Visa utbildning.se som: Mobil

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 7,5hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
8 dagar
17 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-09 - Distans
Uppdragsutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Exponering för trauma är vanligt i normalpopulationen och även om endast en liten andel exponerade kommer att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är det ett av de vanligaste psykiatriska syndromen i världen. Vården missar tyvärr en stor del av patienterna med PTSD och grunden för en lyckad behandling är en väl genomförd bedömning. Förstahandsval enligt svenska riktlinjer vid behandling av PTSD är traumafokuserad KBT innehållande exponering.

Ackreditering som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi hos Sveriges Psykologförbund har sökts. Kursen kan också tjäna som specialistkurs för andra inriktningar som breddkurs.

Foto: Unsplash.com

Målgrupp

Legitimerade psykologer med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom med avseende på diagnosticering, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av syndromet, även med hjälp av tolk.

Behandlingsdelen kommer att omfatta en fördjupning i prolonged exposure (PE), en form av traumafokuserad KBT som enligt Socialstyrelsens riktlinjer är förstahandsval vid behandling av PTSD.

Metoden har utvecklats av professor Edna Foa och utvärderats med mycket gott resultat i många olika länder och i olika typer av traumapopulationer. Efter avslutad godkänd kurs kvalificerar sig deltagaren för att gå vidare och genom handledning bli certifierad behandlare i PE.

Mål och syfte

Efter kursen förväntas deltagaren: 

 • kunna redogöra för psykologiska, biologiska, sociala och genetiska riskindikatorer för utvecklande av PTSD
 • kunna redogöra för och kritiskt värdera de vanliga psykologiska och biologiska förklaringsmodellerna för uppkomst och vidmakthållande av PTSD
 • kunna redogöra för de vanligaste förändringar som ses i hjärnan och kroppens stressystem efter utveckling av PTSD
 • kunna redogöra för hur Prolonged Exposure (PE) kan genomföras med högt symtombelastade patienter med samsjukligheter såsom missbruk
  och personlighetssyndrom
 • kunna redogöra för hur en behandling med PE kan genomföras med hjälp av tolk, ha ingående kunskap om känslobearbetningsteorin bakom utvecklingen av PTSD
 • kunna diagnosticera PTSD med hjälp av standardiserad intervju (CAPS-5) och göra differentialdiagnostiska överväganden
 • kunna genomföra en riktad psykologisk behandling vid PTSD med hjälp av PE.
 • kunna kritiskt redogöra för det empiriska stödet för psykologiska och farmakologiska behandlingar av PTSD
 • ha ingående kunskap om vilka screeninginstrument och strukturerade
  diagnostiska intervjuer som bör användas i den kliniska bedömningen av PTSD
 • kunna beakta etiska och komplicerande faktorer vid behandling av PTSD,
 • ha ett meta-perspektiv på den egna psykiska hälsan och förhållningssätt i förhållande till exponering för många traumaberättelser.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Jättebra kurs, verkligen tacksam för att jag har fått gå den."

"Mycket bra specialistkurs. Hög nivå av kompetens på alla föreläsare. Mycket bra kurs, jag är mycket nöjd!"

"Lärorikt och användbart innehåll!"

I förra kursomgången fick kursen 4,7 av 5 i medelvärde när deltagarna svarade på frågan "Hur bedömer du utbildningen som helhet?".

Tid & plats

9-10 september, 7-8 oktober, 11-12 november och 9-10 december 2021.


Plats: Digital undervisning via lärplattform och videokommunikationstjänst. 

Investering

Kursavgiften är 17 500 SEK, exkl. moms. Kursen faktureras i samband med kursstart.

Kursledare

Maria Bragesjö

Maria Bragesjö, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, trainer i prolonged exposure, doktorand vid avdelningen för psykologi (CNS), Karolinska Institutet (KI). Maria har en lång och gedigen bakgrund av att behandla patienter med PTSD,  framförallt med högt symtombelastade patienter och av att handleda och undervisa i prolonged exposure. Maria är också doktorand vid Karolinska institutet och forskar på preventiva insatser för att förebygga PTSD. Under kursen kommer även externa föreläsare att medverka.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 7,5hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Tyvärr lever de flesta av mina patienter en mycket utsatt livssituation, Kursen har gett mycket inspiration och idéer som jag tar med tillbaka till jobbet
Kursdeltagare
(5)
Bra innehåll, föreläsningar och föreläsare. Helt enkelt toppen!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 90 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 7,5hp från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: