Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
25 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-06 - Stockholm
Uppdragsutbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Neurosjukvård är en specialitet i ständig utveckling som omfattar många sjukdomar och stora patientgrupper. De senaste årens medicinska framsteg inom neuro-sjukvården har skapat ett behov av ökad kompetens hos sjuksköterskan för att en god och säker vård ska kunna bedrivas.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är sjuksköterska och arbetar med neurologiska eller neurokirurgiska patienter och önskar fördjupa dina kunskaper. Med hjärta för hjärnan erbjuder vi dig en kurs i neurosjukvård som omfattar hela vårdprocessen och samtliga vårdnivåer.

Behörighet
Av Socialstyrelsen legitimerad sjuksköterska. Vidare krävs minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska på vårdavdelning (el. motsvarande) vid neurologisk/neurokirurgisk klinik eller neurologisk/neurokirurgisk sektion vid annan relevant klinik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och engelska A/Engelska 6 med lägst betyg Godkänd/E.

Kursinnehåll

  • Neuroanatomi
  • Patologi och patofysiologi inom nervsystemet
  • Epidemiologi och prognos
    Symtom, diagnostik, bedömning, övervakning och behandling av neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar
  • Specifik omvårdnad vid neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar
  • Vårdprocesser och vårdnivåer - från insjuknande/prehospital vård och slutenvård till rehabilitering, öppenvårdskontakt, alternativt palliativ vård
  • Vetenskap, etik och samhälleliga aspekter relaterade till omvårdnad vid neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar
  • Fortsatt liv med neurologisk/neurokirurgisk sjukdom; fysiska, psykologiska och sociala konsekvenser
  • Perioperativ neurokirurgisk omvårdnad

Mål och syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om symtom, diagnostik, bedömning, behandling och specifik omvårdnad vid neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar hos vuxna patienter.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Har fått massa idéer hur omvårdnaden kan förbättras och har lust att starta projekt på avdelningen."

"Mycket givande kurs men många spännande föreläsningar med stor variation vad gäller både medicin och omvårdnad och patientperspektiv."

"Intressant att få ta del av den senaste forskningen."

"Bra innehåll generellt. Mycket givande med läkare och sjuksköterskor som föreläste och man såg att teamet verkligen fungerade."

Upplägg

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande, där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för
sitt lärande.

De arbetsformer som används är föreläsningar, grupparbeten, självstudier, seminarier och praktiska övningar.

Tid & plats

Kursstart Kursstart 6 september 2021.

Övriga kursdagar under höstterminen: 7 september, 4 oktober, 5 oktober, 8 november, 9 november, 6 december och 7 december. Vårterminens kursdagar (8 st.) meddelas vid kursstart. 

Investering

Pris utifrån anställning:
Karolinska Tema Neuro och Funktion PMI Neuro: 10 000 SEK exkl. moms
Karolinska: 15 000 SEK exkl. moms
Övriga: 25 000 SEK exkl. moms

Examen, diplom m.m.

Kursen examineras genom en skriftlig individuell examinationsuppgift samt aktivt deltagande vid grupparbeten, seminarier och praktiska övningar.

För att examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste materialet ha inkommit inom angiven tid, vilket anges i schema i samband med kursstart. För eventuella ersättningsuppgifter kontaktas kursledare. Betygsskalan är Underkänd/Godkänd.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Neurosjukvård, 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Neurosjukvård, 15 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 88 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Neurosjukvård, 15 hp från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar