om pedagogik istället för terapi ....
Kognitiv Coach
Lifecap AB
1 år
41 680 SEK
Distans
Diplomerad Kognitiv Coach Samtliga linjer på Lifecap  innehåller ett gemensamt basår som ger titeln  Diplomerad Kognitiv Coach , Lifecap. Under...
Steg 1-utbildning i ACT
HumaNova
2 år
29 500 SEK
Stockholm
Basutbildningen i psykoterapi baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och...
Beroende/12-stegsterapeut
Lifecap AB
3 år
 
Distans
Samtliga linjer på Lifecap  innehåller ett gemensamt basår som ger titeln  Diplomerad Coach , Lifecap. Under detta år läser du...
Diplomerad samtalsterapeut
HumaNova
         
(1)
2 år
26 800 SEK
Stockholm
HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Samtalsterapeut vänder sig till dig som, utifrån en egen trygg plattform i psykosyntes och psykoterapeutiska metoder,...
EMCC-ackrediterad coachutbildning på Senior Practitioner nivå -Certifierad coach/ karriärcoach
Life & Career AB
         
(10)
8 månader
41 000 SEK
Stockholm
– Sveriges enda EMCC-ackrediterade coach- och karriärcoachutbildning Utbildningen är ackrediterad av EMCC (European Mentoring and Coaching Council) och uppfyller forskningsbaserade...
Utbildning i familjeterapi
Contar
5 månader
36 800 SEK
Stockholm
Utbildning i familjeterapi Vår utbildningi familjeterapi riktar sig till den som önskar bredda sina kunskaper inom systemteori och dess påverkan...
Specialistkurs för psykologer Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning med Barn och Ungdom
Psykologpartners W & W AB
6 dagar
16 500 SEK
Umeå
Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning med Barn och Ungdom. Kursen är...
Fördjupningskurs ACT - ACT med compassion
Psykologpartners W & W AB
2 dagar
5 000 SEK
Stockholm
Är du nyfiken på hur Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) hänger ihop? Båda dessa terapiformer fokuserar...
Handledning utifrån beteendeanalys - Specialistkurs för psykologer
Psykologpartners W & W AB
6 dagar
16 500 SEK
Göteborg
Psykologpartners är glada att erbjuda en specialistutbildning som fördjupar dina kunskaper i beteendeanalys och hur den kan tillämpas i handledning....
Tala Tryggt
Afobia
         
(6)
2 dagar
7 900 SEK
Stockholm
Tala Tryggt är inte en kurs i presentationsteknik eller retorik. Målet är att du ska besegra din talängslan och bli...
Grundkurs i Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
Psykologpartners W & W AB
3 dagar
7 500 SEK
Flera orter (4)
På denna utbildning tar vi ett helhetsgrepp om ACT såväl som behandlingsmetod och samtalsmodell. Grundläggande teoretiska begrepp introduceras och kopplas...
Specialistutbildning i Acceptance and Commitment Therapy
Psykologpartners W & W AB
6 dagar
16 500 SEK
Stockholm
Under psykologutbildningen kommer de flesta i kontakt med ACT i mer eller mindre begränsad omfattning. Det här är utbildningen för...
Transdiagnostisk gruppbehandling, Möjligheter och utmaningar i en klinisk vardag
Psykologpartners W & W AB
1 dag
2 500 SEK
Stockholm
Varmt välkommen till en interaktiv heldag på temat transdiagnostisk gruppbehandling. Workshopen fokuserar vanliga teman och utmaningar behandlare ställs inför i...
Workshop om mental hälsa
Moment Psykologi AB
3 timmar
500 SEK
Stockholm
Många av oss vet mycket om rörelse och kost, men vad kan du egentligen om vad du kan göra för...
Specialistutbildning för psykologer - Psykosocialt arbete i primärvården
Psykologpartners W & W AB
6 dagar
16 500 SEK
Stockholm
Det råder en allt större medvetenhet om den stora grupp människor som söker sig till vårdcentral primärt på grund av...
Introduktion till ACT
Psykologpartners W & W AB
1 dag
1 500 SEK
Flera orter (4)
ACT är en terapeutisk metod som bygger på beteendeterapeutiska principer. Metoden kan också användas som allmänt förhållningssätt i flera olika...
Grundutbildning i Motiverande Samtal, MI (inklusive kodning)
Psykologpartners W & W AB
3 dagar
8 000 SEK
Flera orter (2)
Mycket av vår kommunikation syftar till att påverka andras beteende och särskilt i människovårdande yrken ställs höga krav på att...
Diplomerad Anhörigterapeut
Bergströms Kunskapsföretag AB
2 läsår
98 500 SEK
Distans
Om alla som växer upp i dysfunktionella familjer får stöd skulle allt färre välja eget missbruk och allt färre söka...
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
HumaNova
         
(1)
5 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Acceptance Commitment Therapy (ACT) har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod på en rad områden såsom depression,...
Kognitiv samtalsterapeut
Lifecap AB
2 år
 
Distans
Utbildningens block är uppdelad på fyra olika delmoment per läsår: 1 Ledarskap 2 Relation 3 Hälsa 4 Examination Som samtalsterapeut...
Mentaliseringsbaserad terapi – teori och praktik, 7,5 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7 dagar
18 590 SEK
Stockholm
Kursen vänder sig till personer som arbetar med psykoterapi i olika former. Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och...
MI vid neuropsykiatriska tillstånd
Psykologpartners W & W AB
 
2 500 SEK
Stockholm
Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. Motiverande samtal...
Fortsättningsutbildning + kodning i Motiverande Samtal, MI
Psykologpartners W & W AB
         
