Visa utbildning.se som: Mobil

GDPR i ärende- och dokumenthantering

SIPU
Kort om utbildningen
2 dagar
8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-11 - Distans
Distans, Stockholm
Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
8 900 SEK
2021-11-11

Distans
8 900 SEK
2021-11-11

Kursbeskrivning

GDPR i ärende- och dokumenthantering

För registratorer och andra som hanterar personuppgifter

Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig en grundläggande genomgång av personuppgiftsskyddet enligt GDPR och en ökad förståelse för hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Du som arbetar med att registrera, publicera eller i övrigt hantera personuppgifter behöver ha god kunskap om hur personuppgiftsskyddet fungerar i och med nya dataskyddsregleringen. Det kan vara svårt att göra en balanserad bedömning av vad som gäller enligt EU:s dataskyddsförordning och när denna står i kontrast till annat regelverk som styr offentlig förvaltning, till exempel offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen. Under utbildningen får du ta del av exempel som hjälper dig att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

Tre anledningar att gå utbildningen om GDPR i ärende- och dokumenthantering:

 • Få bättre verktyg att fatta rättssäkra beslut när du ska exempelvis registrera eller lämna ut en allmän handling.
 • Känn dig säkrare på dina egna bedömningar – och förstå när du behöver lyfta frågor vidare i din organisation.
 • Ta del av handfasta och praktiska råd som du kan tillämpa i ditt dagliga arbete.

Sagt av tidigare deltagare:

”Bra med ett mer generellt perspektiv samtidigt som utbildningen gick mer djuplodande i arkiv- och diariefrågor kopplat till GDPR.”
”Riktigt bra upplägg och bra information.”

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Alla som hanterar, registrerar eller publicerar personuppgifter, till exempel registratorer, administratörer, informatörer, handläggare och nämndsekreterare. En förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt är att man har grundläggande kunskaper i frågor rörande allmänna handlingar, offentlighet och sekretess.

Program

Utbildningen är praktiskt inriktad och vid sidan av en genomgång av innehållet i GDPR får du genom olika övningsuppgifter insyn i hur GDPR kan implementeras i interna processer och rutiner.

Syfte och grundprinciper med den nya lagstiftningen från 2018

 • Vilken information får samlas in?
 • Hur får information samlas in?
 • Vad gäller för bevarande av information?
 • Vilka är de rättsliga grunderna?
 • Vilka rättsliga grunder kan tillämpas i olika verksamheter?

Vad är nytt i jämfört med tidigare lagstiftning?

 • Dataportabilitet – flytt av data mellan olika personuppgiftsansvariga
 • Konsekvensbedömningar – att förebygga risker innan de uppkommer
 • Hur gör man en anmälan om en personuppgiftsincident?
 • Krav på att utse dataskyddsombud
 • Sanktionsavgifter
 • Missbruksregeln gäller inte längre

Hur förhåller sig GDPR till annan lagstiftning?

 • Tryckfrihetsförordningen (TF)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
 • Arkivlagen

Vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken?

 • Hur kan man hantera ostrukturerad data?
 • Hur påverkas diarieföringen av allmänna handlingar?
 • Hur bör personuppgifter hanteras?
 • Hur hanterar man bäst sin e-post?
 • Vilken information får man spara och vilken information bör man rensa?
 • Hur går man tillväga vid utlämnande av allmän handling?
 • Vilka uppgifter kan publiceras på internet och i sociala medier?
 • Vad ska man tänka på vid användande av molntjänster?

Föresläsare

Therese Vassila är arkivarie med lång erfarenhet av ärende- och dokumenthantering från flera myndigheter – däribland Länsstyrelsen, Örebro universitet och Transportstyrelsen. Hon har i roller som chef och projektledare under många år arbetat med frågor kring hur regelverk kopplade till informationshantering på bästa sätt kan omsättas i praktiken, samt kring hur IT- system bör anpassas för att uppfylla befintliga lagkrav. I dagsläget arbetar hon som konsult och stöttar olika organisationer i ärende- och dokumenthanteringsfrågor.

Upplägg

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra. 

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Tid & plats

Digitalt klassrum
Dag 1, kl. 09.30 – 16.00
Dag 2, kl.09.00 – 14.00

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om GDPR i ärende- och dokumenthantering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 101 recensioner.

Kursdeltagare
Grundläggande kunskaper om GDPR samt bra exempel på praktisk hantering av riktiga fall.
Kursdeltagare
Bra med exempel från riktiga fall. Intressanta diskussioner.
Kursdeltagare
Bra med korta pass och fler pauser i och med distansföreläsning. Skönt att slippa åka för oss som bor en bit från Stockholm.

SIPU

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Dalagatan 7
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 101 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2356 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen GDPR i ärende- och dokumenthantering från SIPU, fyll i dina uppgifter: