Förorenade områden och riskbedömning – fördjupning

SIPU, Distans (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
9 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 april, 2024 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Pris
9 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 april, 2024 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 9 800 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Förorenade områden och riskbedömning – fördjupning

Fördjupa din kunskap om hur du hanterar förorenade områden. Under utbildningen får du strategier för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena. Vi går även igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden, hur du avgör när en förenklad eller fördjupad bedömning bör utföras.

Sex anledningar att delta på utbildningen:

 • Fördjupad kunskap om förorenade områden och provtagningsmetoder.
 • Verktyg för riskbedömning av förorenade områden.
 • Kunskap om olika föroreningar och deras egenskaper.
 • Tillämpning av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell.
 • Verktyg för stöd att granska provtagningsplaner.
 • Checklistor som säkerställer kvalitet vid provtagning och granskning.

Förorenade områden – fördjupning i riskbedömningar och identifiering av farliga ämnen

Hantering av förorenade områden ställer krav på kunskaper för att kunna fatta korrekta beslut. Oavsett om du utformar eller granskar provtagningsplaner så behövs ett grundliga kunskaper i hur risker med förorenade områden ska bedömas och hanteras.

Denna fördjupningsutbildning riktar sig till dig som på olika sätt hanterar förorenade områden. Som deltagare får du ta del av exempel på strategier och tekniker för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena, för att därmed kunna utföra noggranna riskbedömningar och identifiera hälsofarliga ämnen. Vi går bland annat igenom olika metoder för riskbedömning, bland annat Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. 

Du får också verktygför att avgöra när du behöver utföra en förenklad eller fördjupad bedömning samt vad som bör ingå i en provtagningsplan och provtagning. På så vis får du en grund för att fatta beslut om riskbedömning, hantering och efterbehandlingsåtgärder.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

24 april, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

23 oktober, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen är för dig som:

arbetar som Miljö- och hälsoskyddsinspektör eller arbetar inom området på kommun och länsstyrelse med några års erfarenhet samt förkunskaper motsvarande grundkursen inom förorenade områden. Utbildningen är även öppen för andra yrkesroller.

Kursinnehåll

Rätt teknik och strategi för provtagning

 • Hur ska en konceptuell modell utformas och användas?
 • Hur utformar du en noggrann provtagningsstrategi?
 • Vilka provtagningstekniker är mest lämpade för olika förorenade områden?
 • Lär dig avgöra om provtagningen är tillräckligt väl genomförd för att användas som underlag för riskbedömning

Granskning av provtagningsplaner

 • Hur granskar du en provtagningsplan för att säkerställa att rätt provtagningar görs?
 • Lär dig granska en provtagningsplan anpassad till:
  • Mark
  • Byggnad
  • Grundvatten
  • Ytvatten
  • Sediment
 • Hur avgör du när det finns tillräckligt mycket bakgrundsinformation om ett aktuellt provtagningsområde för att göra en relevant bedömning?
 • Hur säkerställer du att inga relevanta föroreningar förbises vid provtagning?
 • Hur bedömer du provresultatet och fattar beslut om att tillräckligt många prover har genomförts?
 • Vilka provtagningar och analyser bör beaktas inför åtgärd?
 • Användbara checklistor som säkerställer kvalitet vid provtagning

Riktvärdesmodellen

 • Riktvärdesmodellens uppbyggnad
 • Tillämpbarhet och begränsningar
 • Hälsoriskbaserade riktvärden
 • Fördelning och transport av föroreningar
 • Riktvärden för skydd av markmiljön
 • Riktvärden för skydd av grundvatten och ytvatten
 • Beräkning och justering av riktvärden

Hur bedömer du om påverkan på omgivningen är oacceptabel?

 • Vilka föroreningar är mest kritiska för recipienter?
 • Hur bra fungerar Naturvårdsverkets modell för bedömning av spridning och belastning?
 • Vilka platsspecifika faktorer kan justeras i modellen?
 • Hur kan laktester användas och vilket underlag behövs?
 • Vilka övriga metoder finns för bedömning av spridning till grund- och ytvatten?
 • Hur bedömer du belastningen?
 • Hur fördjupar du en undersökning för bedömning av risker i recipient?
 • Hur kan behov av riskreduktion fastställas?

Undersökning och riskbedömning av förorenade områden

 • Lär dig bedöma påverkan på markmiljön för att säkerställa behovet av riskreduktion
 • Vilka föroreningar är mest kritiska för markmiljön?
 • Vad skyddar Naturvårdsverkets generella riktvärden för markmiljön?
 • När behövs en fördjupad bedömning av riskerna och hur kan den utföras?
 • Vilka faktorer påverkar markmiljön utöver föroreningar?
 • Riskanalys & Riskbedömning
 • Riskhantering och riskreduktion

Upplägg

Tid:
Dag 1 kl. 09.00 – 16:00
Dag 2 kl. 09.00 – 16:00

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mikrofon.

Kursledare

Mattias Jacobson är geolog med lång erfarenhet av tillstånds  förfarande för miljöfarlig verksamhet, MKB, miljöjuridik, miljöledning och miljösamordning. Sedan 16 år tillbaka arbetar Mattias som miljökonsult, främst med frågor rörande miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövningar och förorenad mark.

Jonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Förorenade områden och riskbedömning – fördjupning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna digitala...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights