Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Längd
5 dagar
Pris
8 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
5 dagar
Pris
8 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som vänder sig till anställda i sjukvården, kommuner och på Arbetsförmedlingen. Du tränas i att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Du kommer känna till kulturell variation i sjukdomsuttryck och ha konkreta redskap för att genomföra uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö.

Foto: Unsplash.com

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

9 oktober, 2023

 • Uppdragsutbildning
 • Stockholm

Målgrupp

Kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter flyktingar, exempelvis inom psykiatri, primärvård, kommun (exempelvis socialtjänst, Elevhälsa, SFI, boenden) och Arbetsförmedlingen.

Kursinnehåll

 • Stressfaktorer under migrationsprocessen, på lång och kort sikt.
 • Regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering samt kring asylsökandes rätt till vård.
 • Att identifiera psykisk ohälsa och sjukdom med ett transkulturellt perspektiv.
 • Traumatiserade flyktingar – psykologiska och sociala svårigheter, bemötandefrågor samt orientering om behandling.
 • Primärvårdsperspektiv på somatisk och psykisk ohälsa.
 • Barns perspektiv i migrationsprocessen: Ensamma barn, barn i familj och barn som anhöriga.
 • Tortyrskador och smärta – vad är samhällets och vårdens ansvar?
 • Modeller för hälsofrämjande integration, bland annat psykosociala insatser för att stötta återgång till vanlig funktion.
  Kunskap och stöd för kommunikation i mötet med flyktingar.

Mål och syfte

Efter genomgången kurs ska du ha uppnått ökad kompetens att möta nyanlända flyktingar och stödja dem till en bättre hälsa. Du kommer behärska instrumentet Kulturformuleringsintervjun som underlättar bemötande i mångkulturella miljöer.

Kursen ska även leda till att du:
• kan identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
• se samband mellan postmigrationsfaktorer och hälsa samt vikten av psykosocialt stöd
• förstå effekterna av, och bemötande gentemot, personer som utsatts för traumatiska händelser
• få fördjupad kunskap om tortyrskador och dess konsekvenser, såsom smärta och funktionsvariationer
• få fördjupade kunskaper om hälsobehov hos barn och ungdomar i migration
• ha en förståelse för lagar och regler som styr mottagandet av kvotflyktingar, asylsökande och skyddsbehövande samt olika aktörers roller, inklusive vad för vård som finns för migranter.

Upplägg

Litteraturstudier, föreläsningar, en förberedd workshop, grupparbeten och gruppexamination, reflektioner i storgrupp. Fem heldagar + två uppföljande heldagar med workshop och examination

Tid & plats

Schemalagda kursdagar under 2023:

 • Inledande kursvecka under 9-13 oktober.
 • Uppföljande heldagar med examination: 16-17 november. 

Plats

Stockholm, Transkulturellt Centrum.

Investering

8 000 kr exkl. moms.

Kursledare

Mattias Strand, överläkare, specialistläkare i psykiatri, Transkulturellt Centrum. Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
14 apr 2020

En rolig, väldigt givande och informativ kurs som kommer ge massor.

5/5
Kursdeltagare
14 apr 2020

Hög kvalité hela vägen från måndag till fredag. Impad:)

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights