Visa utbildning.se som: Mobil

Försäkringsteknik – grundkurs

Svenska Försäkringsföreningen
Kort om utbildningen
2 dagar
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Kursen för dig som vill förstå aktuariens begreppsvärld.

Kursen för dig som vill få en första inblick i hur ett försäkringsföretag fungerar. I kursen går vi igenom grundläggande begrepp och förklarar vad de betyder på en översiktlig nivå. Vi kommer att diskutera den juridiska bakgrunden och olika former av försäkringsföretag i samband med att vi diskuterar olika typer av försäkringsprodukter. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till anställda på försäkringsföretag eller liknande arbetsplatser som har en viss erfarenhet av försäkring alternativt liknande tekniskt arbete. Kursen passar bra för dig som vill bygga på dina tekniska kunskaper i försäkring. Du har förmodligen några års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen. Till exempel arbetar du idag kanske med produktutveckling, ekonomi, redovisning eller kanske revision. Kursen är inte avsedd för utbildade aktuarier. 

Kursinnehåll

I.    Generell försäkringsteknik

Den första dagen diskuterar vi försäkring ur ett generellt perspektiv. Vi tittar på den juridiska formuleringen av försäkring och de juridiska kraven på ett försäkringsföretag. Försäkringsrörelselagen och andra relevanta juridiska dokument diskuteras. Vi lär oss hur man kan använda matematiska modeller, vi kommer att diskutera risk, sannolikheter samt försäkring. Vi lär oss vad begrepp som försäkringspremie är. Vidare kommer vi att prata om vad som händer om pengarna i försäkringsföretaget tar slut.


II.    Försäkringsteknik för skadeförsäkring 

•    Typisk skadeförsäkring
•    Försäkringskollektiv
•    Prissättning
•    Vad skall premien räcka till
•    Uppföljning av en försäkringsportfölj
•    Försäkringstekniska avsättningar
•    Finansiell redovisning
•    Solvens – kapitalkrav, MCR, SCR, ORSA
•    Återbäring


III.    Försäkringsteknik för liv- och pensionsförsäkring 

•    Typisk liv- och pensionsförsäkring
•    Försäkringskollektiv – ömsesidighet och vinstdelning
•    Premiebestämning
•    Vad skall premien räcka till
•    En försäkrings duration – riskförsäkring och pensionsförsäkring
•    Finansiell uppföljning av enskilda försäkringar
•    Försäkringstekniska avsättningar
•    Finansiell redovisning av en försäkringsportfölj
•    Solvens – kapitalkrav, MCR, SCR, ORSA
•    Återbäring – olika tekniker

Fortsatta studier

Efter avslutad kurs kan du gå fortsättningskursen Försäkringsteknik – fördjupning. Kursen tar kunskapen vidare till den praktiska tillämpningen av aktuariens begrepp. Kursen är inte avsedd för utbildade aktuarier. 

Upplägg

Kursen är uppdelad i tre delar; generell försäkringsteknik, försäkringsteknik med inriktning på skadeförsäkring och försäkringsteknik för liv - och pensionsförsäkring. Kursen pågår i två dagar varav den första dagen ägnas åt generell försäkringsteknik. Den andra dagen är fördelad på en halvdag skadeförsäkring och en halvdag liv- och pensionsförsäkring. Kursen är uppbyggd på föreläsningar, teori blandat med numeriska exempel.

Tid & plats

Plats

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, Stockholm

Tid

Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.30. Undervisning kl. 09.00–16.00. Gäller båda kursdagarna.

Investering

Företagsmedlem: 9 900:-
Personlig medlem: 12 300:-
Ej medlem: 12 900:-

Alla priser anges exkl. moms.

Kursmaterial

Kompendium tillhandahålls före kurs i elektroniskt format.

Mat & logi

Frukost, lunch och fika ingår under alla kursdagar. 

Meddela oss eventuella allergier och specialkost i god tid innan kursstart.

Kursledare

Gunnar Andersson

Grundare och ägare av ActStrats AB, ett rådgivningsföretag inom det aktuariella ämnesområdet.

Gunnar är Fil.dr i matematik, statistik, diplomerad aktuarie, adjungerad professor på KTH i matematisk statistik, läroboksförfattare samt föreläsare på kurserna Livförsäkringsmatematik I och II på Stockholms universitet. Tidigare har Gunnar under 15 år varit vd i olika försäkringsbolag, innehaft styrelseposter i ett antal försäkringsbolag, varit avdelningschef på Finansinspektionen samt gästprofessor i USA. För närvarande är Gunnar styrelseledamot i 7AP-fonden samt ordförande i it-företaget OMBEA samt Cefin(Centrum för bank och finans, KTH.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Försäkringsteknik – grundkurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. Utbildningsverksamheten Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt...


Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svenska Försäkringsföreningen

Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Försäkringsteknik – grundkurs!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 24 recensioner.
Alla recensioner för arrangören