Visa utbildning.se som: Mobil

Försäkringsbolagens outsourcing - vilka regler gäller?

Svenska Försäkringsföreningen
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 5 490 - 5 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2018-05-15 09:00 - Stockholm
Sista ansökan: 2018-05-10
   
Ort: Stockholm

Kursbeskrivning

- om regler, praxis och molntjänster

Sedan den 1 januari 2016 har Solvens II-regelverket tillämpats i försäkringsbranschen. En rad nya krav gäller därför nu för hur försäkringsbolag/företag ska gå tillväga när de lägger ut delar av sin verksamhet på uppdragstagare. Kursen går igenom nyheter och de konkreta åtgärder som försäkringsbolagen behöver ta hänsyn till vid outsourcing.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jurist, inköpare , IT-ansvarig eller liknande roller som ansvarar för upphandling av konsulter, uppdragstagare och outsourcade tjänster på försäkringsbolag. Kursen passar även dig som arbetar med företagsstyrning, riskkontroll och/eller inom regelefterlevnad/compliance inom försäkringsbranschen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen. 

Kursinnehåll

  • Varför finns ett regelverk för outsourcing?​
  • Olika former av outsourcing
  • Vad finns det för regulatoriska begränsningar i möjligheten att ingå uppdtragsavtal?
  • Vad menas med uppdrag av väsentlig betydelse?
  • Är försäkringsförmedling att betrakta som outsourcing?
  • Vad ska man tänka på vid val av uppdragstagare?
  • När ska företaget anmäla outsourcing till finansinspektionen? 

Upplägg

Kursen utgår från praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket ska tillämpas i praktiken. Du kommer att få ta del av checklistor som du kan använda vid val av uppdragsgivare samt över vad avtalet behöver innehålla.  Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

Tid & plats

Lokal

Sturegatan 15 Event & Konferens

Stockholm


Tider under dagen

Registrering med lätt frukost från kl 08.30.

Kurs mellan kl. 09.00 - 16.00.

Investering

Företagsmedlem: 5490 kr
Personlig medlem: 6490 kr
Ordinarie pris: 7900 kr

Alla priser anges exkl. moms.

Mat & logi

I kursavgiften ingår frukostfralla med kaffe, pauser med fika och lunch under kursdagen.
Meddela oss eventuella allergier eller specialkost i god tid innan kursstart.

Kursledare


Anna Lööv
, advokat, Kompass Advokat
Anna är advokat inom affärsjuridik och är specialiserad på bl.a. försäkringsrätt, marknadsföringsrätt och personuppgiftslagstiftning. Hon har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där hon t.ex. gett råd till bolagsjurister, personuppgiftsombud och marknadsföringspersonal. Hon har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

Viveka Classon, senior advisor, Kompass Advokat.
Viveka biträder företag i den finansiella sektorn, framförallt inom försäkring och bank. Viveka har som bolagsjurist och sedermera chefjurist på Skandia arbetat med försäkringsrättsliga frågor, transaktioner och företagsstyrning i tillståndspliktig verksamhet under nästan 20 år. Hon har vidare en bred erfarenhet av strategisk juridisk rådgivning, allmän bolagsrätt och kommersiella avtal, omstruktureringar i finansiell verksamhet, regulatoriska frågor och compliancefrågor.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Försäkringsbolagens outsourcing - vilka regler gäller?.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. Utbildningsverksamheten Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt...


Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svenska Försäkringsföreningen

Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

 Visa telefonnummer