Visa utbildning.se som: Mobil

Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
4 terminer på halvfart
207 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-05 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Magisterutbildning i demensvård för läkare 60 hp

En unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för läkare. Demenssjukdomar är mycket kostsamma, ofta långvariga och de drabbade är i behov av stor medicinsk kunskap och vård. Utbildningen höjer din kompetens och ger dig verktyg för att självständigt handlägga demenssjukdomar i alla dess faser och medverka till utvecklingen av en effektiv och kvalitativt säkrad demensvård.

Kursen är både kul och spännande, och låter kursdeltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens.

Gamla händer

Video

Målgrupp

Kursen riktar sig till läkare som vill fördjupa sina kunskaper om demenssjukdomar och deras handläggning och samtidigt få stöd till förändrings- och utvecklingsarbete inom demensområdet på den egna arbetsplatsen.

För att kunna gå utbildningen krävs läkarexamen samt att utbildningen finansieras av din arbetsgivare. Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket är personalutbildning som arbetsgivaren beställer. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Kursinnehåll

 • Hjärnans kognitiva och emotionella funktioner och förändringar med åldrandet.
 • Nervcellens uppbyggnad, funktioner och effekter av åldrandet.
 • Basala kunskaper om lindrig kognitiv störning, de olika demenssjukdomarna, konfusion, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
 • Utredning ur en medicinsk, social och funktionell aspekt av misstänkt demens.
 • Fortsatt handläggning i sjukdomsförloppet.
 • Intervention med läkemedel, rehab- och omvårdnadsinsatser.
 • Vård av personer med svår demenssjukdom, palliation.
 • Vård- och arbetsmodeller.
 • Olika organisationsformer för demensvård.

Mål och syfte

Detta är en nyttig och praktiskt användbar kurs för läkare som vill

- utveckla sin kompetens kring hjärnan och demens

- hantera sitt arbete med större djup och trygghet

- ha kunskap att möta patientens behov i tid

- öka patientens trygghet, arbeta patientsäkert

Kursen syftar till att ge läkare en fördjupad förståelse inom demensområdet, höja grundkompetensen så att man självständigt kan handlägga demenssjukdomar i alla dess faser och medverka till utvecklingen av en effektiv och kvalitativt säkrad demensvård. Utbildningen är högaktuell och nödvändig för att de läkare som arbetar inom demensvården ska kunna utveckla sina färdigheter, sprida dessa i verksamheten och därmed öka nyttan av kursen för individ, verksamhet och patient.

Kursen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med, vilket gör arbetet för hela vårdteamet lättare att utöva, mindre stressfyllt och ger större tillfredsställelse. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha utarbetat exempelvis behandlingsriktlinjer eller vårdplaner att ta med och använda i sitt dagliga arbete.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Jag rekommenderar utbildningen till läkare, oavsett specialitet, som har intresse för
demenssjukdomar och viljan att vara med och utveckla demensvården.”
Dag Salaj, Medicinskt ledningsansvarig på Capio AO, Äldre och Mobil vård, deltagare i utbildningen 2012-2014

”Studieuppgifterna som vi gör har jag tagit in som patientinformation och råd till distriktsläkare. Det är ovanligt med studier som kan vara så direkt praktiska med en
gång.”
Moa Wibom, överläkare, enheten för kognitiv medicin, Region Skåne deltagare i utbildningen 2012 – 2014

Upplägg

 • Interaktivt studentcentrerat lärande. Korta (5-15 min) distansföreläsningar via internetbaserad lärplattform som täcker övergripande områden.
 • Egna studier och uppgifter kopplat till patientfall och praktiska uppgifter. Korta litteraturuppgifter och andra övningsuppgifter som ligger nära det kliniska arbetet och där resultatet kan användas av kursdeltagaren på arbetsplatsen.
 • Under utbildningens gång kommer kursdeltagarnas behov/önskemål om kursinnehåll att fångas upp och implementeras vilket gör utbildningen mycket dynamisk.
 • Utbildningen låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens.
 • Undervisning sker på engelska.

Kursledare

”Demenssjukdomar är exempel på åldersrelaterade tillstånd som ökar kraftigt i  samhället. Sjukdomarna är komplicerade på många sätt i och med att man är sjuk under en lång tid. Dessutom kan de symptom man uppvisar variera under hela sjukdomstiden. Därför är det viktigt att känna igen sjukdomarna tidigt, att ha kunskap om hur de utvecklas och hur man kan hantera de olika komplikationer som kan uppstå”.
Lars-Olof Wahlund, professor, examinator och kursansvarig

Lars-Olof Wahlund

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Kursdeltagare
Jag har fått många medicinska färdigheter för demensvård. Men viktigare är att utbildningen har gett fördjupad förståelse för hur vi arbetar idag i demenssjukvården.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 90 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: