Inga recensioner än

Försäkringsjuridiska programmet

Längd
9 dagar
Pris
72 000 - 76 000 SEK exkl. moms
Längd
9 dagar
Pris
72 000 - 76 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Syftet är att ge dig som deltagare en bred kunskapsbas och relevanta verktyg/metoder för juridisk problemlösning. Dessa kommer att utgöra viktiga instrument i det dagliga arbetet på hemmaplan och kan användas i relevanta sammanhang med kunder, kollegor och andra samarbetspartners. Du kommer efter genomgånget program att kunna göra försäkringsjuridiska analyser och bedömningar och därigenom kunna axla ett stort ansvar inom din organisation i olika specialistuppdrag. Efter avslutad utbildning erhålls ett intyg om att du är utbildad inom försäkringsjuridik på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Plats & pris:

Stockholm och Online, 8 dagar 2022

Målgrupp

Programmet är i första hand avsett för försäkringstjänstemän som arbetat några år och som vill spela en aktiv roll i sin egen kompetensutveckling och ta ett vidare steg i karriären. Det passar även bra för andra som arbetar i nära anslutning till försäkringsbranschen eller är på väg in i den och har god teoretisk kunskap. En av programmets styrkor är interaktionen mellan de olika yrkeskategorier som deltar i utbildningen, då ämnena belyses ur flera olika perspektiv.

Kursinnehåll

Försäkringsavtalslagen – FAL

Tolkning av försäkringsvillkor

IDD och Lag om försäkringsdistribution

Skadeståndsrätt

Trafikskadelagen

Försäkringsrörelselagen

m.m

Investering

74 000 SEK (exklusive moms)

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Försäkringsjuridiska programmet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...

Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Highlights