Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
5 dagar
6 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-10-19 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Arbetar du med nyanlända flyktingar och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem till en bättre hälsa? Detta är en kurs som ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar möjligheterna till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän. Den vänder sig till anställda i psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar, som inom psykiatri, primärvård, kommun (exempelvis socialtjänst, Elevhälsa, SFI, boenden) och Arbetsförmedlingen.

Kursinnehåll

 • Humanitära kriser, migration, ackulturation och
  påverkan på den psykiska hälsan på kort och på
  lång sikt.
 • Stressfaktorer under migrationsprocessen och
  hälsofrämjande integration.
 • Regelverket kring asylprocessen och nyanländas
  etablering samt kring asylsökandes rätt till vård.
 • Att identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt
  perspektiv. Bemötande och orientering om
  bedömning och behandling.
 • Trauma – psykologiska och sociala konsekvenser,
  bemötande samt orientering om behandling.
 • Primärvårdsperspektiv på somatisk och psykisk
  ohälsa.
 • Barn, unga och familjer i migration med särskilt
  fokus på ensamkommande barn och ungdomar.
 • Tortyrskador och smärta – vad är samhällets och
  vårdens ansvar?
 • Återhämtning, arbetsförmåga och
  prestationsförmåga. Psykosociala insatser för att
  stötta återgång till vanlig funktion.
 • Språk och kommunikation i mötet med nyanlända
  flyktingar

Mål och syfte

Efter genomgången kurs ska du ha uppnått ökad kompetens att möta nyanlända flyktingar och stödja dem till en bättre hälsa. Du kommer behärska instrumentet Kulturformuleringsintervjun som underlättar bemötande i mångkulturella miljöer.

Kursen ska även leda till att du:
• kan identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
• se samband mellan postmigrationsfaktorer och hälsa samt vikten av psykosocialt stöd
• förstå effekterna av, och bemötande gentemot, personer som utsatts för traumatiska händelser
• få fördjupad kunskap om tortyrskador och dess konsekvenser, såsom smärta och funktionsvariationer
• få fördjupade kunskaper om hälsobehov hos barn och ungdomar i migration
• ha en förståelse för lagar och regler som styr mottagandet av kvotflyktingar, asylsökande och skyddsbehövande samt olika aktörers roller, inklusive vad för vård som finns för migranter.

Upplägg

Litteraturstudier, föreläsningar, en förberedd workshop, grupparbeten och gruppexamination, reflektioner i storgrupp. En veckas heltidsstudier, två uppföljningsdagar inklusive examinationsdag

Tid & plats

Schemalagda kursdagar 19-23 oktober samt 19-20 november 2020.

Karolinska institutet, Solna och Transkulturellt Centrum, Torsplan, Stockholm.

Föreläsare

”För att öka vår förmåga att i olika roller ge bästa möjliga bemötande, stöd och vård åt nyanlända flyktingar behöver vi bred medicinsk, social och psykologisk kunskap. Gemensam utbildning ger bättre förutsättningar för samverkan. Ett uttalat syfte med kursen är att skapa tydlighet om vem som gör vad för nyanlända och andra migranter som står långt från arbetsmarknaden och hur samverkan kan underlätta för flyende människors framtid i Sverige.”

Frida Johansson Metso, psykolog

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
En rolig, väldigt givande och informativ kurs som kommer ge massor.
Kursdeltagare
(5)
Hög kvalité hela vägen från måndag till fredag. Impad:)

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 68 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar