Lyssna på unga: bemötande och tillitsskapande metoder för dig som arbetar med ungdomar

Pris
14 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Pris
14 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Få nya verktyg för att nå unga och stötta deras psykiska hälsa

Som vuxen och yrkesprofessionell kan det vara svårt att nå fram till ungdomar. Ofta upplevs arbetssätten inte som relevanta och utan förståelse för de unga. I arbete med ungas välmående är det extra viktigt att vinna deras tillit. Lyssna på unga kursen har fokus på främjande och förebyggande arbete och ger dig redskap i tillitsskapande metoder, konflikthantering och hur du kan föra svåra samtal med unga.

Bakgrunden till kursen

Utbildningen utgår ifrån den evidensbaserade Youth Aware of Mental health (YAM) metoden, skapad av en av kursledarna, som påvisat att rättfram dialog och att lyfta fram ungdomars röster och åsikter leder till förbättrad psykisk hälsa.  

Under 2015–2023 har över 700 personer inom regioner och kommuner i Sverige, och strax under 700 personer internationellt, utbildats till instruktörer i YAM-metoden. Runt 150,000 ungdomar världen över har genomgått YAM. Utvärderingar visar att instruktörsutbildningen har hjälpt kursdeltagarna vad gäller samtal med ungdomar och en stor majoritet rekommenderar kursen till kollegor. 

Lyssna på unga kursen är ett svar på efterfrågan som uppkommit på YAM utbildningar, då många som utbildats önskat en kurs som bygger på YAM:s metod att bemöta unga neutralt med fokus på deras förutsättningar och behov, men som riktar sig mot en bredare målgrupp. 

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

3 oktober, 2024

 • Uppdragsutbildning
 • Stockholm

Målgrupp

Yrkesgrupper som arbetar med ungdomar mellan 13–20 år inom offentlig och privat sektor – exempelvis lärare, elevhälsopersonal, fritidsledare, fältassistenter, socialsekreterare, socialpedagoger, behandlingsassistenter, kriminalvårdare, SiS-personal och behandlingspersona

Kursinnehåll

Kursen baserar sig till stor del på erfarenhets- och känslomässig inlärning.  Genom rollspel, gruppövningar och reflektion i grupp, kommer du under kursen att: 

 • Experimentera i att kreativt expandera din repertoar med fokus på bemötande och samtalsteknik.  
 • Arbeta med att förstå och hantera konflikter och fördjupa dig i lågaffektivt bemötande.  
 • Utveckla din kommunikationsförmåga.  
 • Lyfta fram olika perspektiv i grupper.  
 • Öva på att ställa öppna frågor.  
 • Lära dig om aktivt lyssnande. 
 • Arbeta praktiskt med normkritisk pedagogik, exempelvis genom att analysera hur identiteter, inklusive den egna identiteten/yrkespositionen, kan påverka de unga en arbetar med. 
 • Begrunda gruppdynamik och undersöka hur individuella samtal kan skilja sig mot samtal i grupp.  
 • Fördjupa dig i utmaningen av att arbeta balanserat med juridiska kontexter, gällande exempelvis rapportering och orosanmälan.   

Mål och syfte

Kursen är till för dig som arbetar med unga mellan 13–20 år som önskar utveckla din verksamhets ändamålsenlighet och förbättra ungas psykosociala miljö genom att lyssna på unga och uppmärksamma deras förmågor och styrkor.

Efter kursen kommer du i ditt dagliga arbete möta ungdomar med ökat självförtroende och med en rad nya verktyg som hjälper dig att nå fram till och hantera unga som inte mår bra eller är i affekt.  

Lyssna på unga kursen är upplevelsebaserad och syftar till att hjälpa yrkesgrupper som arbetar med ungdomar att stötta de i deras välmående och psykiska hälsa genom förtroendeskapande.  

Kursen är praktiskt inriktad och ger dig verktyg relaterade till medbestämmande, delaktighet och att lyssna på unga. Dessa strategier kommer att bättre rusta dig för att nå fram till unga vilket i sin tur leder till att din verksamhet lättare kan uppnå sina mål. 

Upplägg

Kursen pågår under fyra veckors tid med två heldagar på Karolinska Institutet och två distansträffar.  

Kursen är upplevelsebaserad och varvar teori och praktik. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna få i uppgift att använda sig av nyinlärda verktyg på sina arbetsplatser för att sedan återkomma till nästa kurstillfälle för att analysera, bygga på och lära sig av andra kursdeltagares färdigheter.   

Tid & plats

Datum 2024

3 oktober: kl. 13–16: distansträff

10 oktober: kl. 10–17: heldag på KI

17 oktober: kl 13–16: distansträff

24 oktober kl. 10–17: heldag på KI

Plats

Digitalt på distans och på Karolinska Institutet. 

Kursledare

CamillaWasserman, senior forskningsspecialist, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet.

Camilla arbetar med främjandet av psykisk hälsa bland unga och är en av skaparna till YAM-metoden. I YAM och andra åtaganden arbetar hon med att lyfta upp ungas röster och erfarenheter. Camilla har de senaste 15 åren arbetat med att utbilda vuxna i ungas psykiska hälsa från ungas perspektiv, med hjälp av bemötandetekniker och normkritisk pedagogik. Hon arbetar för närvarande på ett forskningsprojekt om ungas fritid och välmående.

Niklas Andersson, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet.

Niklas har många års erfarenhet av arbete med unga samt att utbilda vuxna i deras arbete med unga, inom olika verksamheter som skola, fritidsverksamhet och civilsamhälle. Han har också arbetat på strategisk nivå mot skolor, kommuner och regioner i frågor kopplat till värdegrund och psykisk hälsa. För tillfället samordnar Niklas implementeringen av YAM i Region Stockholm samt ansvarar för utbildningsfrågor i den nationella och globala implementeringen av YAM.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Lyssna på unga: bemötande och tillitsskapande metoder för dig som arbetar med ungdomar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet – ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap. Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights