Försäkringsbolagens outsourcing - vilka regler gäller?

Längd
1 dag
Pris
6 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 maj, 2023 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-05-19
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
1 dag
Pris
6 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 maj, 2023 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-05-19
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Språk
Svenska
Från 6 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Vilka regler gäller enligt Solvens II?


Sedan 2016 har Solvens II-regelverket tillämpats i försäkringsbranschen med bland annat nya krav på hur försäkringsbolag och -företag ska gå tillväga när de lägger ut delar av sin verksamhet på uppdragstagare. Kursen går igenom reglerna, Finansinspektionens praxis och berör också aktuella frågor såsom bedömningen av molntjänster och hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

23 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska
 • 2023-05-19

23 maj, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska
 • 2023-05-19

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jurist, inköpare , IT-ansvarig eller liknande roller som ansvarar för upphandling av konsulter, uppdragstagare och outsourcade tjänster på försäkringsbolag. Kursen passar även dig som arbetar med företagsstyrning, riskkontroll och/eller inom regelefterlevnad/compliance inom försäkringsbranschen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen. 

Kursinnehåll

 • Varför finns ett regelverk för outsourcing?​
 • Olika former av outsourcing
 • Vad finns det för regulatoriska begränsningar i möjligheten att ingå uppdtragsavtal?
 • Vad menas med uppdrag av väsentlig betydelse?
 • Är försäkringsförmedling att betrakta som outsourcing?
 • Vad ska man tänka på vid val av uppdragstagare?
 • När ska företaget anmäla outsourcing till finansinspektionen? 

Upplägg

Kursen utgår från praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket ska tillämpas i praktiken. Du kommer att få ta del av checklistor som du kan använda vid val av uppdragsgivare samt över vad avtalet behöver innehålla.  Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

Tid & plats

Plats

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, Stockholm


Tid

Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.30. Utbildning kl. 09.00–16.00.

Mat & logi

I kursavgiften ingår smörgås med kaffe, pauser med fika och lunch.
Meddela oss eventuella allergier eller specialkost i god tid innan kursstart.

Kursledare


Anna Lööv, advokat, Kompass Advokat
Anna är advokat inom affärsjuridik och är specialiserad på bl.a. försäkringsrätt, marknadsföringsrätt och personuppgiftslagstiftning. Hon har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där hon t.ex. gett råd till bolagsjurister, personuppgiftsombud och marknadsföringspersonal. Hon har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Försäkringsbolagens outsourcing - vilka regler gäller?, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 57 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
16 mar 2021
4/5
Kursdeltagare
16 mar 2021
4/5
Kursdeltagare
16 mar 2021
Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

Svenska Försäkringsföreningen är en fristående förening, etablerad 1875, som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande för anställda i försäkrings- och pensionsbranschen. Kompetensutveckling för försäkringsbranschen Svenska Försäkringsföreningens arbetar för att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att erbjuda både yrkesspecifik och generell kompetensutveckling inom...

Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Highlights