Omvårdnad av suicidnära personer, 4,5 hp

Längd
4,5 hp
Pris
11 700 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
4,5 hp
Pris
11 700 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

En sjuksköterska tröstar en ung kvinna. Foto: Yanan Li

Arbetar du med personer som är suicidnära?

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och lång sikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

23 oktober, 2023

 • Uppdragsutbildning
 • Distans

Målgrupp

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor i psykiatrisk specialistvård som kommer i kontakt med personer som är suicidnära.

Kursen riktar sig i första hand till anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri. I mån av plats erbjuds även anställda inom primärvården att delta.

Kursinnehåll

 • psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer
 • suicidprevention och suicidriskbedömning
 • bemötande och vårdrelationens betydelse
 • centrala begrepp och kunskapsstöd
 • relevanta författningar och lagstiftning
 • patient och närståendeperspektiv
 • stöd till personal och efterlevande vid suicid

Mål och syfte

Du kommer efter avslutad kurs kunna:

 • förklara centrala begrepp med relevans för psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer samt risk- och skyddsfaktorer
 • motivera psykiatrisk omvårdnad utifrån suicidprevention och krisstöd samt utifrån evidens och kunskapsstöd
 • motivera behov av stöd och stödinsatser till personal och närstående efter suicid
 • redogöra för författningar, lagstiftning och styrdokument med relevans för området
 • identifiera den suicidnära personens behov och resurser samt planera psykiatriska omvårdnadsinsatser
 • genomföra suicidriskbedömning utifrån aktuella rekommendationer
 • upprätta och utvärdera omvårdnadsplaner med fokus på suicidprevention och krisstöd
 • identifiera behov av samverkan med närstående och andra aktuella aktörer
 • reflektera över psykiatrisk omvårdnad för suicidnära personer och deras närstående utifrån erfarenheter, vetenskaplig litteratur och kunskapsstöd
 • reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i omvårdnad av suicidnära personer.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Väldigt kul och givande kurs med engagerade kursledare."

"Mycket bra kursledare och föreläsare. Ett verkligt engagemang fanns där."

"Jag är tacksam att jag fått gå utbildningen och jag önskar jag hade fått gå den tidigare."

Upplägg

Kursen ges digitalt på distans via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Tid & plats

Digitala kursträffar under hösten 2023:

 • 23/10 introduktion kl. 09.00 - 10.00
 • 27/10
 • 10/11
 • 8/12

Tider samtliga dagar kl. 09.00-16.00 (förutom 23/10).

Investering

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift om 11 700 kr.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur och därefter har personal från Primärvård förtur mot övriga sökanden.

Kursledare

Pernilla Omérov, lektor och legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Omvårdnad av suicidnära personer, 4,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 2 recensioner
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
22 nov 2022

Mycket nyttig kunskap som du kan använda i ditt dagliga arbete, tillfälle för reflektion med andra på olika platser inom psykiatrin.

4/5
Kursdeltagare
22 nov 2022

Jag tycker att alla ssk som arbetar inom psykiatrin (slutenvård, öppenvård, kriminalvården, beroende osv) borde gå den. Behovet är nog stort.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet – ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap. Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights