Visa utbildning.se som: Mobil

Ledarskap och förändringsarbete, 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
7,5 hp
27 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-03-11 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Denna kurs är den fjärde av de fyra delkurserna i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1 på 30 hp. Kurserna kan läsas tillsammans eller var för sig och ger en mycket slagkraftig kompetensutveckling för deltagaren inom ledarskap och organisationsutveckling.

Utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling under årtionden utvecklats utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den utbildning som bäst möter behovet hos nuvarande och framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård.

Målgrupp

Du som nuvarande och framtida chef och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, social omsorg eller annat människovårdande ämnesområde krävs och minst 2 års yrkeserfarenhet i ledande befattning inom nämnda verksamhetsområden.

Kursinnehåll

 • Teori om organisationsförändring
 • Förändringsprocesser på individ- grupp- och organisationsnivå
 • Ledarskap vid förändring - projektledarskap
 • Ledarskap - hantering av hinder och motstånd
 • Metod för lokalt utvecklings- och förändringsarbete
 • Projektplan för lokalt utvecklings- och förändringsarbete
 • Projektorganisation
 • Utvärderingsplanering

Mål och syfte

Kursens mål är att du ska: 

 • förstå organisationsförändringens drivkrafter, innehåll, kontext och process
 • urskilja vanliga psykologiska fenomen kopplade till utvecklings- och förändringsprocesser på individ- grupp- och organisationsnivå
 • identifiera hinder och möjligheter till förändringsarbete
 • argumentera för olika metodiska angreppssätt vid förändringsarbete
 • organisera för en lokal projektorganisation
 • planera för genomförande och utvärdering av ett lokalt utvecklingsarbete
 • se sambandet mellan ledarskap och förändringsarbete

Citat från tidigare kursdeltagare

”Fantastiskt bra utbildning.”

”Inspirerande lärare.”

Upplägg

Utbildningen bedrivs på halvfart. Kursveckorna består av litteraturseminarier, föreläsningar, individuella- och gruppredovisningar, handledning i grupp och gruppdynamiska övningar. Varje kursvecka avslutas med reflekterande över lärandet.

Det pedagogiska kursupplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av personlig erfarenhet, reflektion, teoretisk kunskap och praktisk handling. Härigenom kommer du som deltagare att utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till det ledar- eller chefsuppdrag du har, eller planerar att ha, inom din organisation.

Tid & plats

Fysiska krusträffar ges vid Karolinska Institutet Campus Solna vecka 11, 14 och 19 under 2020.

Foto: Ulf Sirborn

Investering

27 000 kr exkl moms.

Kursledare

”Det är otroligt givande att tillsammans med kursdeltagarna, utifrån deras praktiska ledarerfarenhet inom vård och omsorg, skapa och genomföra en ledarskapsutbildning som resulterar i en utveckling och ökad professionalitet hos var och en.”

Mia von Knorring

Med Dr, leg psykolog, forskare i Medical Management vid Institutionen för Lärande Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet.

Ansvarig Institution

Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Information, Management och Etik (LIME). Medical Management Center

(MMC).

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskap och förändringsarbete, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Ledarskap och förändringsarbete, 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 11 recensioner.
Alla recensioner för arrangören