Onboarding av nya medarbetare - forskning, teori och praktik, 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, i Stockholm (+1 orter)
Längd
7,5 hp
Pris
18 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 januari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Uppdragsutbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
7,5 hp
Pris
18 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 januari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Uppdragsutbildning, Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Två kvinnor som samtalar vid en dator. Kurs i onboarding. Foto: Getty Images

Lär dig stötta nya medarbetares etablering

I kursen kommer du få kunskaper om hur organisationer optimalt kan stötta nya medarbetares lärande, etablering i den nya rollen och integrering i den sociala gruppen. Du kommer även lära dig hur du bibehåller deras hälsa och arbetsengagemang. Utifrån evidensbaserade principer kommer du utveckla en strategi för introduktion av nya medarbetare specifikt anpassad efter behoven i din verksamhet.

Varför ska du gå kursen?

Onboarding syftar till organisatoriska strategier för att stötta nya medarbetares lärande och etablering i samband med att de påbörjar en ny tjänst. Nya medarbetare som etableras väl i sina nya roller har en mindre risk att drabbas av arbetsrelaterad stress och stannar i större utsträckning kvar på det nya arbetet. Lyckade strategier för onboarding, dvs. introduktion till yrket och stöd för nya medarbetares lärande och etablering, utmärker speciellt framgångsrika verksamheter.

Om kursen

Kursen bygger på den senaste forskningen kring hur nya medarbetares lärande och etablering bäst stöttas under den första tiden i det nya jobbet. Kursen inbegriper också ett specifikt fokus på hur onboarding kan utvecklas för att förebygga arbetsrelaterad stress och skapa goda förutsättningar för en hållbar etablering i den nya rollen.

Kursen är intressant för dig som har ett praktiskt engagemang i introduktion, onboarding och managementfrågor, men är även intressant för dig som är mer teoretiskt intresserad av arbets- och hälsopsykologi samt organisationspsykologi.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

25 januari, 2024

 • Uppdragsutbildning
 • Stockholm

Enligt överenskommelse.

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Chefer, HR-personal, handledare och organisationspsykologer med ansvar för att ”onboarda” (introducera) nya kollegor.

Kursinnehåll

Kursens innehåll omfattar forskning, teori och praktik gällande organisatorisk socialisering och onboarding av nya medarbetare. Kursen är tvärvetenskaplig och utgår ifrån den biopsykosociala modellen för hälsa. Du lär dig:

 • hur organisationer kan stötta nya medarbetares etablering i den nya rollen, utveckling av kompetens och integrering i den sociala gruppen.
 • om arbetsrelaterad stress och ohälsa samt stressens påverkan på möjligheten att lära nya färdigheter och bibehålla arbetsengagemang.
 • om utmaningar och möjliggörare för en lyckad onboarding och organisatorisk socialisering.
 • utveckla en onboardingstrategi anpassad till den egna verksamhetens behov och förutsättningar.

Mål och syfte

 • Lära dig hur organisationer kan stötta nya medarbetares lärande och etablering och skapa goda förutsättningar för hälsa och arbetsengagemang.
 • Förstå utmaningarna i samband med onboarding för olika involverade aktörer (ledning, HR, första linjens chefer, handledare och de nya professionella) och hur dessa kan hanteras.
 • Pröva på en evidensbaserad metod för utveckling, implementering och utvärdering av en strategi för onboarding utvecklad specifikt för den egna organisationen.

Upplägg

Arbetssättet utgörs av föreläsningar, diskussioner, självstudier, hemarbeten och presentationer.

Tid & plats

 • Dag 1: 25/1 – tillgång till förberedande undervisningsmaterial i lärplattformen Canvas
 • Dag 2: 15/2 – kursträff Solna
 • Dag 3: 16/2 – kursträff Solna
 • Dag 4: 14/3 – kursträff Solna
 • Dag 5: 15/3 – kursträff Solna
 • Dag 6: 11/4 – kursträff Solna
 • Dag 7: 12/4 – valbar möjlighet till fördjupad feedback på eget arbete

Alla föreläsningar hålls på Karolinska Institutet, Campus Solna, Nobels väg 9.

Investering

18 500 kr exkl. moms.

Kursledare

”Vi får ofta frågor kring hur introduktion av nya medarbetare bör utformas för att säkerställa en bra start. Med fokus på tillämpbarhet vill vi presentera den senaste forskningen kring hur nya medarbetares etablering bäst kan stöttas.”

Elin Frögéli, leg. psykolog, Med. Dr.

Elin Frögéli har studerat lärande och hälsoutveckling under den första tiden i arbetet för nya medarbetare under 15 års tid. Elin har utvecklat en intervention för att främja nya medarbetares proaktiva lärande och minska deras arbetsrelaterade stress. Hon arbetar för närvarande med att studera vilka som är de mest effektiva organisatoriska onboardingstrategierna samt vad som utgör utmaningar och möjliggörare för handledare inom ramen för onboarding.

Petter Gustavsson, Med. Dr, Professor

Petter Gustavsson har studerat lärande och hälsoutveckling under den första tiden i arbetet för nya medarbetare under 20 års tid. Petter har varit ansvarig forskare för fem fleråriga projekt med fokus på utmaningar och möjliggörare för nya medarbetares lärande och hälsa i övergången mellan utbildning och arbetsliv.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Onboarding av nya medarbetare - forskning, teori och praktik, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet – ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap. Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights