Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
98 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-08-24 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Utbildningen har utvecklats under många årtionden utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att blir den utbildning som bäst bemöter behovet hos dagens, och även framtida, chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.   

Som deltagare får du utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till ditt nuvarande eller framtida ledar- eller chefsuppdrag inom organisationen och får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat i ämnesområdets vetenskapliga grund.

Video

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som nuvarande eller framtida chef och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde och minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden.

Deltagarna ska ha arbetat i en ledande befattning eller ha som avsikt att arbeta i en ledande befattning. 

Kursinnehåll

Utbildningen består av fyra delkurser om 7,5 hp, dessa fyra delkurser går även att läsas var för sig. 

 • Ledarskap och organisation 
 • Organisation, styrning och organisering
 • Ledarskap – personlig utveckling
 • Ledarskap och förändringsarbete

Ur utbildningsinnehållet

 • Idéhistoriska perspektiv på organisation och arbete
 • Människosyn, värderingar, samhällsförändringar och
  policyarbete
 • Kunskapssyn och vetenskapligt förhållningssätt inom
  ledarskap och organisation
 • Etik och förhållningssätt i ledarskapet
 • Organisationsteori och organisationsförståelse
 • Delaktighet, ledarskap och medarbetarskap
  Styrsystem, beslutsformer och förvaltning
 • Organiserande av personal och verksamhet
 • Chefens personal- och arbetsmiljöansvar
 • Kommunikation och retorik
 • Ledarskap och gruppdynamik
 • Det operativa ledarskapet
 • Personligt ledarskap och ledaridentitet
 • Teori om organisationsförändring
 • Förändringsprocesser på individ- grupp- och organisationsnivå
 • Ledarskap vid förändring
 • Utvecklings- och lärandeprocesser hos individer och  grupper
 • Projektplanering
 • Metoder för lokalt utveckling och förändringsarbete
 • Utvärdering

Mål och syfte

Utbildningens syfte

 • Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla deltagarnas förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte.
 • Att utveckla sin kompetens och identitet som chef/ledare.
 • Att utifrån teoribildning inom ämnesområdet studera organisationens uppbyggnad samt förstå hur den förhåller sig till sin omvärld.

Ämnesområdet behandlas utifrån ett utvecklings- och förändringsperspektiv.

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag  i förhållande till organisationens mål och syfte.

Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Fantastiskt bra utbildning!”

”Jättebra kursledare! En mycket bra kurs med bra upplägg. Lagom stor grupp. Jag
har verkligen utvecklats, både personligt och i mitt ledarskap. Bra med tid för
reflektion. Bra uppdelning och att vi har varit i lite olika gruppkonstellationer så att
man lär känna alla.”

”En mycket rolig och givande kurs. Bra att få diskutera mycket med kollegor.”

”Denna kurs blev en enorm tillgång för mig i min arbetssituation.”
”Jag kan varmt rekommendera utbildningen.”

”Jag känner att jag har utvecklats oerhört mycket som ledare under det senaste året
och kunnat förstå min roll bättre i organisation och förstår vad jag behöver
göra för att utveckla mig vidare som ledare.”

”Varmt tack för alla 30 hp som jag kommer att ta med mig vidare ut i livet och
arbetslivet!”

Upplägg

Utbildningen bedrivs på halvfart över två terminer, totalt fördelade över 10 kursveckor på campus med obligatorisk närvaro och egna studier däremellan. Kursveckorna består av litteraturseminarier, föreläsningar, individuella- och gruppredovisningar, handledning i grupp och gruppdynamiska övningar. Varje kursvecka avslutas med reflekterande över lärandet.

Det pedagogiska kursupplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av personlig erfarenhet, reflektion, teoretisk kunskap och praktisk handling. Härigenom kommer du som deltagare att utveckla ditt personliga
ledarskap i förhållande till det ledar- eller chefsuppdrag du har, eller
planerar att inneha, inom din organisation

Tid & plats

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges höstterminen 2020 och vårterminen 2021.

Preliminära kursveckor:

Kursveckorna under hösten 2020 är v.35, 38, 42, 46 och 50.
Kursveckorna under våren 2021 är v.3, 7, 11, 14 och vecka 19.

Utbildningen ges på halvfart under ett års tid. Schemalagd undervisning ges vid institutionen under cirka fem kursveckor per termin. 

Utbildningen ges på Karolinska Institutet, campus Solna.

Foto: Ulf Sirborn

Investering

98 000 SEK exkl. moms.

Kursledare

”Det är otroligt givande att tillsammans med kursdeltagarna, utifrån deras praktiska ledarerfarenhet inom vård och omsorg, skapa och genomföra en ledarskapsutbildning som resulterar i en utveckling och ökad professionalitet hos var och en.”

Mia von Knorring

Med Dr, leg psykolog, forskare i Medical Management vid Institutionen för Lärande Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet.

Teresa Söderhjelm

Med Dr på Medical Management Center där hon forskar på grupper och teamutveckling, leg. psykolog, M.Sc. in Economics

Ansvarig Institution

Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Information, Management och Etik (LIME). Medical Management Center (MMC).

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 3 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Jag har utvecklats jättemycket, både i min roll och på ett personligt plan. Hade aldrig lyckats förändra min arbets-/ livssituation utan denna kurs.
Kursdeltagare
(5)
En fantastisk uppdragsutbildning med en otroligt engagerad examinator i form av Tess.
Kursdeltagare
(5)
Otroligt givande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 68 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar