Offentlighet eller sekretess - Juridisk kurs

JUC, Distans
Längd
6,5 timmar
Längd
6,5 timmar
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Välkommen på kurs med Lars Bejstam. Vad är offentligt och vad är hemligt? Rätten till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del i den svenska demokratin och i kursen behandlas utförligt reglerna om allmänna handlingar och om sekretess. 

Kursbeskrivning

Kursen behandlar två huvudsakliga delområden. Det första av dessa rör den svenska offentlighetsprincipen med tonvikt på den grundlagsenliga rätten att ta del av allmänna handlingar, vad som avgör om en handling är allmän och frågan om utlämnande av allmänna handlingar.

Här redogörs ingående för de kriterier som avgör om en handling är allmän eller ej, bl.a. om skillnaden mellan allmänna handlingar och sådana handlingar som är de anställdas privata, t.ex. i s.k. hemkataloger. Vidare behandlas hur allmänna handlingar ska registreras och frågor om utlämnande av allmänna handlingar. I denna del tas även upp nyare sätt att lagra och förmedla information som s.k. eget utrymme (elektroniskt förvar), molntjänster, e post, sociala medier och sms.

Under kursens andra del behandlas reglerna om sekretess utförligt, med tonvikt på offentlighets- och sekretesslagens konstruktion i syfte att ge deltagarna en metod för att kunna hantera frågor om utlämnande av sekretessreglerade uppgifter lagen i praktiken. Reglerna om när uppgifter trots sekretess kan lämnas till myndigheter och till enskilda gås igenom.
Reglerna illustreras med klargörande rättsfall. Deltagarna ges också tillfälle att utbyta egna erfarenheter och problem.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, registratorer och andra inom den offentliga förvaltningen som behöver fördjupad kännedom inom detta centrala rättsområde. Kursen är i första hand avsedd för den som har erfarenheter och kunskaper inom området, men även den som behöver lära sig de grundläggande dragen i lagstiftningen har utbyte av kursen.

Kursinnehåll

Kursen utvecklar dina kunskaper i bl.a.:

  • Vad avgör om en handling är allmän eller inte?
  • Sekretess och tystnadsplikt – regleringens uppbyggnad
  • Regler om utlämnande av handlingar
  • Överklagande av beslut om utlämnande av handlingar
  • Offentlighetsprincipens olika delar
  • Hur man avgör om en handling är allmän eller inte
  • Hur man avgör om en uppgift är sekretesskyddad
  • Hur man hanterar begäran om utlämnande av handling

Kursledare

Lars Bejstam, docent Uppsala universitet Lars Bejstam är född 1952. Socionomexamen 1978. Jur.dr 1994. Numera är han docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remissvar över olika lagförslag. Han har också varit juridisk konsult i en rad olika sammanhang, t.ex. åt olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella biståndsorgan, Europarådet men även privata företag och privatpersoner. Lars är också flitigt anlitad som föreläsare i olika sammanhang och han var i 15 år redaktör och ansvarig utgivare för Förvaltningsrättslig tidskrift. Lars är särskilt intresserad av förvaltningsprocess, dvs. förfarandet i myndigheter och domstolar och förhållandet mellan myndigheter och enskilda, frågor om offentlighet och sekretess samt socialrättsliga frågor. I Karnov kommenterar han författningar om stöd till barn och barnfamiljer som barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag, reglerna i 7 kap. FB om underhåll till barn samt högskolelagstiftningen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlighet eller sekretess - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 3 recensioner
Skriv en recension
5/5
Alyaa Naem
10 aug 2022

En mycket kunnig föreläsaren som hade mycket intressant och relevant utbildning för mitt arbete.

4/5
Rebecca Merilo
10 aug 2022

Kunnig föreläsare som anpassat innehållet bra.

5/5
LenaKim Arctaedius
10 aug 2022

bra genomfört-grundlig

JUC
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Praktisk inriktad undervisning med hög professionell nivå

JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark år 2001. Vi erbjuder högkvalitativ fortbildning för jurister, advokater, revisorer, fastighetsmäklare och ett brett utbud av andra yrkesverksamma. Årligen håller vi även i evenemang för över 15 000 deltagare på 500...

Läs mer om JUC och visa alla utbildningar.

Highlights