Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Medicinsk lymfterapi, 7,5hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
12 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-21 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Lymfödem är ett mestadels kroniskt tillstånd/komplikation som kan uppkomma sekundärt efter cancerbehandling (kirurgi/strålterapi), infektion, trauma eller annan skada på lymfsystemet. Lymfödem kan även vara medfött, d.v.s. primärt och kan då bero på en genetisk defekt. Efter denna utbildning får du titeln medicinsk lymfterapeut. Du kommer att ha kunskaper i behandlingsformen kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) och kommer kunna behandla patienter med lymfödem oavsett grundorsak.

Målgrupp

Utbildningen inriktar sig främst mot sjukvårdspersonal inom primärvården som möter patienter med lymfödem, men kan även passa de som arbetar på onkologisk klinik, geriatrisk- eller palliativenhet.

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska ha fördjupad kunskap om lymfsystemet och behandlingar av patologiska symptom relaterade till skador i lymfsystemet. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med patienter med detta kroniska tillstånd. Särskilt fokus läggs vid behandlingsmetoden kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) som innefattar manuellt lymfdränage, kompressionsbehandling, fysisk aktivitet, hudvård och egenvård.

Efter genomgången kurs kommer du kunna:

  • undersöka, analysera och bedöma funktion i kärl- och lymfsystemet, relatera dysfunktioner i systemen till uppkomsten av olika typer och stadier av ödem samt kunna differentiera mellan ödem
  • genomföra behandlingen med kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) utifrån en personcentrerad kontext där patientens erfarenheter och resurser tas tillvara. Detta med utgångspunkt från teoretisk kunskap, klinisk undersökning och bedömning samt manuell praktisk färdighet
  • verbalt och skriftligt kommunicera med, undervisa och stödja; patient och närstående, andra professioner samt övriga viktiga aktörer
  • genomföra uppföljning och utvärdering av behandling utifrån objektiva mätmetoder och patientrelaterade bedömningsinstrument

Mål och syfte

Öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandlingar av patologiska symptom relaterade till skador i lymfsystemet, med tillämpning inom hälso- och sjukvården. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med patienter med detta kroniska tillstånd.

Upplägg

Kursstart är 21 september 2020. Kursen går på halvfart från september till december. Den består av 15 dagar med fysik närvaro: 21/9, 12-13/10, 22-23/10, 26-27/10, 2-3/11, 5-6/11, 9-10/11, 3-4/12 (med reservation för förändringar). Arbetsformer är föreläsningar, praktisk övning, seminarier, webbaserade diskussioner, samt studiebesök (leverantörer). Till detta kommer självstudier.

Investering

12 000 kr exkl. moms för deltagare inom Region Stockholm samt 15 000 kr exkl. moms för deltagare utanför Region Stockholm.

Kursledare

Pia Klernäs, med dr, leg. fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut och Marie Nilsson, med dr, leg. hälso- och sjukvårdskurator

Pia Bergholm, leg. fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut med många års lärarerfarenhet av KFÖ

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Medicinsk lymfterapi, 7,5hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Medicinsk lymfterapi, 7,5hp!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 68 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar