Visa utbildning.se som: Mobil

Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
4 terminer på halvfart
200 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-11-11 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Engelska

Kursbeskrivning

Magisterutbildning i demensvård för läkare 60 hp

En unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för läkare. Demenssjukdomar är mycket kostsamma, ofta långvariga och de drabbade är i behov av stor medicinsk kunskap och vård. Utbildningen höjer din kompetens och ger dig verktyg för att självständigt handlägga demenssjukdomar i alla dess faser och medverka till utvecklingen av en effektiv och kvalitativt säkrad demensvård.

Kursen är både kul och spännande, och låter kursdeltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens.

Målgrupp

Kursen riktar sig till läkare som vill fördjupa sina kunskaper om demenssjukdomar och deras handläggning och samtidigt få stöd till förändrings- och utvecklingsarbete inom demensområdet på den egna arbetsplatsen.

För att kunna gå utbildningen krävs läkarexamen samt att utbildningen finansieras av din arbetsgivare. Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket är personalutbildning som arbetsgivaren beställer. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Kursinnehåll

 • Hjärnans kognitiva och emotionella funktioner och förändringar med åldrandet.
 • Nervcellens uppbyggnad, funktioner och effekter av åldrandet.
 • Basala kunskaper om lindrig kognitiv störning, de olika demenssjukdomarna, konfusion, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
 • Utredning ur en medicinsk, social och funktionell aspekt av misstänkt demens.
 • Fortsatt handläggning i sjukdomsförloppet.
 • Intervention med läkemedel, rehab- och omvårdnadsinsatser.
 • Vård av personer med svår demenssjukdom, palliation.
 • Vård- och arbetsmodeller.
 • Olika organisationsformer för demensvård.

Mål och syfte

Detta är en nyttig och praktiskt användbar kurs för läkare som vill

- utveckla sin kompetens kring hjärnan och demens

- hantera sitt arbete med större djup och trygghet

- ha kunskap att möta patientens behov i tid

- öka patientens trygghet, arbeta patientsäkert

Kursen syftar till att ge läkare en fördjupad förståelse inom demensområdet, höja grundkompetensen så att man självständigt kan handlägga demenssjukdomar i alla dess faser och medverka till utvecklingen av en effektiv och kvalitativt säkrad demensvård. Utbildningen är högaktuell och nödvändig för att de läkare som arbetar inom demensvården ska kunna utveckla sina färdigheter, sprida dessa i verksamheten och därmed öka nyttan av kursen för individ, verksamhet och patient.

Kursen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med, vilket gör arbetet för hela vårdteamet lättare att utöva, mindre stressfyllt och ger större tillfredsställelse. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha utarbetat exempelvis behandlingsriktlinjer eller vårdplaner att ta med och använda i sitt dagliga arbete.

Upplägg

 • Interaktivt studentcentrerat lärande. Korta (5-15 min) distansföreläsningar via internetbaserad lärplattform som täcker övergripande områden.
 • Egna studier och uppgifter kopplat till patientfall och praktiska uppgifter. Korta litteraturuppgifter och andra övningsuppgifter som ligger nära det kliniska arbetet och där resultatet kan användas av kursdeltagaren på arbetsplatsen.
 • Under utbildningens gång kommer kursdeltagarnas behov/önskemål om kursinnehåll att fångas upp och implementeras vilket gör utbildningen mycket dynamisk.
 • Utbildningen låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens.
 • Undervisning sker på engelska.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet

KI:s uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 7 recensioner
Alla recensioner för arrangören