Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi

Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
5 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
5 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Öka din kompetens inom äldrepsykiatri

Denna multiprofessionella kurs ger dig fördjupad kunskap och ökad kompetens inom äldrepsykiatri. Den tar upp både utredning, diagnostik och terapeutiska insatser vid de vanligaste psykiatriska sjukdomar som debuterar i hög ålder. Kursen är Lipus certifierad (Lipus-nr: 20230057)

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

5 augusti, 2024

 • Uppdragsutbildning
 • Distans

Målgrupp

Kursen är multiprofessionell och riktar sig till följande professioner:

 • ST-läkare i psykiatri, geriatrik och allmänmedicin.
 • Fortbildning för specialister i geriatrik, psykiatri, rättspsykiatri, beroende- och rehabiliteringsmedicin, neurologi
 • Fortbildning för andra hälsoprofessioner (kuratorer/social arbetare, psykologer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, tandvårdspecialister)

Kursinnehåll

Detta är en unik interaktiv kurs med kliniskt erfarna föreläsare varav flera med forskningsexpertis i psykiatriska sjukdomar hos äldre.  Kursen behandlar flera problematiska områden:

 • Differential diagnostik mellan psykiatriska och somatiska komorbiditeter ofta förekommande med stigande ålder
 • Samarbete med kommunala aktörer/socialarbetare
 • Legala aspekter vid behandling av svåra psykiatriska tillstånd hos äldre

Kursinnehåll

 • Det normala åldrandet
 • Särskiljning kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande
 • Särskiljning äldrepsykiatriska sjukdomar från somatiska sjukdomar och tillstånd (exempelvis metabola och elektrolytrubbningar) eller läkemedelsbiverkningar
 • Identifiering äldrepsykiatriska sjukdomar depression, ångest, psykos, konfusion och kognitiv sjukdom
 • Vanligt förekommande mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri
 • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)
 • Planering av behandling av psykiatriska sjukdomar hos äldre
 • Kommunens roll i omhändertagandet av äldre personer med psykiatriska sjukdomar, inklusive demens

Upplägg

Undervisningen består av inläsning av kurslitteratur, kollegiala samtal i samband med föreläsningar samt praktiska moment bestående av paneldiskussioner.

Kurslitteraturen består av kursbokenÄldrepsykiatri : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling, samt digital kurslitteratur tillgänglig på lärplattformen Canvas. 

Tillträde till den interaktiva kursdelen kräver (1) godkänt kunskapsprov (40-45 flervalsfrågor) baserad på självstudier av kursmaterialet och (2) inlämning av fallbeskrivning med tydlig frågeställning enligt mall.

Tid & plats

Kursstart 5 augusti 2024 (vecka 32).

Föredrag onsdagar kl.13.00-16.00 i 10 veckor mellan vecka 36 t.o.m. vecka 45.

Plats

Digitala föreläsningar via Zoom. Material och examination via lärplattformen Canvas.

Kursledare

Simona Sacuiu,med dr och specialist i psykiatri, Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset och affilierad NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet.

Linda Furuäng,överläkare, specialist i psykiatri, Äldrepsykiatrisk mottagning i Alvik.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet – ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap. Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights