Diplomerad Fastighetsförvaltare

Längd
66 tillfällen
Längd
66 tillfällen
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Bli Diplomerad Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare – diplomutbildning 

Folkuniversitetet bedriver en av marknadens mest populära och eftertraktade utbildningar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder en bred fastighetsförvaltarutbildning där tyngdpunkten ligger på teknik, juridik, ekonomi och service.

Just nu rabatterat pris! Ordinarie pris 57 000 kr.


Att äga eller förvalta fastigheter innebär ett stort ekonomiskt och juridiskt ansvar och det krävs genuina och omfattande kunskaper inom vitt skilda områden. Traditionellt sett delas fastighetsföretagandet in i administrativ och ekonomisk respektive teknisk förvaltning. Genom att komplettera med bland annat kund-, miljö- och samhällsfokus lägger vi till delvis nya perspektiv.

Efter genomgången och godkänd utbildning kommer kursdeltagarna ha en bred kunskap och förståelse för förvaltandet av fastigheter.

Bransch i förändring
Fastighetsbranschen är kanske den bransch i Sverige som under de senaste 20 åren har genomgått den största omvärderingen av sitt förhållande till kunden. Branschen har gått från produkttänkande till servicetänkande och många fastighetsägare har idag kundens behov och önskemål som ledstjärna. Det nya affärsförhållandet innebär samtidigt en stor förändring vad gäller kompetenskraven på branschens personal.

Begrepp som till exempel ”professionellt framträdande”, ”vikten av långsiktigt goda affärsrelationer” och ”analys av olika nyckeltal” är i dag viktiga faktorer för framgångsrika fastighetsföretag.

Innehåll

Utbildningen innehåller 5 delmoment, en yrkesorieterad del samt avslutas med ett diplomarbete:

 • Fastighetens ekonomi
 • Fastigheter och byggande
 • Kommersiell juridik med fastighetsrätt
 • Miljö och resurshållning
 • Ledarskap
 • Förvaltarrollen (yrkesorienterad del)


Momentet ledarskap kommer genomgående finnas med under utbildningen.

Fastighetens ekonomi
Momentet tar ett grundläggande grepp på företagsekonomi och introducerar de ekonomiska begrepp som en modern förvaltare behöver känna sig bekväm med. Vi går igenom:

 • Företagsformer
 • Budgetering
 • Nyckeltalsanalys
 • Årsredovisning
 • Kassaflöden


Vi går också igenom mer fastighetsekonomiska aspekter såsom: Investeringsanalys och fastighetsvärdering. Momentansvarig: Jonas Tottie-Håkansson (Huvudlärare Ekonomi).

Fastigheter och byggande
Här introducerar vi själva stommen i förvaltningsarbetet, fastigheten. Vi går bland annat igenom vad som styr samhällsplanering och byggande, vi tar ett historiskt perspektiv på byggteknik och arkitektur. Dessutom går vi genom olika byggnadstyper, arkitektur och stilhistoria, projektering och byggande samt byggprocessen. Momentansvarig: Robert af Wetterstedt (Huvudlärare Dipl. Fastighetsförvaltare).

Kommersiell juridik med fastighetsrätt
Den kommersiella fastighetsrätten är central för en fastighetsförvaltare och särskil när det gäller hyra av såväl bostäder som lokaler. Momentet behandlar även rättssystemet och allmän civilrätt för att du ska kunna tillgodogöra dig fastighetsrätten. Momentansvarig: Rosita von Feilitzen (Huvudlärare Juridik). Ur innehållet:

 • Introduktion, rättsregler, rättssystem
 • Avtalsrätt, avtals ingående, ogiltighet och fullmakt
 • Köprätt och konsumenträtt
 • Kommersiell fastighetsrätt inklusive fast egendom och fastighetstillbehör
 • Fastighetsköp
 • Hyreslagstiftning
 • Bostadsrätt och annan nyttjanderätt
 • Pant- och sakrätt i fast egendom
 • Miljö och resurshållning

Hållbarhet, kvalitet och miljöaspekter är centrala inom fastighetsbranschen. Momentet ger dig en övergripande bild av de viktigaste delarna resurshantering, ekologiska grundprinciper, energianvändning och hållbarhet. Vi tar ett helhetsgrepp gällande hallbarhet; både kopplat till kvalitet och miljö. Bland annat går vi igenom kvalitets- och miljöledningssystem, gör livscykelbedömningar samt tittar närmre på både miljömärkningar och miljöcertifieringar. Momentansvarig: Robert af Wetterstedt (Huvudlärare Dipl. Fastighetsförvaltare).

Ledarskap
I rollen som fastighetsförvaltare ställs idag allt högre krav på att leda sig själv och andra. Utmaningen handlar många gånger att hantera allt från underställd personal till att leda större och mindre projekt i fastighetsutveckling. Momentansvarig: Rosita von Feilitzen (Huvudlärare Juridik).

Under utbildningen kommer också våra gästföreläsare Jahn Wahlbäck och Sara Björnberg att medverka för att ge dig som deltagare verktygen inför rollen som fastighetsförvaltare och mer konkret berätta vad det innebär att vara förvaltare.

Diplomarbete
I diplomarbetet visar deltagaren att man tillgodogjort sig kunskapen från samtliga delmoment. Den består av en beskrivning och analys samt förslag till utveckling av en valfri fastighet. Arbetet pågår under hela utbildningen med tyngdpunkt på andra terminen och lämnas in i rapportform samt presenteras vid en muntlig redovisning. Handledare och Examinator: Robert af Wetterstedt (Huvudlärare Dipl. Fastighetsförvaltare).

Litteratur och material

Ingår ej i kursavgiften och meddelas i separat utskick som sker per mail senast 7 arbetsdagar innan utbildningsstart. Viktigt att du fyller i en korrekt mailadress.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs. Vi ser dock gärna att du har arbetat några år för att på så sätt ha kommit i kontakt med arbetslivet och därmed lättare kan tillgodogöra dig och applicera det du lär dig. Naturligtvis är det fördelaktigt om du till och med arbetat inom fastighetsbranschen och har god kännedom om denna. Det mest centrala är framför allt diitt engagemang och din vilja att lära dig. Vissa delmoment kommer, beroende på din bakgrund, uppfattas som lättare eller svårare. Kontakta Folkuniversitetet om du är osäker över om dina förkunskaper räcker.

Undervisningsform

Antalet deltagare kan variera mellan 25 och 30 personer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig primärt till dig som har tidigare erfarenheter av fastighetsbranschen men också till dig som är nyfiken på branschen och vill ta dig in. Du kan haft roller som service- eller drifttekniker, uthyrare eller fastighetsvärd vilka samtliga givit dig en bra inblick i branschen. Du kanske har ekonomisk eller juridisk bakgrund och vill lära dig mer om branschen. Du kan också ha en helt annan professionell bakgrund men har ett brinnande intresset och viljan att lära dig mer om fastighetsbranschen. Engagemanget är helt centralt för att du ska få ut det mesta av ditt lärande.

Upplägg

Utbildningen inleds med introduktionsföreläsningar inom juridik och förvaltarrollen, Därefter inleds en fördjupning av respektive moment.

Kursledare

Våra kursledare hämtar vi från yrkeslivet och den akademiska världen liksom från olika branschorganisationer. Våra föreläsare är kvalificerade och yrkesverksamma specialister inom sina respektive områden vilket göra utbildningen är aktuella och har nära förankring i arbetslivet. Robert af Wetterstedt är kursledaren.

Examen, diplom m.m.

Diplom utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som:

 • Varit närvarande minst 75% av tiden.
 • Att hela avgiften är betald.
 • Efter godkända resultat på såväl delmomenten som på diplomarbetet.

OBS! Diplomet skickas ut senast i februari för utbildningar som slutförts under höstterminen och i augusti för de som avslutats under vårterminen med förutsättning att deltagaren klarat ovanstående kriterier.

Diplomeringen styrker din kompetens och innebär att du genomgått utbildningen med godkänt resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

I diplomarbetet visar deltagaren att man tillgodogjort sig kunskapen från samtliga delmoment. Den består av en beskrivning och analys samt förslag till utveckling av en valfri fastighet. Arbetet pågår under hela utbildningen med tyngdpunkt på andra terminen och lämnas in i rapportform samt presenteras vid en muntlig redovisning. Examinator: Robert af Wetterstedt, huvudlärare.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
25 nov 2021

Utbildningen har varit riktigt grym faktiskt och mer än förväntat.

5/5
Kursdeltagare
25 nov 2021

Mycket bra sammansatt kurs!

Folkuniversitetet Stockholm
Kungstensgatan 45
113 59 Stockholm

Folkuniversitetet

Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar som gör din tid på jobbet mer givande, förverkligar dina framtidsplaner eller flyttar dig till en ny lönenivå. Helt enkelt höjer ditt attraktionsvärde på arbetsmarknaden. Folkuniversitetet startade redan 1933 då en grupp studenter...

Läs mer om Folkuniversitetet Stockholm och visa alla utbildningar.

Highlights