Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Dataskyddsombud - certifiering

Dataföreningen Kompetens
Kort om utbildningen
8-dagarskurs
58 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-07 08:00 - Stockholm
Distans, Stockholm
Svenska
Kommande starter
Stockholm
58 950 SEK
2020-09-07

Distans
58 950 SEK
2020-09-07

Kursbeskrivning

För att effektivt verka som dataskyddsombud behövs en bred kompetens inom IT, juridik samt kunskap om hur verksamheten fungerar. Utbildningen ger dig en stabil grund för att bygga en karriär inom dataskydd och de kunskaper och nätverk som krävs för att lyckas i rollen.

Målet med dataskydd är att skydda individers rättigheter och friheter. Alla organisationer lagrar personuppgifter av olika slag; om anställda, kunder eller medborgare.

Utbildningen ger dig förutsättningarna för hur du skall kunna skapa och underhålla en dataskyddsorganisation. Du får med dig ett nätverk av andra i samma roll och kunskaper om hur du skapar en vision för din organisations fortsatta arbete inom dataskydd.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som kommer att få eller innehar rollen som dataskyddsombud såväl internt som externt. Utbildningen ger dig även förutsättningar att agera som en bra beställare eller intern motpart till externa skyddsombud.

 • Riktar sig till dig som är:
 • IT-säkerhetsansvarig
 • Dataskyddsombud
 • Tidigare personuppgiftsombud
 • Projektledare
 • Processutvecklare/ansvariga
 • Informationsägare/förvaltare
 • Strategiansvarig
 • Jurist
 • Verksamhetsutvecklare

Efter denna utbildning kan du

 • Erhållit redskap och kunskaper som gör att du kan fungera som ”kittet” mellan verksamhet, juridik och IT så att du kan axla frågeställningarna kring dataskydd
 • Kunskap om hur man på bästa sätt bygger upp en lyckad organisation kring dataskydd och Privacy
 • Kompetens i vad som krävs för att lyckas med att initiera ett arbete med fokus på förbättrat dataskydd
 • Verktyg för att stödja ditt dagliga dataskyddsarbete
 • Förutsättningar att genomföra riskanalyser
 • Förståelse för den kommunikation och förankring som krävs för att nå ut med ditt budskap
 • Rutinbibliotek för hur man kan utföra det dagliga arbetet

Kursinnehåll

Dataskyddsombudscertifieringen omfattar åtta utbildningsdagar, cirka 70 timmar indelade i fyra block om vardera två dagar.

 • Avsnitt 1, Dag 1-2
 • Bakgrund dataskydd, dataskyddsförordningen/GDPR
  Avsnittet börjar med en grundläggande bild av området med fördjupningar för att komma på en gemensam nivå kring dataskydd och gällande lagstiftning
 • Historisk återblick
  Bakgrund och historik inom området. För att kunna sätta dataskyddets roll i en historisk kontext
 • En organisation för dataskydd
  Generella best practices hur man bygger en dataskyddsorganisation. Koncepten som etableras här kommer återkomma under hela utbildningen
 • Dataskyddsombud i praktiken, inspiration från verklighetenEtt antal dataskyddsombud från olika branscher berättar hur deras vardag och utmaningar med arbete kring dataskydd ser ut i praktiken
 • Avsnitt 2, Dag 3-4
 • Dataskydd i offentlig sektor
  Fokus på specifika krav för offentlig sektor, vilka specifika lagar och krav man måste ta hänsyn till
 • Dataskydd i privat sektor
  Fokus på specifika krav för privat sektor, vilka specifika lagar och krav måste man ta hänsyn till
 • Dataskydd och HR
  Vilka utmaningar finns inom HR för olika bolag, vi tittar på de vanligaste frågeställningarna och hittar ett ramverk att hålla sig till
 • Dataskydd och marknadsföring
  Vilka utmaningar finns inom HR för olika bolag, vi tittar på de vanligaste frågeställningarna och hittar ett ramverk att hålla sig till
 • Dataskyddsombudet och internationella lagar
  Vilka utmaningar finns inom multinationella bolag för ett dataskyddsombud, vi undersöker hur dataskyddsombudet förhåller sig till olika länders dataskyddslagar.
 • Avsnitt 3, Dag 5-6
 • Informationssäkerhet
  Vad är informationssäkerhet?
  – Begrepp och definitioner
  – Övergripande om hotbild och risker
  – Behov av systematiskt säkerhetsarbete
  Övergripande om säkerhetsåtgärder
 • IT-säkerhet
  Fortsättning IT- och informationssäkerhet:
  – Systematiskt informationssäkerhetsarbete
  – Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
  – Standarder och andra riktlinjer
  – Kopplingen Informationssäkerhet och GDPR
  – Livehacking på scen
 • Dataskyddsombudets arbete i praktiken
  Genomgång av olika ingående delar i dataskyddsombudets arbetsuppgifter, konsekvensanalyser/riskhantering, incidenthantering, avtal, säkerställa att organisationen arbetar med privacy by design, dataskyddsombudets roll mot tillsynsmyndigheter samt diskussioner hur man arbetar med dessa i praktiken.
 • Verktyg och praktiskt arbete
  För att arbeta effektivt inom området krävs verktygsstöd. Vi tittar på ett antal olika verktyg. Olika leverantörer finns tillgängliga för demo
 • Avsnitt 4, Dag 7-8
 • Ledningens engagemang
  Långsiktiga satsningar på dataskydd kräver en engagerad ledning. För att få gehör för dessa frågor krävs insikter i hur ledningen arbetar. Utbildningsledaren inspirerar till hur dataskyddsombudet uppnår ett konstruktivt samarbete med ledningen
 • Leda människor i förändring
  Du kommer att bli bättre förberedd på att leda människor i ett förändringsarbete och förstå vilka reaktioner du kan förvänta dig. Vidare får du insikter i kommunikationens betydelse och hur du kan skapa en motiverad grupp
 • Scenarion
  Vi går igenom ett antal troliga scenarios i en organisation och utifrån de olika organisationsdelarna för att få en förståelse i hur organisationen resonerar i de olika fallen
 • Certifiering/examination
  Efter genomgången utbildning, genomläst litteratur, godkända hemuppgifter och godkänt resultat på examinationen utdelas certifikat

Upplägg

Kursens upplägg

Dataskyddsombudscertifieringen omfattar åtta utbildningsdagar, cirka 70 timmar indelade i fyra block om vardera två dagar.

Förutom den schemalagda tiden ingår inläsning av litteratur, hemuppgifter samt projektarbete.

Utbildningen är förlagd till F7 Möten och konferens, Flemminggatan 7 i Stockholm.

Vissa aktiviteter sker på kvällar.

Till kursstart kontaktas samtliga deltagare av rektor i avsikt att anpassa  kursen till de förutsättningar som vardera kursdeltagare står inför.

Utbildningen kräver inga djupa IT eller juridikkunskaper, men är fördelaktigt att ha verksamhetskunskap från en eller gärna flera verksamheter.

Tid & plats

8-dagarskurs

F7 Möten & Konferens, Stockholm

Erbjudande

Visste du att den här utbildningen kan genomföras som en företagsintern utbildning för ditt företag? I vissa situationer passar det till och med bättre med en företagsintern utbildning än en öppen kurs. 

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Tillsammans med våra lärare kan vi anpassa innehållet till din organisations arbetssätt, med exempelvis övningar baserat på den egna verksamheten.

Kursledare

Fredrik Jonasson är grundare av IT-Säkerhetsbolaget och har mångårig konsulterfarenhet av IT-nära utveckling av tjänster och verksamhet. Fredrik är Dataskyddsombud och arbetar med dessa frågor hos ett flertal organisationer och myndigheter. Han är även skribent och upprätthåller GDPR.se, vilket är en informationssida för GDPR relaterad information.

Filip Johnssén är Senior Legal Council på Klarna och har tidigare haft positionen som Group Privacy Manager för Sverige på Sandvik AB. Filip har arbetat inom Privacy och dataskydd i mer än tio år och han är en återkommande talare vid nationella och internationella konferenser. Filip är även medlem i styrelsen för Forum för dataskydd.

Patrik Jonasson är grundare och vd för IT-Säkerhetsbolaget. Patrik har bland annat arbetat som IT-säkerhetsansvarig vid Statens tjänstepensionsverk, och CSN. Patrik har genomfört över 40 utbildningar inom GDPR. Patrik är certifierad It och Informationssäkerhetsarkitekt och har jobbat inom området över 20 år.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen ger möjlighet till certifiering. För certifiering krävs 100% deltagande i samtliga utbildningsavsnitt, utförda inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete samt ett godkänt slutprov.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Dataskyddsombud - certifiering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 4 recensioner.

Kursdeltagare
(4)
Mycket bra med många externa duktiga föreläsare från olika verksamheter.
Kursdeltagare
(5)
Mycket givande utbildning.
Kursdeltagare
(5)
Stort tack till kursens lärare och DFK för engagerat o trevligt bemötande!

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens) är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT. Varje år tar vi emot över 3 000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, både öppna och företagsinterna utbildningar. Exempel på aktiviteter är program, kurser, konferenser och informationsmöten. Vårt mål är att erbjuda...


Läs mer om Dataföreningen Kompetens och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Dataföreningen Kompetens

Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 4 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 329 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar