Inga recensioner än

Handledning i klinisk psykologi, 15 hp

Längd
15 hp
Pris
26 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
18 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
15 hp
Pris
26 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
18 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Denna kurs ger möjlighet att öva på handledningsmetodik och tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med en tydlig målsättning. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och som ska ge handledning på kliniskt psykologiskt arbete. Kursen är ackrediterad som två specialistkurser för psykologer.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

Om kursen

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som bedriver psykologisk och psykosocial behandling. I denna kurs läggs grunden för ytterligare två valbara kurser som ger respektive 15 hp. Kursdeltagare som önskar en gedigen handledar- och lärarutbildning för att klara uppdrag inom olika verksamheter, i grupp och inom universitet och högskola kan bygga vidare sin utbildning med en eller två ytterligare kurser inom klinisk handledning. Även dessa kurser ges som uppdragsutbildning inom Karolinska Institutet.

Tre kurser som tillsammans ger en gedigen handledarutbildning

  • Handledning i klinisk psykologi 15 hp
  • Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp
  • Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning, 15 hp

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

18 september, 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Stockholm

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete handleder i kliniska miljöer och önskar lära sig modeller och förhållningssätt i samband med verksamhetshandledning och konsultation.

Som behörighet krävs ett legitimationsyrke med vårdinriktning mot psykologi och/eller psykiatri och minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Dessutom krävs minst två års dokumenterat arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och/eller med psykologisk/psykosocial behandling.

Mål och syfte

Kursen ger färdigheter i handledningsmetodik, att definiera mål och skapa ett fungerande handledingsklimat.

Individuell handledning kommer att adresseras i första hand, samt metodik för att genomföra konsultationsuppdrag och kollegial handledning.

Citat från tidigare kursdeltagare

”Jag känner mig mycket mera trygg nu i min handledarroll!”

Glad för interaktivt upplägg med upplevelsebaserad inlärning i verkstadsform, många bra tillämpade uppgifter, exempelvis etisk dagbok som var bra att få reflektera kring i lärgruppen.

”Bra möjlighet till fördjupade diskussioner och mer konkret vägledning i handledning på handledning.”

”Ser fram emot att fortsätta omsätta kunskap, dels i min egen praktik som handledare och dels i mitt uppdrag som kursansvarig/handledare i en utbildning."

Fortsatta studier

Möjlighet till påbyggnad med två kurser

Kursen lägger en grund för ytterligare två valbara kurser som ger respektive 15 hp. Med påbyggnad av en eller båda dessa kurser inom klinisk handledning får deltagarna en gedigen handledar- och lärarutbildning för att klara uppdrag både inom verksamheter och i att handleda inom universitet och högskol

Upplägg

Deltagarna förväntas arbeta i verksamheter där psykologisk- och psykosocial behandling bedrivs. Kursen bygger på att deltagarna övar i olika typer av studentaktivt lärande.

Det teoretiska innehållet kommer i hög grad att ges via webbaserad undervisning och egna litteraturstudier men undervisning kommer också att ske via verkstäder och föreläsningar.

Handledning på handledning i grupper om tre- fyra deltagare och en erfaren handledare sker vid varje kursträff. Deltagarna får där möjlighet att diskutera sina handledningsuppdrag och arbeta med sina individuella utvecklingsmål tillsammans med erfarna kollegor.

Tid & plats

Kursen startar den 18 september i kursrummet Canvas. Det kommer att vara 14 kursträffar som sker på måndagar jämna veckor mellan kl. 9.00 – 16.00. första kurstillfället på plats är den 16 oktober och det sista är den 27 maj.

Undervisningen sker på Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm

Investering

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför grupperna ovan, då utgår en kostnad på 26 000 SEK, exkl. moms per deltagare.

Kursledare

"Denna kurs ger möjlighet för erfarna kliniker att ta ett steg i sin utveckling och genom att dela sin kunskap med andra som arbetar med klinisk psykologi. Kursdeltagarna är engagerade och praktiskt erfarna, vilket ger ett härligt undervisningsklimat med mycket diskussion och reflektion."

Åsa Spännargård, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

Föreläsare

Alla som handleder på kursen har erfarenhet och fördjupade kunskaper i att handleda i olika kliniska sammanhang. Kursansvarig för kursen är Åsa Spännargård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Övriga lärare i ett urval är Johan Holmberg, Med. Dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Ingrid Landin, leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi, Anna Lindström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Alla lärare är verksamma på Centrum för psykiatriforskning/Kompetenscentrum för psykoterapi. 

Ansvarig Institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Handledning i klinisk psykologi, 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights