Miljöforensik - en avancerad kurs i att upptäcka, spåra och bedöma komplexa miljöföroreningar samt miljöbrott

Längd
10 veckor
Längd
10 veckor
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Miljöforensik och miljöbrott – en fördjupningskurs vid Lunds universitet för yrkesverksamma i att upptäcka, spåra och följa upp miljöbrott.

Kursen ges på distans över 10v med två fysiska träffar i Lund.  

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma miljöinspektörer, handläggare på länsstyrelsen, poliser, jurister och andra myndighetsutövare samt konsulter bättre förståelse och lösningsansatser för miljöforensiska metoder och miljöbrott. Målet är att ge målgrupperna kunskap och verktyg som underlättar arbetet med utredningar, tillsyn, förundersökningar och lagföring kopplade till föroreningssituationer i mark och vatten samt avfall.

Tvärvetenskapligheten är en nyckelfaktor. I kursen läggs särskild vikt på samspelet mellan tillsyn, provtagning och analysteknik, bevissäkring och juridiska aspekter.

Kursupplägg

Kursen består av totalt sex moduler som spänner över provtagnings- och analysteknik, bevissäkring, toxiska risker till förundersökning och lagföring. Parallellt till moduler med föreläsningar och diskussioner ligger fallstudier i grupparbeten för att både kunna byta erfarenhet och tillämpa kunskap som förmedlas. Kursupplägget – lågintensiva distansstudier under ett flertal veckor – ska underlätta att förena deltagande med yrkesverksamheten. Två fysiska träffar i Lund, vid starten och slutet av kursen, ingår.

Lärandefokus ligger på verkliga eller fiktiva fallstudier och dialoger och erfarenhetsutbyte runt dessa med lärare och de andra kursdeltagarna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma såsom tjänstemän på Länsstyrelser och kommuner, miljösamordnare på bygg- och industriföretag och miljöjurister. Kursen riktar sig även till de som arbetar med bevissäkring och miljöbrottsutredning inom Polisen och åklagarmyndigheter.

Förkunskapskrav

Kursdeltagare på uppdragsutbildningar behöver inte uppfylla samma behörighetskrav som studenter inom reguljär utbildning (SFS 2002:760). Dina erfarenheter som yrkesverksam väger tungt och därför behövs inga betyg eller andra intyg på förkunskaper visas upp för att kunna bli antagen till en uppdragsutbildning. Vi förutsätter att du har jobbat minst 3-5 år inom ämnesområdena.

Det är alltid din arbetsgivare som betalar kursavgiften..

Därför ska du gå kursen
Kursen riktar sig direkt till dig som möter utmaningar med komplexa miljöföroreningssituationer och (misstänkta) miljöbrott i arbetet. Du får möjlighet till fördjupning i bevissäkring, brottsutredning och förundersökning. Du får chansen till att möta erfarna föreläsare inom området och byta ut erfarenheter och tillämpa din tidigare och nya kunskap. Kunskapen och nätverket du förvärvar i kursen ska hjälpa dig i ditt arbete och underlätta pågående och kommande utredningar, tillsynsärenden eller förundersökningar.

Praktisk information

Kursperiod: Våren 2024, kursen kommer att spänna över 10 veckor med en studietakt i snitt på 2-4 timmar per vecka (undantaget de mer intensiva fysiska träffarna).

Plats: Online via lärplattform med 2 fysiska träffar i Lund (inklusive en fältövning). De fysiska träffarna hålls den 7-8 mars samt 16-17 maj på plats i Lund. 

Föreläsningsdatum: 7-8 mars Lund, 14 mars 9-11 online, 21 mars 9-12 online, 11 april 10-12 online, 18 april 10-12 online, 25 april 9-11 samt 16-17 maj i Lund.

Kursavgift: 21 500 SEK exklusive moms och betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår föreläsningar, övningar, fältbesök, kursmaterial, feedback, lunch samt fika vid de fysiska träffarna. Rabatt utgår om flera personen från en organisation anmäls (-4000 kronor).

Kontakt

Kontaktinformation

För kursgenerella frågor: jessica.hansson(at)education.lu.se, 046 – 222 73 27

För frågor rörande kursinnehåll: Martijn van Praagh, martijn.van_praagh(at)cec.lu.se

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma såsom konsulter, miljösamordnare på bygg- och industriföretag och miljö- och fastighetsjurister samt tjänstemän på Länsstyrelser och kommuner. Kursen riktar sig även till de som arbetar med bevissäkring och miljö- brottsutredning inom Polisen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Miljöforensik - en avancerad kurs i att upptäcka, spåra och bedöma komplexa miljöföroreningar samt miljöbrott, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lunds universitet
Scheeletorget 1, Lund

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Det betyder att våra uppdragsutbildningar, eller kompetensutveckling för yrkesverksamma som arbetsgivaren betalar, ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att anpassa universitetets kunskap och forskningsresultat till dagens krav...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights