Certifierad professionell styrelseledamot

DI Akademi, i Stockholm (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
21 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Pris
21 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 21 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Certifierad professionell styrelseledamot

Välkommen till vår certifierade styrelseutbildning, som syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att på ett professionellt sätt utveckla och skapa värde i bolag. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för bolagsstyrning enligt aktiebolagslagen och best practice. Stort fokus ligger på strategifrågor, hållbarhet, vd-styrning och kontroll av verksamheten. Du får lära dig hur du kan strukturera styrelsearbetet, arbeta med styrdokument och styrelseledamotens formella ansvar. Kunskaper du har nytta av direkt efter kursen på nästa styrelsemöte.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

6 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Hör gärna av er för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Kursinnehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Bolagsstyrningens grunder
Den svenska modellen för bolagsstyrning – rollfördelningen mellan ägare, styrelse och vd.

2. Styrelsens formella ansvar
Det formella ansvaret enligt aktiebolagslagen och annan lagstiftning samt ansvarsförsäkringar.

3. Styrelsens sammansättning
Hur det går till när styrelsen utses i stora och små bolag, vad ägarna och valberedningen ska tänka på vid styrelsens sammansättning och vilka krav man kan ha på en ordförande.

4. Vad en styrelse ska arbeta med
Vilka områden en styrelse ska arbeta med, vad som gäller enligt lag och god sed.

5. Praktiskt styrelsearbete
Med utgångspunkt i lagstiftningen går vi igenom hur en styrelse kan arbeta för att styrelsens arbete ska bli så effektivt som möjligt.

Kunskaperna från utbildningen ska direkt kunna omsättas i praktisk verklighet. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du verktyg, checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”.

CERTIFIERING
Utbildningen genomförs i samarbete med StyrelseAkademien. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att genomföra en tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot från StyrelseAkademien. Utbildningens innehåll och certifieringen är godkänd av ECODA, European Confederation of Directors Associations.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Styrelseledamöter, ägare, vd och andra som vill ha kunskap om förutsättningarna för och hur ett professionellt styrelsearbete kan bedrivas.

Upplägg

PROGRAM:

08.30 Frukost

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Presentation av kursledare och kursdeltagare
 • Presentation av utbildningen och metodiken

09.30 Bolagsstyrningens grunder

 • Aktiebolagslagens grunder
 • Det svenska modellen för bolagsstyrning
 • Rollfördelningen mellan ägare, styrelse, vd och revisor
 • Bolagsstyrning i andra länder
 • Svensk kod för bolagsstyrning

10.15 Kaffe

10.30 Bolagsstyrningens grunder fortsättning

 • Styrande dokument i ett aktiebolag
 • Aktieägaravtal
 • Ägardirektiv
 • Bolagsordning
 • Styrelsens arbetsordning
 • Vd-instruktion
 • Rapporteringsinstruktion
 • Årsstämma och extra bolagsstämma

12.00 Lunch

13.00 Styrelsens formella ansvar

 • Begreppet ”ansvarsfrihet”
 • Olagliga former av värdeöverföring
 • Kapitalbristansvar – kontrollbalansräkning
 • Skatteförfarandelagen
 • Ansvarsförsäkringar

15.00 Kaffe

15.15 Styrelsens sammansättning

 • Hur utses styrelsen?
 • Arbetstagarledamöter i styrelsen
 • Antalet ledamöter och suppleanter
 • Valberedningen och dess arbete
 • Ordföranderollen
 • Alternativa sätt att starta upp ett styrelsearbete
 • Arvodering av styrelseledamöter
 • Hur långt kan ett styrelseuppdrag vara?
 • Hur avslutas ett styrelseuppdrag?

16.45 Gästföredrag om styrelserekrytering

17.15-17.30 Sammanfattning /Tid för frågor

DAG 2

08.30 Vad en styrelse ska arbeta med

 • Styrelsens huvuduppgifter enligt aktiebolagslagen
 • Styrelsens uppgifter enligt god sed
 • Strategiarbetet

10.15 Kaffe

 • Hållbarhet på styrelseagendan
 • Risk, kontroll och styrning

12.00 Lunch

13.00 Vad en styrelse ska arbeta med

 • Vd-styrning
 • Information som styrelsen ansvarar för

14.00 Gästföredrag: Kicki Wallje-Lundh om styrelsens strategiarbete

14.45 Kaffe

15.00 Praktiskt styrelsearbete

 • Planering av styrelseåret
 • Grundmodellen förstyrelsemöten
 • Detaljerad planering av styrelsemötet
 • Styrelsematerialet
 • Kallelsen
 • Etiska regler och god sed vid styrelsebordet
 • Relationen mellan ordföranden och vd
 • Relationen mellan ledamöterna och vd

16.00 Praktiskt styrelsearbete

 • Styrelsebeslut
 • Beredningstvånget
 • Jäv
 • Styrelseprotokoll
 • Styrelseutvärdering

16.30-17.00 Sammanfattning /Tid för frågor/Avslut

Tid & plats

Lärarledd onlineutbildning eller Kurslokal i Stockholm eller Göteborg (genomförs online om omständigheterna kring covid-19 så kräver, vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid)*

Kursledare

Torsten Örtengren
Torsten Örtengren är börs- och bolagsstyrningsexpert samt styrelsearbetare med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är ackrediterad lärare av StyrelseAkademien och en mycket erfaren utbildare inom bolagsstyrning. Genom åren har han utbildat över 8000 personer i styrelsearbete och börsrätt. Torsten har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom finans, ekonomi och juridik. Han har ägt och drivit både tjänste- och produktbolag och har medverkat i ett hundratal företagstransaktioner som affärsansvarig och projektledare. Torsten var under sju år chef för notering och bolagsövervakning på Nasdaq Stockholm. Idag jobbar Torsten som rådgivare till noterade bolags ledningar och styrelser.
Kicki Wallje-Lund
Kicki Wallje-Lund är ordförande i Embracer Group samt ledamot i C-RAD.
Charlotta Wikström
Charlotta Wikström är grundare och senior partner på Stardust Consulting. Charlotta har 25 års erfarenhet av operativa och ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning på bland annat SAS och Telia. I mer än 10 år har Charlotta arbetat med styrelsearbete och idag sitter hon som styrelseordförande i Stardust Search samt styrelsearbetare i Fastighetsbolaget Kungsleden AB och WATMA. Charlotta är gästföreläsare på kursen i Certifierad professionell styrelseledamot.
Christine Martin
Christine Martin är VD och grundare till Stardust Search. Christine arbetar huvudsakligen med rekryteringar till styrelser och andra ledande nyckelroller inom näringslivet där hon själv har erfarenhet av styrelsearbete och är även ansvarig för utveckling av Board Analyzer. Christine har 15 års erfarenhet från verkstadsindustrin och haft flera ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning, senast på Saab. Christine är gästföreläsare på kursen i Certifierad professionell styrelseledamot.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad professionell styrelseledamot, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 207 recensioner
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
25 okt 2022
4/5
Kursdeltagare
25 okt 2022

Informativ & lagom med gruppdiskussioner

5/5
Kursdeltagare
25 okt 2022

Bra och relevant innehåll, struktur och upplägg med varvningen av reflektioner, information och case.

Highlights