Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård, 15 hp

Längd
15 hp
Pris
20 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
5 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
15 hp
Pris
20 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
5 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Vårdpersonal som samtalar i en trappa. Foto: Getty Images

Arbetar du med omvårdnad av sjuka barn och ungdomar?

Denna kurs ger specialistutbildade sjuksköterskor en möjlighet till fördjupning inom pediatrisk omvårdnad, och kunskaper i hur man ska leda och bedriva kvalitetsutveckling inom vården. Kursen vänder sig till specialistsjuksköterska eller motsvarande inom barnsjukvård.

Du som deltagare kommer efter avslutad kurs få fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, från neonatalperioden till ungdomsåren. Du kommer att kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Som arbetsgivaren kommer du att få mer kompetent personal, som kan bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

5 september, 2024

  • Uppdragsutbildning
  • Stockholm

Målgrupp

Specialistsjuksköterska inom pediatrisk vård eller motsvarande.

Kursinnehåll

Moment 1

Evidensbaserad pediatrisk vård och omvårdnad (6 hp).

Behandlar pediatriska akuta och kroniska sjukdomstillstånd från neonatalperioden till ungdomsåren. Förmåga att samarbeta, både inom och utanför det interprofessionella teamet tränas.

Ett kvalitetsutvecklingsprojekt utgående från ett förbättringsbehov inom det egna specialistområdet påbörjas under våren och löper över hela kursen.

Moment 2

Vårdpedagogik och kvalitetsutveckling (9 hp).

Behandlarsäker vård, stöd till egenvård samt samtal och bemötande av barn, ungdom och familj. Förmåga att undervisa och handleda tränas.

Implementering av evidensbaserad vård och omvårdnad belyses och kvalitetsutvecklingsprojektet färdigställs.

Mål och syfte

Kursens övergripande mål är att du ska ska få fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad vid vård av sjuka barn och ungdomar, från neonatalperioden till ungdomsåren. Målet är även att du ska kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Kursen bygger på kursdeltagarnas kunskaper och kliniska erfarenheter inom pediatrisk vård. Innehållet i kursen utgår ifrån sjuksköterskans kärnkompetenser och stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap. Under kursen kommer ett kvalitetsutvecklingsarbete inom den egna verksamheten att genomföras.

Upplägg

Kursen går på kvartsfart under två terminer. Vi träffas två dagar i månaden på Karolinska Institutet, Södersjukhuset. Undervisningen utgår från ett problemorienterat synsätt där arbetsformerna ger förutsättning för att kursdeltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande.

För egna studier och arbete i grupp används den webbaserad läroplattformen Canvas.

De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar, litteraturgranskningar samt seminarier.

Tid & plats

HT24
v. 36 (5–6/9)
v. 40 (3–4/10)
v. 45 (7–8/11)
v. 50 (9–10/12)

VT25
v. 4 (23–24/1)
v. 8 (20–21/2)
v. 12 (20–21/3)
v. 17 (24–25/4)
v. 21 (22–23/5)

Investering

20 000 kr exkl. moms. Kurslitteratur ingår ej i priset.

Kursledare

Inger Kull, professor i vårdvetenskap, forskning, utveckling och utbildning (FoUU)-ledare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, specialistsjuksköterska.

Maria Ödling, biträdande lektor, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, specialistsjuksköterska. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård, 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet – ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap. Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights