Företagsekonomi för icke ekonomer

Längd
6 dagar
Pris
29 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 april, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6 dagar
Pris
29 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 april, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 29 000 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till deltagare som vill öka kunskapen om företagets ekonomi, kunna ta del av ekonomiska rapporter och förstå innehållet, beakta de ekonomiska faktorerna i det dagliga arbetet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

14 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Örebro

Kursinnehåll

Dag 1 – 2 Ekonomiska grundbegrepp

Deltagarna får en grundläggande kunskap om redovisning. Det är dock ingen bokföringskurs, syftet är att få förståelse för hur underlagen till företagets rapporter skapas. Avsnittet innehåller också ett företagsspel som visar sambanden mellan resultat- och balansräkningen.

 • Redovisning, vad är det?
 • Redovisning, vad är det?
 • Kontoplanen, förstå principen
 • Förklara några grundbegrepp
 • Utgift/Inkomst
 • Utbetalning/Inbetalning
 • Kostnad/Intäkt
 • Moms och källskatter
 • Balans och resultatrapporter
 • Bokslut
 • Årsredovisning

Dag 3 Grundläggande nyckeltal

För att kunna mäta om ett företag mår bra används olika nyckeltal. Nyckeltalen ger vägledning i många frågeställningar. Kommer företaget att överleva nästa lågkonjunktur? Kommer företaget att kunna betala våra fakturor? Ger företaget tillräcklig avkastning till ägarna? osv. Deltagarna får en genomgång av de vanligaste nyckeltalen. Avsnittet innehåller en mängd övningsuppgifter med diskussioner.

 • Likviditet, klarar företaget att betala nästa faktura
 • Soliditet, ett mått på långsiktig överlevnadsförmåga
 • Tillväxt, tar vi eller tappar marknadsandelar
 • Avkastning, används resurserna effektivt
 • Kassaflöde, hur läser man en kassaflödesrapport
 • Vinst och bruttomarginal, hur mycket tjänar vi på försäljningen

Dag 4 Grundläggande om kalkylering

Oavsett om man överväger att introducera en ny tjänst/produkt eller analyserar de man redan har är det viktigt att ta reda på var företaget tjänar sina pengar. Vi inleder med en genomgång av olika kalkylers syften och användningsområden. Vi kombinerar resonemang med diskussioner och övningsuppgifter.

 • Vilka kostnader är fasta och vilka är rörliga
 • Vilka kostnader är fasta och vilka är rörliga
 • Kritisk volym eller break even• Beräkna självkostnad, dvs vad kostar det oss totalt att producera en produkt

Dag 5 Grundläggande om investeringar

Detta avsnitt behandlar hur man beräknar om en investering är lönsam eller inte. Vi går igenom vilken kalkylmetod som är bäst lämpad vid olika situationer. Även detta avsnitt innehåller många övningar och diskussioner.

 • Grundinvestering
 • Grundinvestering
 • Restvärde
 • Diskontering
 • Annuitet
 • Kalkylränta

Dag 6 Företagsspel och sammanfattning

Deltagarna delas in i grupper om 2–3 personer. Grupperna ”tävlar” sedan med varandra i att driva ett företag. Deltagarna ställs inför olika beslutssituationer där det gäller att vara klok. Spelet tjänar också som en sammanfattning av genomgångna kursmoment. Man kommer snabbt att se konsekvenserna av sina beslut. Målet med företagsspelet skall leda till att deltagarna får en helhetsförståelse för ekonomiska nyckelbegrepp och för ett företags verksamhet. Deltagarna skall ha en utvecklad insikt om sin roll i företaget och hur verksamheten påverkas av enskilda beslut.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Företagsekonomi för icke ekonomer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 11 recensioner.
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
08 nov 2018
Företagsekonomi för icke ekonomer

Mycket nytt att ta in varje gång, hade inte skadat med 1-2 dagar till i kurslängd.

5/5
Kursdeltagare
08 nov 2018
Företagsekonomi för icke ekonomer

Mycket kunnig och supertrevlig kursledare! Hjälpsam, omtänksam och rolig!

5/5
Kursdeltagare
08 nov 2018
Företagsekonomi för icke ekonomer

Min första utbildning på Nercia. Mycket positivt.

Nercia Utbildning AB
Grusgropsvägen 2
702 36 Örebro

Nercia Utbildning

Nercia är ett privatägt utbildningsföretag som har mer än 25 år i branschen. Nercia kompetensutvecklar medarbetare från såväl företag som offentliga verksamheter inom områden som ledarskap, produktivitet/kvalitet, marknad/ekonomi, el/teknik och data. Metoden är i första hand att utveckla företagsanpassade utbildningsprogram i...

Läs mer om Nercia Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Highlights