(4)
3 dagar
7 500 SEK
Flera orter (2)
Fortsättningsutbildningen i Motiverande Samtal (MI) Fördjupningsutbildningen i Motiverande Samtal (MI) omfattar två heldagar och en halvdag samt kodning med individuell...
Beteendeterapeut, diplomutbildning – steg 2
Sadholms Akademi
         
(5)
20 veckor
14 400 SEK
Flera orter (3)
Under utbildningen får du grundläggande kunskap i symbolik och psykosyntes för att kunna hjälpa dina klienter att identifiera sin problematik....
Motivationsterapeut, diplomutbildning – steg 5
Sadholms Akademi
         
(1)
1 termin
20 000 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen Diplomerad Motivationsterapeut – inspirationscoach är en komplett yrkesutbildning som bygger på Samtalsterapeut steg 4 . Här lär du dig att hjälpa...
Rehabiliteringsterapeut, diplomutbildning – steg 3
Sadholms Akademi
         
(5)
1 termin
14 400 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen Diplomerad Rehabiliteringsterapeut bygger på Friskvårdsterapeut steg 1 samt Beteendeterapeut steg 2. Fokuset under utbildningen är återhämtning, läkning och rehabiliteringsprocessen. Vi...
Samtalsterapeut, diplomutbildning – steg 4
Sadholms Akademi
         
(1)
20 veckor
18 000 SEK
Flera orter (3)
Diplomerad Samtalsterapeut är en fördjupningsutbildning där psyket står i fokus. Under utbildningen får du bland annat teoretiska kunskaper baserade på anknytningsteori,...
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - Fördjupningskurs
Contar
2 dagar
6 320 SEK
Stockholm
ACT hör till de modernare formerna av kognitiv beteendeterapi – de så kallade ”tredje vågens” terapier – som fått allt...
Bli medveten
HumaNova
5 dagar
 
Stockholm
'Bli medveten' vänder sig till dig som vill lära känna dig själv på djupet. Du får uppleva fem dagar fyllda med...
Diplomerad handledare
HumaNova
1 termin
 
Stockholm
Utbildningen vänder sig till dig som vill handleda individer och grupper som har ett behov av att avlasta sig i...
 • = Film
Visar 1-50 av 99 träffar
12
Visa nästa 49 kurser

Mer om Psykoterapi- & KBT-utbildningar

KBT utbildningar

KBT står för Kognitiv Beteendeterapi och handlar om att få patienten att må bättre genom att ändra patientens vanor, tankar och beteenden. I motsats till psykodynamisk teoribildning anser inte KBT-behandlare att sjukdomar som fobier eller depressioner är symptom på andra och för patienten omedvetna problem.

Psykoterapiutbildning

Psykoterapi är en samtalsbehandling som syftar till att öka människors känsla av välbefinnade och hjälpa individer att på olika sätt lära sig hantera svårigheter i livet.

Innan en behandling i psykoterapi inleds görs en analys och bedömning av patientens svårigheter. Patienten och psykoterapeuten sätter tillsammans upp ett mål med behandlingen och kommer överens om hur ofta och under hur lång tid behandligen ska pågå.

Psykoterapi utförs oftast av en psykolog med påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Psykoterapeuter har ibland även en annan inriktning än KBT, till exempel:

 • klinisk psykologi
 • klinisk socialt arbete
 • psykologisk rådgivning
 • mental hälsorådgivning
 • klinisk eller psykiatriska socialt arbete
 • äktenskap och familjterapi
 • rehabilitering
 • musikterapi
 • bildterapi
 • dramaterapi
 • dans / rörelseterapi,
 • arbetsterapi

För att få bli psykoterapeut krävs legitimation från Socialstyrelsen.

Inriktningar inom psykoterapi

Det finns idag en mängd inriktningar inom psykoterapin. Dessa har delvis egna modeller för behandling men gemensamt är att behandlingarna och förklaringarna under terapin ska hjälpa patienten att på olika sätt lära sig hantera svårigheter i livet och därigenom må bättre.

Psykoterapilegitimation inrättades 1985. De inriktningar inom psykoterapin som är legitimerade av Socialstyrelsen är:

 • Gruppsykoterapi
 • Barn och ungdomspsykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi - en form av djuppsykologi, vars huvudsakliga fokus är att avslöja omedvetet innehåll hos en persons psyke i ett försök att lindra psykisk spänning. Psykodynamisk terapi tenderar att vara kortare och mindre intensiv än traditionell psykoanalys.
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) - syftar till att identifiera maladaptiv kognition, bedömning, tro och reaktioner med syfte att påverka destruktiva och negativa känslor och problematiska dysfunktionella beteenden.

Andra former av samtalsterapi

Samtalsterapi - är ett samlingsnamn för olika terapiformer där man använder samtal för att ge råd och behandla psykiska problem. Samtalsterapi utövas av personer som är diplomerade, certifierade, auktoriserade eller ackrediterade terapeuter från privata utbildningsinstitut.

Psykoanalytisk terapi - var den första praxis att kallas psykoterapi. Psykoanalytisk behandling uppmuntrar verbalisering av patientens tankar. Detta inkluderar associationer, fantasier och drömmar. Utifrån dessa formuleraringar hittar man roten till patientens besvär enligt psykoanalytisen.

Beteendeterapi och tillämpad beteendeanalys - fokuserar på att förändra beteendemönster.

Systemisk psykologi - Syftar till att behandla människor i relationer. Systemisk psykologi bygger på samspelet mellan grupper, deras mönster och dynamik och inkluderar familjeterapi och äktenskapsrådgivning.

Transpersonella terapi – Hjälper patienten att få en andlig förståelse av medvetandet.