Inga recensioner än

Försäkringsekonomi - online

Längd
3 dagar
Pris
19 500 - 25 000 SEK exkl. moms
Längd
3 dagar
Pris
19 500 - 25 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Kursens övergripande mål är att deltagarna efter kursen skall:

– Vara väl införstådda i den försäkringstekniska begreppsapparaten inom försäkring(liv och sak).
– Ha kännedom om hur man upprättar bokslut för ett försäkringsbolag.
– Kunna redogöra för de lagregler som styr försäkringsbolagens ekonomiska verksamhet; kapitalförvaltning, placeringspolicy, skuldtäckningsregler, realiserat – orealiserat resultat mm.
– Känna till försäkringsbolagens upplysningsplikt till Finansinspektionen.
– Med hjälp av årsredovisning analysera ett försäkringsbolags ekonomiska ställning genom att titta bl a på olika resultatbegrepp, nyckeltal, reservsättning, konsolidering mm.
– Vara införstådd med olika former av avgiven återförsäkring.
– Ha kännedom om de skattemässiga möjligheterna att hantera överskott (beskattningsregler).
– Ha fått en översiktlig information om hur IFRS/IAS-reglerna påverkar försäkringsbolagens redovisning.

Pris:

27 000 SEK (exklusive moms)

Målgrupp

Försäkringsekonomi vänder sig till dig som arbetar med försäkringsbolagets ekonomi i någon form.

Tid & plats

Live Online, 3 dagar 2022

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Försäkringsekonomi - online, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...

Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Highlights