Visa utbildning.se som: Mobil

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
7,5 hp
15 000 SEK exkl. moms
Distans

Kursbeskrivning

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp. Det här är en kurs som är förankrad i forskning och evidens vilken kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession i vården av den thoraxkirurgiska patienten.

Målgrupp

Sjuksköterskor.

Kursinnehåll

 • Utredning, undersökningar, behandlingar och uppföljning för kranskärlskirurgi, klaffkirurgi, aortakirurgi, lungkirurgi, hjärt- och lungtransplantation
 • Arytmier, hjärtstopp, temporär pacemaker
 • Cerebrala komplikationer
 • Respiratorisk svikt
 • Temporär pacemaker
 • ECMO
 • Personcentrerad vård och etiska överväganden
 • Kommunikation och interprofessionellt teamarbete
 • Användandet av kvalitetsparametrar och kvalitetsregister

Mål och syfte

Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper inom omvårdnad av den thoraxkirurgiska patienten. Kursen skall ge förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv utarbeta kvalitets- och förbättringsprojekt.

Efter genomgången kurs kommer du kunna:

 • Redogöra för de vanligaste sjukdomstillstånden, dess etiologi och patofysiologi
 • Analysera riskfaktorer, omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder hos patienter som genomgår thoraxkirurgi
 • Tillämpa evidensbaserad kunskap utifrån relevant forskning i patientens omvårdnad

Använda vetenskaplig litteratur och/eller styrdokument samt kvalitetsregister som stöd i resonemang kring utveckling av omvårdnad i den egna verksamheten

Upplägg

Utbildningen ges som en digital halvfartsutbildning som bedrivs via lärplattformen Canvas. Under kursen kombineras föreläsningar, självrättande test, seminarium, grupparbeten och kamratåterkoppling på olika uppgifter.

Fokus i kursen utgår från s.k. ”peer-learning” att lära av och med varandra. Arbetsformerna är studentaktiverande med träning i självständighet och kritiskt förhållningssätt genom aktiv kunskapssökning- problemlösning, reflektion och kritisk analys. Lärarstöd ges via lärplattformen.

Tid & plats

Datum: Kursstart den 19 september 2022. Återkommande digitala möten till den 25 november 2022.

Plats: Kursen ges som en distanskurs med obligatoriska träffar via videokommunikationstjänsten Zoom.

Investering

15 000 kr exkl. moms.

Föreläsare

Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig, Karolinska Universitetssjukhuset, leg sjuksköterska, Med dr, kursledare, Institutionen för molekylär medicin och
kirurgi, Karolinska Institutet.

Malin Stenman, universitetssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset,
leg operationssjuksköterska, Med.dr, kursledare, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Ansvarig Institution

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 107 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: