Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp

Längd
7,5 hp
Pris
16 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
7,5 hp
Pris
16 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Illustration av ett hjärta.

Arbetar du med omvårdad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp?

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp. Det här är en kurs som är förankrad i forskning och evidens vilken kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

16 september, 2024

 • Uppdragsutbildning
 • Distans

Målgrupp

Sjuksköterskor.

Kursinnehåll

 • Utredning, undersökningar, behandlingar och uppföljning för kranskärlskirurgi, klaffkirurgi, aortakirurgi, lungkirurgi, hjärt- och lungtransplantation
 • Arytmier, hjärtstopp, temporär pacemaker
 • Cerebrala komplikationer
 • Respiratorisk svikt
 • Temporär pacemaker
 • ECMO
 • Personcentrerad vård och etiska överväganden
 • Kommunikation och interprofessionellt teamarbete
 • Användandet av kvalitetsparametrar och kvalitetsregister

Mål och syfte

Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper inom omvårdnad av den thoraxkirurgiska patienten. Kursen skall ge förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv utarbeta kvalitets- och förbättringsprojekt.

Efter genomgången kurs kommer du kunna:

 • Redogöra för de vanligaste sjukdomstillstånden, dess etiologi och patofysiologi
 • Analysera riskfaktorer, omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder hos patienter som genomgår thoraxkirurgi
 • Tillämpa evidensbaserad kunskap utifrån relevant forskning i patientens omvårdnad

Använda vetenskaplig litteratur och/eller styrdokument samt kvalitetsregister som stöd i resonemang kring utveckling av omvårdnad i den egna verksamheten

Citat från tidigare kursdeltagare

"Jag har stor användning av det jag har lärt mig från kursen. Jag har fått ett mer djupgående tänkande och kan tillämpa mycket av det jag lärde mig i mitt arbete på avdelningen. Jag upplever även att jag har fått ett större nytänk och att jag har en bättre helhetsbild av mina patienter. Kursens uppgifter har även varit applicerbara i arbetet på avdelningen och har delats med till både chefer och kollegor." Olivia Mårtensson, sjuksköterska, Region Skåne

Upplägg

Utbildningen ges som en digital halvfartsutbildning som bedrivs via lärplattformen Canvas. Under kursen kombineras föreläsningar, självrättande test, seminarium, grupparbeten och kamratåterkoppling på olika uppgifter.

Fokus i kursen utgår från s.k. ”peer-learning” att lära av och med varandra. Arbetsformerna är studentaktiverande med träning i självständighet och kritiskt förhållningssätt genom aktiv kunskapssökning- problemlösning, reflektion och kritisk analys. Lärarstöd ges via lärplattformen.

Tid & plats

Datum:Datum: Kursstart den 16 september 2024. Återkommande digitala möten till sista kursdagen 22 november 2024.

Plats: Kursen ges som en distanskurs med obligatoriska träffar via videokommunikationstjänsten Zoom.

Investering

16 900 kr exkl. moms.

Föreläsare

Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig, Karolinska Universitetssjukhuset, leg sjuksköterska, Med dr, kursledare, Institutionen för molekylär medicin och
kirurgi, Karolinska Institutet.

Malin Stenman, universitetssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset,
leg operationssjuksköterska, Med.dr, kursledare, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Ansvarig Institution

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet – ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap. Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights