Visa utbildning.se som: Mobil

Tillsyn och hantering av schaktmassor

SIPU
Kort om utbildningen
2 dagar
9 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-16 09:30 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Tillsyn och hantering av schaktmassor

Ny avfallslagstiftning från 1 augusti 2020 – fördjupa dina kunskaper i aktuella metoder för tillsyn och hantering av schaktmassor!

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya regler för avfallshantering och återvinning i och med den nya avfallslagstiftningen. År 2022 ändras även kraven avseende kommunens ansvar för avfall från bygg- och rivningsverksamhet. Som miljöinspektör behöver du uppdatera dina kunskaper i vad den nya lagstiftningen innebär för ditt arbete och hur du kan säkra nya metoder och rutiner i ditt kommande arbete med att säkra en korrekt hantering av avfall i din kommun.

Lär dig identifiera förorenad massa och återanvänd icke förorenad massa för ett mer hållbart samhälle

Samhället hanterar stora volymer av avfall (schaktmassor) årligen. En del av detta är förorenat och kräver stor kunskap för att hanteras på ett korrekt sätt. Genom att återvända icke förorenade massor kan du främja ett mer hållbart samhälle. Lagstiftningen som styr ditt arbete är komplicerad och SIPU välkomnar dig som arbetar med miljöinspektion till denna utbildning för att ge dig rätt kunskaper för att identifiera och hantera förorenade massor och för att du på bästa sätt ska kunna återanvända icke förorenade massor.

5 anledningar att delta på utbildningen:

 • Ta del av uppdateringar i den nya avfallslagstiftningen
 • Tillståndsprövning och miljökvalitetsnormer
 • Perflourerade ämnen
 • Utvärdera grundvattenprover
 • Roller och ansvar

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt andra som arbetar inom området på kommun och länsstyrelse.

Föreläsare:

Mattias Jacobson är geolog med lång erfarenhet av tillståndsförfarande för miljöfarlig verksamhet, MKB, miljöjuridik, miljöledning och miljösamordning. Sedan 16 år tillbaka arbetar Mattias som miljökonsult, främst med frågor rörande miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövningar och förorenad mark.

Jonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.

Program

Ny avfallslagstiftning

 • Ta del av uppdateringar i den nya avfallslagstiftningen
 • Relevanta lagar, regler och vägledningar som påverkar arbetet med masshantering så som Miljöbalken, avfallsföreskifter och regelverket för transport av avfall
 • Det kommunala avfallsansvaret

Så kan du använda Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsändamål och hur du kan använda den i praktikenMasshantering – återvänd massor för ett mer hållbart samhälle

 • Klassificering av massor – vad avgör om massor ska klassas som farligt avfall?
 • När bör laktester göras och hur används resultaten av dessa?
 • Vilka möjligheter finns till återanvändning av förorenade massor vid en saneringsåtgärd eller ett anläggningsarbete?
 • Vilka förutsättningar har kommunen för borttransport av hushållsavfall?
 • Vilka krav kan du ställa i samband med schaktarbeten?
 • I vilken omfattning behöver schaktmassor provtas för att avgöra om de kan återanvändas?
 • Hur provta länshållningsvatten och hur hantera det förorenade vattnet?
 • Kan man använda schaktmassor för anläggningar?

Roller och ansvar avseende tillsyn av massor 

 • Kommunens ansvar för avfall
 • Vilka aktörer är mest relevanta och hur ser ansvarsfördelningen ut?
 • Avfallshierarkin

Tillståndsprövning

 • Masshantering
 • Olika typer av produkter och biprodukter
 • Ansvarsfördelning
 • Domar
 • Riskhantering och riskreduktion

Genomgång av perflourerade ämnen (PFAS) och dess påverkan på miljö och människor

 • Fakta om olika perflourerade ämnen och hur de påverkar människor och natur
 • Utreda förorenade områden
 • Konkreta åtgärder

Markprovtagning och undersökningsmetoder

 • Jord
 • Grundvatten
 • Sediment
 • Avfall från byggen
 • Utvärdering och jämförande halter

Miljökvalitetsnormer

 • Jämförande halter
 • utvärdering grundvattenprover

Upplägg

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon.  Reflektionsövningar och gruppuppgifter sker i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra. 

SIPUs utbildningar i digitalt klassrum har ofta något kortare dagar, fler korta pauser och om flera dagar kan dessa utspritt – allt för att skapa bästa möjliga lärmiljö för dig som deltagare!

Tid & plats

Dag 1: 09:30 – 16:30

Dag 2: 09:00 – 16:00

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Tillsyn och hantering av schaktmassor, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

SIPU

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Dalagatan 7
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Tillsyn och hantering av schaktmassor!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2355 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Tillsyn och hantering av schaktmassor från SIPU, fyll i dina uppgifter: