Visa utbildning.se som: Mobil

Omvårdnad inom intermediärvård 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
7,5 hp
14 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-10-12 - Stockholm
Uppdragsutbildning
Stockholm

Kursbeskrivning

En kurs som ger dig som är sjuksköterska ökad kompetens och beredskap i att vårda patienter med sviktande vitala funktioner. Kursen ges av ett lärarteam med stor kompetens i intensivvård, intermediärvård, pedagogik och forskning.

Om kursen
Intermediärvård är en högaktuell vårdnivå där inte minst covid-19 pandemin visat på ett behov av en vårdnivå mellan intensivvård och vårdavdelning. Intermediärvårdsavdelningar finns på ett ökande antal sjukhus i Sverige och det finns därför ett stort behov av specifik kompetens för sjuksköterskor som arbetar med intermediärvård. Kurser i intermediärvård har tidigare endast anordnats vid ett
fåtal tillfällen på enstaka högskolor i Sverige. Den här kursen ger dig som arbetar eller planerar att arbeta med intermediärvårdspatienter en unik möjlighet till kompetensutveckling på avancerad nivå.

Bild: Övning i uppkoppling av noninvasiv ventilation på en
intermediärvårdsavdelning

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som sjuksköterska på vårdavdelning, inom intermediärvård eller akutvård.

Kursinnehåll

  • Övervakning och åtgärder vid andningssvikt såsom högflödesbehandling och noninvasiv ventilation
  • Övervakning och åtgärder vid cirkulationssvikt, såsom behandling med vasoaktiva läkemedel, arytmiövervakning och kontinuerlig invasiv blodtrycksmätning
  • Övervakning och åtgärder vid akuta tillstånd såsom sepsis, förgiftningar, kirurgiska komplikationer och syrabasrubbningar
  • Teamsamverkan och ledarskap inom intermediärvård
  •  Patientsäkerhet vid användning av medicinsk teknik
    Jämlik vård och etiskt förhållningssätt vid intermediärvård

Mål och syfte

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på patienter med behov av intermediärvård. Kursen kommer att innehålla bedömning av komplexa sjukdomstillstånd, övervakning av patienter med hotande svikt, samt avancerad omvårdnad och behandling av patienter med akuta tillstånd som vårdas inom intermediärvård.

Upplägg

Kursen ges delvis som distansutbildning med stöd av en nätbaserad lärplattform. I kursen ingår ca sex digitala kursdagar och ca fyra fysiska träffar på kursorten. De arbetsformer som används är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, webbaserade hjälpmedel samt färdighetsträning på kliniskt träningscenter.

Tid & plats

Datum

10 kursdagar. 6 av träffarna är digitala träffar och 4 är fysiska träffar.

  • Fysiska kursträffar: 12 okt, 25 - 26 okt samt 7 dec. 2022.
  • Digitala träffar: 19 okt, 10 nov, 16 nov, 23 nov samt 30 nov 2022 som ges via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom.

Plats

Vid de fysiska träffarna ges kursen vid Södersjukhuset, Stockholm.

Investering

14 500 SEK exkl. moms.

Kursledare

"Kursen fyller ett stort och viktigt behov hos sjuksköterskor av ökad kompetens inom intermediärvård.” Eva Joelsson Alm, Kursledare, universitetssjuksköterska på Södersjukhuset, universitetslektor och docent på Karolinska Institutet.
Arbetar kliniskt som specialistsjuksköterska på IVA.

Elin Sjöblom, specialistsjuksköterska i medicinsk vård med flerårig erfarenhet
av intermediärvård. Utbildningsansvarig på intermediärvårdsavdelningen på Capio
S:t Görans sjukhus.

Patrik Lyngå, universitetssjuksköterska och med dr. Arbetar på verksamhetsområde Kardiologi på Södersjukhuset och bedriver forskning inom pedagogik,
hjärtsvikt, hjärtinfarkt vid normala kranskärl och covid-19.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Omvårdnad inom intermediärvård 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Omvårdnad inom intermediärvård 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 107 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Omvårdnad inom intermediärvård 7,5 hp från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: