Inga recensioner än

Klinisk transmedicin – en introduktion

Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Denna kurs riktar sig till dig som är yrkesverksam kliniker oavsett profession som i ditt arbete kan möta vuxna personer med könsinkongruens. Kursen erbjuder kliniker fördjupad kunskap om könsinkongruens som tillstånd, transmedicinsk utredning och olika behandlingsalternativ för vuxna med könsinkongruens. Kursens arbetsformer sker via online-föreläsningar och seminarier av olika professioner inom det transmedicinska fältet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

20 oktober, 2023

 • Uppdragsutbildning
 • Distans

Målgrupp

Yrkesverksamma kliniker som i sin yrkesutövning kan möta personer med könsinkongruens.

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen.

Kursinnehåll

BLOCK 1

Dag 1: Introduktion: Om kön och könsdysfori: prevalens, etiologi och diagnostiska kriterier.

 • Vad är kön, könsidentitet och könsinkongruens; historisk kontext, epidemiologisk kunskap internationellt och nationellt
 • Om de olika könsdysforidiagnoserna och kriterier enligt nuvarande diagnossystem och kommande ICD-11
 • Om binär och icke binär könsidentitet och juridiska, transmedicinska och psykologiska aspekter att förhålla sig till
 • Om Socialstyrelsens riktlinjer och riktlinjer EPATH (European Professional Association for Transgender Health) och WPATH (World Professional Association for Transgender Health) riktlinjer
 • Om sexualitet, könsidentitet och identitet (patientperspektiv och kliniskt perspektiv på sexualitet, könsidentitet och identitet)

Dag 2: Utredning och diagnostisk: Vägen från remittering mot diagnos och vad händer sedan?

 • Utredningens syfte och tillvägagångssätt
 • Om samsjuklighet och sårbarhetsfaktorer
 • Hur många får diagnos ANOVA internationellt och i Sverige?
 • Åtgärder vid könsdysfori
 • Sexualanamnes vid könsdysforiutredning

BLOCK 2
Dag 3: Transmedicinsk behandling del I: Om endokrinologisk behandling, fertilitetsbevarande behandling och kirurgi för personer med könsdysfori

 • Könsbekräftande hormonbehandling, självmedicinering m.m.
 • Fertilitetsbevarande åtgärder. Hur går det till, utmaningar och forskning?
 • Feminiserande och maskuliniserande kirurgi: Hur går det till, vad säger forskning om resultat relaterat till utseende, funktion, forskning och utveckling inom detta område
 • Hur går det? vad säger forskning och praktik.

Dag 4: Transmedicinsk behandling del II: Om röst och tal hos personer med könsdysfori, hårborttagning, öppenvårdsgynekologi för transpersoner.

 • Logopedbedömning och behandling. Studier kring uppföljning och exempel på röstbehandling i feminiserande och maskuliniserande riktning
 • Foniatrisk bedömning och kirurgi (om kondroplastik och stämbandskirurgi
 • Hudterapeutisk bedömning och klinisk praktik
 • Graviditet för transpersoner

Del II: kirurgiska interventioner - från Då till NU: om könsbekräftande kirurgi

 • Om kirurgiska alternativ för transpersoner (om feminiserande och maskuliniserande kirurgi)
 • Somatiska förutsättningar för kirurgi och hur vården kan underlätta förutsättningar för kirurgiska interventioner och postoperativt förlopp

Investering

6900 kr exkl. moms.

Föreläsare

 • Mats Holmberg, Endokrinolog
 • Cecilia Dhejne, Psykiater
 • Katarina Görts-Öberg, Psykolog
 • Maria Ilestam, Psykolog
 • Anastasios Fylaktos, Endokrinolog
 • Hanna Håkansson, Kurator
 • Karin Willstrand, Gynekolog
 • Camilla Hatt, Kurator
 • Ulrika Nyman, Logoped
 • Emma Malmström och Stellan Hertegård, Foniatriker
 • Antti Mikkola, Plastikkirurg
 • Felicitas Bergström, Psykiatriker
 • Markus Byström, Psykolog

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Klinisk transmedicin – en introduktion, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights