ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp

Längd
7,5 hp
Pris
19 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 augusti, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
7,5 hp
Pris
19 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 augusti, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Är du nyfiken på hur du kan använda och anpassa ACT-processerna som fysioterapeut och arbetsterapeut? ACTiveRehab ger dig de kliniska färdigheter och teoretisk förståelse om processerna för effektiva beteendeförändringar och dess implementering i den fysio- och arbetsterapeutiska arbetet med individer med kroniska sjukdomar.

Från ACT processerna till ACTiveRehab

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som vilar på evidensbaserade processer för effektiva och varaktiga
beteendeförändringar. Dessa processer kan användas för att strukturera och anpassa fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska interventioner. Modellen heter ACTiveRehab som dessutom erbjuder en unik taxonomi som identifierar patientens beteendeprofil utifrån behov och förmågan att göra förändringar vilket ger tydligt information om
vilka processer och i vilken intensitet patienten ska behandlas.

Om kursen

Du kommer att lära dig ACTiveRehab och hur den kan tillämpas i ditt arbete med olika kroniska tillstånd (fysiska eller psykiska) för at bl. a. förbättra levnadsvanor och vitalitet. Du kommer att lära dig hur du kan systematiskt bedöma och planera för såväl individuella- som gruppinterventioner, både för dina patienter och även för dig, som egenvårdsstrategi.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

22 augusti, 2023

 • Uppdragsutbildning
 • Distans

Video

Målgrupp

Kursen riktar sig till kliniskt verksamma fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Om ni arbetar i team, rekommenderas att  minst två i teamet delta.

Mål och syfte

 • Effektiva motivationstekniker som leder till varaktiga beteendeförändringar.
 • Tillämpa evidensbaserad bedömning av förändringsförmåga tillsammans med patienten, enligt ACTiveRehabs personcentrerad modell.
 • Förstå och kunna redogöra för det terapeutiska förhållningssättet i ACT och ACTiveRehab.
 • Hur kan vi på ett respektfullt sätt förmedla ’acceptans’till patienten?
 • Genomföra ett eget beteendeförändringsprojekt för att öka egen hälsa samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt.
 • Redogöra för teorin och forskningen bakom ACTiveRehab
 • Öva och implementera kollegial handledning.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Det var väldigt roligt att samarbete med fysioterapeuterna i kursen och vi fick en djupare inblick i varandras yrken. Det var ett väldigt bra upplägg och vi jobbade mycket i smågrupper där vi kunde bolla tankar och idéer med varandra." Lena Braconier, arbetsterapeut, Capio S:t Görans Sjukhus

"Jag har fått nya konkreta redskap för att kunna identifiera olika beteenden hos patienter och göra dem mer medvetna om dem. Det handlar inte om nya övningar utan det handlar istället om ett nytt förhållningssätt till de verktygen jag redan har." Annika Björk, fysioterapeut, PBM Globen

Upplägg

Distansundervisning via Zoom och lärplattformen Canvas. Arbetsformerna är: föreläsningar, litteraturstudier, individuellasåväl som gruppuppgifter, diskussioner, seminarier, workshops som inkluderar rollspel samt implementering i kliniken. Därutöver tillkommer ett projekt för egen livsstilsförändring för att förbättra hälsan och egenvård via kollegialt stöd.

Efter kursen

 • Du får en unik struktur för att omorganisera och bättre förstå verkningsmekanismerna i dina fysio- eller arbetsterapeutiska verktyg.
 • Du får ökad kunskap om funktionell beteendeanalys för att förstå rehabiliteringsbehov hos patienter med en eller flera kroniska tillstånd (fysiska och/eller psykiska).
 • Den ökade förståelsen för beteendeförändringsprocesserna bakom ACT och ACTiveRehab kommer att förenkla ditt samarbete med psykologer genom att
  ni delar ett gemensamt språk och arbetsmodell.
 • ACTiveRehab kommer att ge dig möjlighet att använda samma processer som ACT använder som psykoterapi, men med dina fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska verktyg och arbetssätt.

Tid & plats

Datum: Kursstart/upprop 22 augusti 2023, kl 12.00-14.00 via Zoom. Datum för övriga 6 kursträffar via Zoom (kl 9.00-16.00) kommer inom kort tid.

Därutöver ingår videomöten med din arbetsgrupp samt en hel del kliniska implementerings och skriftliga uppgifter.

Kursavslut och inlämning av examinationsrapporten är den 20 juni 2023.

Plats: Digitalt (Zoom).

Investering

Pris: 19 500 kr exkl. moms.

Kursledare

”ACTiveRehab har gett mig de verktyg som jag letade efter för att strukturera och vidareutveckla mina interventioner. På köpet hjälper metoden mig att utvecklas som medmänniska.”


Graciela Rovner, med.dr. i rehabiliteringsmedicin, leg fysioterapeut,
smärtspecialist. Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelning för fysioterapi, F.d. ordförande i ACT-föreningen (ACBS Sweden). Graciela är den enda internationella ACT- utbildare (s.k. peer-reviewed ACT trainer) om är fysioterapeut. Sveriges IOPTMH representant för fysioterapeuter inom mental hälsa.


Gabriele Biguet, examinator, assisterande lektor, leg sjukgymnast, med.dr. och adjunkt, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 2 recensioner.
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
25 aug 2021

Kursledarnas engagemang och kreativitet att förmedla kunskap och skapa stora möjligheter till att implementera det som ingick i kursen på ett  mkt bra sätt.

5/5
Kursdeltagare
25 aug 2021

Jag tycker att det har varit väldigt givande och genomtänkta moment. Det känns pedagogiskt upplagt och väldigt inkluderande. Bra med  praktiska övningar och grupparbeten/diskuss...

Visa mer
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights