Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningspaket GDPR för Dataskyddsombud eller GDPR – ansvarig

VeaLearn Utbildning
Kort om utbildningen
13 timmar
5 990 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Börjar utbildningen idag! - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Svenska

Kursbeskrivning

Med utbildningspaketet GDPR för Dataskyddsombud eller GDPR – ansvarig får du access till fyra diplomerade onlineutbildningar samt boken ”GDPR för dataskyddsombud och andra ansvariga”Alla utbildare är mycket erfarna och kan verkligen sitt ämne!

Med de här distansutbildningen kommer du att få omfattande kunskaper om GDPR. Den passar även dig som behöver uppdatering igen i ämnet. Boken som ingår är också en utgiven jan 2020.

Utbildningarna är omfattande om motsvarar ca sex dagars traditionell utbildningstid vilket innebär koncentrerad studietid online med ca 13 timmar. Räknar med eventuell mer studietid för övningar, eftertanke och reflektion. Giltighetstid på utbildningen är 1 år vilket innebär att du kan lära, pausa och repetera hur många gånger som helst.

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj i 2018 och det är viktigt att det finns kunskaper om GDPR i verksamheten. Välkommen att gå den här utbildningen!


Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Detta utbildningspaketet vänder sig till dig som är Dataskyddsombud eller är ansvarig för GDPR i verksamheten. Den passar också för dig som arbetar som IT och – informationssäkerhetsansvarig, beslutsfattare inom IT och verksamheten, HR med GDPR - ansvar och Personuppgiftsombudsman,

Kursinnehåll

Utbildningspaketet består av fyra diplomerade onlineutbildningar samt facklitteratur. Följande utbildningar ingår: 

 • GDPR i praktiken 
 • GDPR – ur ett tekniskt perspektiv
 • GDPR – DSF – EU:S Dataskyddsförordning
 • IT - och Informationssäkerhet
 • Facklitteratur: GDPR för dataskyddsombud och andra ansvariga – ny bok utgiven jan 2020!

 

Kursinnehåll: GDPR i praktiken

 • Grundläggande begrepp
 • Grunder och principer
 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Lagringsminimering
 • Uppgiftsminimering
 • Integritet och konfidenstialitet
 • Ansvarsskyldighet
 • Samtycken
 • GDPR i säljprocessen
 • Direktmarknadsföring och nyhetsbrev
 • E-posthantering
 • Kartläggning av personuppgiftshantering
 • Att anpassa verksamheten
 • Att arbeta GDPR-säkert i vardagen
 • Personuppgiftsincidenter
 • Intern dataskyddspolicy och informationssäkerhet
 • Hemsida och integritetspolicy

Kursinnehåll: GDPR – ur ett tekniskt perspektiv

 • De fyra grundprinciperna ur ett tekniskt perspektiv
 • Dynamiskt register och enklare tillgång till din egen data
 • Ansvar för dataanvändning
 • Rätt till flyttbarhet av data
 • Rätt att bli bortglömd och regler kring olika sorters data
 • Vikten av att ha koll på vad som händer i datamiljön och att informera om läckt data
 • Att förvara och skydda data
 • Att lägga till, ta bort eller ändra data
 • Olika sorters identiteter
 • Säker identitet och tvåfaktorsautentisering
 • Administratörer, behörigheter och arbetsstationer
 • Teknisk övervakning, SOC, flera lager skydd och förberedelse på dataintrång
 • Privacy and security by design implementerat från början
 • Riskanalys och risktriangeln ur ett GDPR-perspektiv
 • Att förstå processen och fastställa nödvändiga insatser
 • Grunderna inom säkerhetsarkitektur
 • Säkerhetstester
 • Att kryptera eller inte kryptera data
 • Hantering av nycklar, loggar och backupsystem
 • Incidenthanteringsprocessen, förberedelser och tillvägagångssätt när ett dataintrång sker
 • Etablera en hög säkerhetsnivå på alla område

Kursinnehåll: GDPR – DSF – EU:S Dataskyddsförordning

 • Svenska och EU-rättsliga dokument
 • Vad kan vara personuppgifter och vad innebär behandling?
 • Undantag från tillämpningen av DSF enligt DSF samt förslag om hur Sverige ska handskas med detta
 • Förslag på hur man i Sverige tänker förena olika rättigheter
 • DSF:s territoriella tillämpning
 • Vilka ska tillämpa DSF?
 • Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombud
 • De grundläggande dataskyddsprinciperna
 • De lagliga grunderna för att behandla personuppgifter
 • Extra skyddsvärda personuppgifter bland annat särskilda kategorier/känsliga personuppgifter
 • Registrerades rättigheter såsom information och till exempel rätt till radering/rätten att bli bortglömd, rätten till dataportabilitet och rätten att göra invändningar
 • IT-säkerhet, däribland lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömning av dataskydd
 • Uppförandekoder och certifiering
 • Tillsynsmyndigheternas befogenheter
 • Administrativa sanktionsavgifter
 • Skadestånd till de registrerade
 • Övergångsbestämmelser
 • Jämförelsetabeller
 • Multispecial


Kursinnehåll: IT- och Informationssäkerhet

 • Utvecklingen i IT-branschen - hur hoten och metoderna har förändrats
 • Vem är det som försöker komma åt dig?
 • Vad har du som har ett värde och var finns det?
 • Social engineering och olika sorters attacker
 • Spammail, telefonsamtal, sms och Nigeriabrev
 • Phishing och spear phishing
 • Attacker via USB-minnen och liknande föremål
 • Att identifiera bedrägliga webbsidor
 • Att skydda datorn och mobilen genom uppdateringar
 • Att surfa säkert
 • Dataintrång via applikationer och operativsystem
 • Att skapa säkra lösenord
 • Att använda tvåfaktorsautentisering
 • Att tänka på vid användande av molntjänster och sociala medier
 • Fastna inte i ekokammaren
 • Remote wipe och skydd för smartphones och tablets
 • Vad är adware, ransomware och trojaner och hur får jag bort det?
 • Vad används bitcoin till?

GDPR för dataskyddskyddsombud och gdpr-ansvariga facklitteratur till VeaLearns utbildningspaket GDPR för dataskyddsombudFacklitteratur: GDPR för dataskyddsombud och andra ansvariga.

Författaren, utbildaren och juristen Monica Wendleby. Monica är också medförfattare till boken GDPR/Dataskyddsförordningen – förstå och tillämpa i praktiken. Denna bok finns även i VeaLearns bokhandel.

Fortsatta studier

VeaLearn har flera utbildningar och även böcker inom GDPR. Vill du kompetensutveckla dig vidare inom ämnet se gärna på VeaLearns hemsida inom ämnesområdet GDPR.

Upplägg

Onlineutbildningarna är uppdelade i olika korta som längre delmoment där utbildarna går igenom kursens innehåll. Du får övningar och kompletterande information i bifogande material. Kontrollfrågor efter varje delmoment innebär att du själv och din arbetsgivaren får kvalitetssäkring att utbildningen är godkänd och genomförd.

Samtliga utbildare är mycket kunniga i sina ämnen och det finns även möjlighet att interagera med utbildaren i lärportalen. Fördelen med just utbildningar online är att du har kunskaper tillgängliga över lång tid i motsatt till en traditionell föreläsning eller utbildningsdag på plats. Dessutom kostnadseffektivt och klimatsmart!

När du beställer och köper onlineutbildningar levererar vi kurserna till dig under dagen om godkänt faktureringsunderlag förutom vid helg. Boken har däremot längre leveranstid och kommer separat. Paketet ger dig omfattande kunskaper till ett mycket bra pris!

Kursledare

GDPR i praktiken - diplomerad onlineutbildning - Vealearn Roger Elverskog ger förutom utbildning inom GDPR, kurser i   kommunikation och marknadsföring på nätet. Roger har varit   utbildare sedan 1996 har och hjälpt hundratals företag med     reklam och kommunikation på nätet. 

IT- information och GDPR ur teknisk synpunkt- diplomerad onlineutbildning - VeaLearn

 Jesper Kråkhede, erfaren säkerhetsarkitekt och har jobbar med   detta i över 20 år och från flera olika områden och branscher.   Som säkerhetsarkitekt är hans arbete att förstå det komplexa,ta   fram hållbara lösningar och göra dem begripliga. Jesper är ofta anlitad som föreläsare, uppdrag för att genomföra riskanalyser eller införa processer för säkerhetsarkitektur.

Christina Hansson driver företaget Livstråden. Mycket erfaren konsult och föreläsare med fokus på EU – rätten.  Skribent till kursplaner för olika insatser, projektledare, moderator, kurssamordnare och producent av juridiska kurs- och arbetsmaterial för verksamma jurister, bolagsjurister och advokater.

Examen, diplom m.m.

För att erhålla diplom med specifikation behöver du besvara och få godkänt på kontrollfrågorna efter varje delmoment samt gå hela kursprogrammet. Diplom utfärdas för varje utbildning.  

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Utbildningspaket GDPR för Dataskyddsombud eller GDPR – ansvarig, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VeaLearn Utbildning

Få tillgång till fantastisk kunskapsbank online inom 25-tal ämnesområden! På VeaLearns utbildningsportal hittar du effektiv och hållbar kompetensutveckling för privat som offentlig verksamhet. Utbildningsutbudet är stort och riktar sig både till dig som är chef, medarbetare, företagare eller som privatperson....


Läs mer om VeaLearn Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VeaLearn Utbildning

Svartmangatan 7
111 29 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Utbildningspaket GDPR för Dataskyddsombud eller GDPR – ansvarig!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Utbildningspaket GDPR för Dataskyddsombud eller GDPR – ansvarig från VeaLearn Utbildning, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar