Visa utbildning.se som: Mobil

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter, 60 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
4 terminer på halvfart
158 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-27 - Distans
Uppdragsutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Magisterutbildningen i demensvård är en unik utbildning för dig som är arbets- eller fysioterapeut. Utbildningen ges på distans och halvfart så att du kan kombinera studier med arbete. Magisterutbildningen är framtagen i samarbete med Silviahemmet. Efter examen erbjuds titeln Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut, Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M.Drottningen.

Gamla händer

Video

Målgrupp

Magisterutbildningen i demensvård har utvecklats för dig som är arbets- eller fysioterapeut och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och din professionella roll.

Behörighet

En kandidatexamen eller en yrkesexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom arbetsterapi eller fysioterapi.

Kursinnehåll

Gemensamma moment:

 • Vanligast förekommande demenssjukdomarna utifrån prevention, orsak, symtom, progression och intervention
 • Konsekvenser av sjukdomarna utifrån WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa samt utifrån yrkesrollen inom arbetsterapi respektive fysioterapi
 • Kunskap om stöd och bemötande rörande personer med demens och deras anhöriga
 • Vetenskaplig metod och teori

Moment som läses inom respektive profession:

 • Implementering av evidensbaserad arbetsterapi/fysioterapi för personer med demens
 • Examensarbete i arbetsterapi/fysioterapi

Mål och syfte

 • Den ger dig en djupare förståelse och kunskap om personer med demens i olika skeden av sjukdomen och hur det är att leva med sjukdomen.
 • Du kommer att få verktyg att arbeta evidensbaserat och personcentrerat med komplexa problem som berör personer med demens.
 • Du kommer få fördjupade kunskaper, både allmänt och kopplat till din profession.

Citat från tidigare kursdeltagare

”Jag har blivit en kunnig och ivrig kunskapsförmedlare i arbetet för att utveckla den personcentrerade demensvården på min arbetsplats.”

Madelene Bruce Danielsson, fysioterapeut på Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux vård- och omsorgsboende Nockebyhöjden, deltagare i utbildningen 2015- 2017


”Uppgifterna som vi gjorde kunde kopplas till arbetsplatsen. Man kunde få hjälp med olika frågeställningar och hjälp att tolka forskningen kliniskt. Utbildningen hade väldigt bra lärare som var stöttande och engagerade i studenternas utveckling.”

Lena Nilsson, arbetsterapeut på Dalens sjukhus, deltagare i utbildningen 2015- 2017

Upplägg

 • Interaktivt studentcentrerat lärande. Föreläsningar och seminarier erbjuds via en internetbaserad läroplattform
 • Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och där resultatet kan användas på arbetsplatsen
 • Kontinuerligt stöd av erfarna kursledare, rika möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte över internet
 •  Utbildningen låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens
 • Undervisningen sker på engelska

Tid & plats

Studierna bedrivs på distans via en internetbaserad lärplattform på halvfart i två år. Kursstart 2021-09-27.

Investering

158 000 kr exkl. moms. Det finns möjlighet att söka stipendium hos Alzheimerfonden, för mer information se deras hemsida.

Kursledare

Louise Nygård

Louise Nygård, Professor i arbetsterapi, leg. arbetsterapeut, Sektionen för arbetsterapi

Elisabeth Rydwik
Elisabeth Rydwik, Docent, leg. sjukgymnast, Sektionen för fysioterapi

Anna Brorson

Anna Brorsson, Med Dr, leg. arbetsterapeut, Sektionen för arbetsterapi

Anna Karin Wellmer

Anna-Karin Welmer, Docent, leg. fysioterapeut, Sektionen för fysioterapi

Ansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet, sektionen för arbetsterapi och sektionen för fysioterapi.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter, 60 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Kursdeltagare
Jag har fått ökad kunskap, fler redskap och strategier som jag kan använda mig av och ökade möjligheter att anpassa träningen.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 90 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter, 60 hp från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: