KBT-verktyg och samverkan för skolsociala team

Psykologiakademin, i Stockholm (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
5 995 - 7 995 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
2 dagar
Pris
5 995 - 7 995 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

KBT-verktyg och samverkan för skolsociala team

Det skolsociala teamet har en avgörande roll både i det förebyggande arbetet för att att öka skolnärvaron och för att hjälpa skolfrånvarande elever tillbaka till skolan. Detta ställer stora krav på när det gäller arbetssätt, sammansättning och samverkan med andra aktörer.

Psykologiakademins utbildning för det skolsociala teamet tar upp alla de viktiga aspekter av arbetet med skolfrånvaro. Du får lära dig evidensbaserade förebyggande och närvarofrämjande metoder som kan öka skolnärvaron för alla elever.

Under utbildningen går vi igenom konkreta verktyg och metoder för att hjälpa elever med en större problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan. Vi tar även upp faktorer och metoder som leder till effektiv samverkan och samordning kring elever. 

HYBRIDKURS – FYSISK ELLER DIGITAL NÄRVARO

Kursen hålls i lokaler i Stockholm och det går att delta både på plats eller via webben med full interaktivitet. Du kan därför välja att delta på plats i Stockholm eller online. Exakt lokal meddelas senare. 

Oavsett om du är fysiskt närvarande eller deltar digitalt på distans finns samma möjlighet att interagera och kommunicera med kursledare och kurskamrater.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

27 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

27 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att ingå i ett skolsocialt team. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

UNDER TVÅ FULLMATADE DAGAR FÅR DU:

Verktyg för att arbeta förebyggande och närvarofrämjande:

 • Ta del av evidensbaserade insatser som riktar sig till alla elever och som förebygger skolfrånvaro. Hur hjälper vi elever bäst innan problemen blivit stora?
 • Tidigt upptäckt är den bästa förebyggande insatsen. Ta del av Effektiva och förbyggande rutiner för att uppmärksamma skolfrånvaro snabbare.
 • Ta del av den senaste forskningen kring skolfrånvaro. Hur farligt är det med skolfrånvaro? Är olika typer av skolfrånvaro mer farlig än andra? Vilka barn löper störst risk för ett framtida skolmisslyckande? 

Verktyg för att arbeta med insatser till elever som uppvisar riskfaktorer:

 • Hur känner vi igen de elever som är i riskzonen och hur kommer vi in tidigt med insatser som fungerar?
 • Ta del av konkreta verktyg och metoder kring tidig upptäckt, kartläggning och åtgärder, samarbete med familj, individuella insatser till eleven, anpassningar och färdighetsträning. 
 • Hur kan vi tänka kring elever med stor oro och ångest? Hur skiljer vi på stress och ångest så att vi ger rätt insatser?

Verktyg för att arbeta med intensiva insatser till de med stor problematik.

 • Elever med stor problematisk skolfrånvaro är en grupp som ofta inte får de insatser som de behöver. Här kan det skolsociala teamet fylla en mycket viktig funktion.
 • Ta del av konkreta verktyg för att skapa motivation och hopp hos elev och familj. 
 • Kartläggningsarbete i praktiken: Hur genomför du en bra och effektiv kartläggning? 
 • Ta del av metoder för att se till att informationen i kartläggningen används för att skräddarsy insatsen till familjen och eleven. 
 • Ta del av verktyg och metoder när det gäller att hjälp och stötta föräldrar till barn med stor skolfrånvaro.  
 • Ta del av verktyg och metoder för att arbeta med ångest och oro hos elever med stor skolfrånvaro. Vi går också igenom hur du kan hjälpa föräldrar förhålla sig på ett mer hjälpsamt sätt till sina barns oro och ångest. 
 • Hur svarar vi på frågan ”Vilka krav kan jag ställa på mitt barn?”, ”När ska jag backa och när ska jag pusha?”?
 • Det skolsociala teamet kommer många gånger att fungera som spindel i nätet för insatser vid skolfrånvaro. En fungerande samverkan och samordning ökar chansen att lyckas. 
 • Hur organiserar man bäst arbetet i det skolsociala teamet?
 • Vilken metod och vilken struktur ska vi ha i vårt arbete och vilka professioner ska ingå?
 • Hur ser vi till att få en effektiv samverkan med andra aktörer som också är inblandade i de ärenden vi arbetar med?
 • Hur förbättrar vi arbetet med att öka skolnärvaron i hela kommunen?

Kursledare

Kursen leds av erfarna psykologer, med lång erfarenhet av att utbilda i skolfrånvaro, elevhälsa och socialt arbete.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad kurs får du ett signerat intyg, som kan användas för ditt CV.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om KBT-verktyg och samverkan för skolsociala team, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Psykologiakademin
Igeldammsgatan 26
112 49 Stockholm

Om Psykologiakademin

Psykologiakademin vill verka för att personal som arbetar inom skola och med socialt arbete får ta del av evidensbaserade metoder inom KBT-fältet. Vi vill ge metoder och verktyg som deltagarna kan tillämpa i den egna arbetsvardagen. Vi vet att en...

Läs mer om Psykologiakademin och visa alla utbildningar.

Highlights