Visa utbildning.se som: Mobil

Mentaliseringsbaserad terapi – teori och praktik, 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
7 dagar
18 590 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-10-02 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-08-20
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden och tillmäts en ständigt växande betydelse. I dag menar allt fler att de flesta psykiska störningar har samband med att mentaliseringsförmågan brister.

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd och är utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliserings-tänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter. Kursen ges av MBT-teamet Huddinges terapeuter och andra ledande svenska experter på mentalisering och MBT.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med psykoterapi i olika former.

Kursen är anpassad för personer som har grundläggande sjukvårdsutbildning såsom mentalskötare, sjuksköterska, psykolog, socionom eller läkare, och som arbetar inom psykiatri eller närliggande områden.

Kursinnehåll

 • Mentalisering, bakgrund och definition
 • Mentaliseringsförmågans utveckling
 • Anknytningsteori
 • Biologiska förklaringsmodeller till mentalisering
 • När det blir fel i mentaliseringsförmågan
 • Bedömning av mentaliseringsförmåga
 • Mentaliseringsbaserat förhållningssätt, allmänt
 • Specifika situationer och interventioner
 • Att arbeta med grupper
 • Psykopedagogik och mentalisering
 • Forskning och mentalisering

Mål och syfte

Målsättning är ge grundläggande kunskap om mentalisering sett ur ett utvecklingspsykologiskt, biologiskt och socialt perspektiv. Kursdeltagarna får en grundläggande kunskap om mentaliseringsbaserade tekniker, för att kan börja tillämpa dem i sitt arbete med hjälp av handledning.

Upplägg

Föreläsningar, demonstrationer, seminarier och praktiska gruppövningar. Examinationen sker i form av en hemtentamen som bygger på att förvärvade kunskaper används i den egna kliniken. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp och i seminarieform så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningssituation. Engelsk litteratur förekommer under kursen.

Kursen kommer att arrangeras som 3+2+2 dagar med en period mellan varje kurstillfälle så att kursdeltagarna får tillfälle att använda sina kunskaper i praktiken och sedan diskutera dem vid påföljande kurstillfälle.

Tid & plats

Kursdagar: 2-4/10, 24-25/10 samt 5.6/12

Plats: Karolinska Institutet/Campus Flemingsberg

Investering

18 590 SEK exkl moms.

Ansvarig Institution

Karolinska Institutet, Institutionen Klinisk neurovetenskap (K8).

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Mentaliseringsbaserad terapi – teori och praktik, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet

KI:s uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Mentaliseringsbaserad terapi – teori och praktik, 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 7 recensioner.
Alla recensioner för arrangören