Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Psykologi
Plats
Visa alla filter
Visar 1-13 av 13 träffar
Annonser

Populära platser

Reportage inom Psykologi

Vad är Acceptance and Commitment Therapy (ACT)? 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en banbrytande psykologisk behandlingsmetod, en del av den så kallade tredje vågens KBT (Kognitiv Beteende Terapi). Metoden utvecklades av Steven Hayes, professor i psykologi vid University of Nevada och syftar till att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten hos patienten.

ACT grundar sig på modern forskning om hjärnan och psyket och har även influenser från zenbuddismens tankar om att lidande är en förutsättning för mänskligt liv. Metoden har de senaste åren skapat stort intresse inom psykiatrin, psykoterapin, vården, skolan och organisationsvärlden.

Liksom kognitiv beteendeterapi utgår metoden från att bemöta problem i nutid snarare än att dyka ner i det förflutna. Målet är att acceptera lidandet snarare än att undvika det och lära sig att i stället fokusera på livsstärkande handlingar för att uppnå ett bra liv.

Inom ACT finns det sex grundprinciper som ska öka patientens psykologiska flexibilitet:

  1. Kognitiv defusion: Att betrakta tankar, känslor och bilder som självständiga objekt och inte nödvändigtvis som en del oss själva
  2. Acceptans: Att låta tankar och känslor finnas och passera utan att försöka kämpa emot, förneka eller älta dem
  3. Kontakt med nuet: Att vara medveten om här och nu, och betrakta sin tillvaro med intresse, öppenhet och mottaglighet
  4. Observerande jag: Att se sig själv som en betraktare av det man upplever, snarare än att tro att man är det man upplever.
  5. Värderad riktning: Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast och orientera sig efter de värderingarna, snarare än att låta andras förväntningar styra stegen.
  6. Ändamålsenligt handlande: Att sätta upp mål enligt sina egna inre värderingar och ta fullt ansvar för att uppnå dem.

Vem kan gå en ACT utbildning?

Förkunskapskraven för att gå en ACT-utbildning varierar från utbildningsföretag till utbildningsföretag. Vanligtvis är det önskvärt att du tidigare har gått en grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning och eller arbetar som samtalsterapeut eller coach.

ACT kan även passa dig som vill utvecklas för egen del med hjälp av modern
acceptansbaserad KBT. Samt för dig som arbetar som personalvetare, coach, terapeut, socionom, organisationskonsult eller inom HR, som vill lära dig mer om moderna terapimetoder och utveckla nya användbara verktyg i din yrkesroll.

Se närmare detaljer kring förkunskapskrav på respektive utbildning som du är intresserad av.