Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Strandskydd – fördjupning

SIPU, Distans (+1 orter)
Längd
1 dag
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 6 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Strandskydd – fördjupning

Få fördjupande kunskaper i tillämpning av lagstiftningen som reglerar strandskyddet samt de dispensgrundande särskilda skälen. Utbildningen tar upp gränsdragningar, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet, samt hur du hanterar strandskyddsärenden effektivt.

Fem skäl att delta på fördjupningsutbildningen i strandskydd:

 • Bedömning om en åtgärd är dispenspliktig eller inte
 • Gränsdragningar – vad är ianspråktaget och vad är obetydlig utökning?
 • Prövningar för t.ex. bryggor, ersättningsbyggnader, komplementbyggnader
 • Underlag för att bedöma landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Planerade tillsynsåtgärder och händelsestyrd tillsyn

Fördjupa dig i tillämpning av lagstiftningen gällande strandskydd samt de dispensgrundande särskilda skälen

Denna fördjupningsutbildning inom strandskydd tar upp vilka gränsdragningar som kan göras exempelvis gällande vad som är ianspråktaget, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet. 

Vi diskuterar även hur du på ett effektivt sätt hanterar strandskyddsärenden.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

20 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen är för dig som:

främst kommer i kontakt med strandskyddsärenden inom den kommunala förvaltningen så som strandskyddshandläggare, tillsynshandläggare, bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, tillsynskoordinator, jurist eller bygglovskoordinator eller i någon annan roll vid fördjupa dina kunskaper inom strandskydd.

Kursinnehåll

Utbildningen bygger på övningar, exempel och diskussioner kring rättsfall

LAGSTIFTNINGEN

Prövningsinstanser och roller

 • Innanför strandskyddszonen eller inte?
 • Rättssäker hantering av ärenden
 • Betydelsen av platsbesök
 • Intresseavvägning mot strandskyddets syften och enskilda intressen
 • Kan området runt ett dike utgöra strandskyddat område?
 • Kort genomgång av fastighetsbildningslagen

SÄRSKILDA SKÄL

Gränsdragningar – vad är i anspråktaget?

 • Vad är en obetydlig utökning?
 • Hur bedömer du utökningens påverkan på växt och djurliv?
 • När bör man vara särskilt restriktiv?
 • Vilka villkor kan vara relevanta?
 • Aktuella rättsfall – hur kan fallen bedömas? Domstolens bedömning och ställningstaganden

Gränsdragningar – vad är avskiljande?

 • Aktuella rättsfall – domstolens bedömning och ställningstaganden

Gränsdragningar – vad måste placeras vid vattnet för sin funktion?

 • Exempel på prövningar gällande bastur, badflottar, bryggor, pirar och bodar med övernattningsmöjlighet
 • Hemfridszonen på land men ej i vatten
 • När blir åtgärder vid befintliga anläggningar och byggnader förbjudna?
 • Anmälan om vattenverksamhet och strandskyddet
 • Vilka villkor kan vara relevanta?

LIS – Landsbygdsutveckling

 • Dispensärenden och bedömning av LIS?
 • Kriterier för områden som är lämpliga för utvecklingen av landsbygden
 • Hur nära är anslutning till befintligt bostadshus?

TILLSYN

Hur brott beivras och åtgärder  för effektiv hantering av ärenden

Tillsynsåtgärder

 • Hur hanterar du händelsestyrd och kontrollerande tillsyn?
 • Hur arbetar du förebyggande och med planerade tillsynsåtgärder?
 • Vad är miljöbrott?
 • När ska åtgärden åtalsanmälas?

Väsentligt förändrade livsvillkor för växt- och djurarter

 • Hur bedömer du om en åtgärd är dispenspliktig eller inte?
 • Har ett brott begåtts?
 • Exempel på avgöranden – hur kan liknande fall bedömas?

Upplägg

Tid: 

09.00 – 16.00

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mikrofon.

Kursledare

Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning där hon arbetat praktiskt med tillsyn, förelägganden och sanktioner.

Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och har därigenom stor kunskap och erfarenhet från byggnadsnämndens processer. Diana undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Strandskydd – fördjupning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig och privat sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 45 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights