Visa utbildning.se som: Mobil

Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90 hp (1–90) - Lärarlyftet

Lunds universitet
Kort om utbildningen
6 terminer
   
Distans

Kursbeskrivning

Denna kurs från Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, vid Lunds universitet erbjuds dig som undervisar i svenska som andraspråk i svenska för invandrare utan att vara ämnesbehörig.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att vara ämnesbehörig.

Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett - som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida.

För mer information hänvisar vi till Skolverket.

KURSENS INNEHÅLL

Med utgångspunkt i språkvetenskaplig och didaktisk forskning om andraspråksinlärning syftar kursen till att ge de blivande SvA-lärarna goda kunskaper i hur utbildningen i svenska som andraspråk kan planeras och genomföras. Deltagaren ges kunskap om, och verktyg för, hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i svenska som andraspråk kan organiseras och bedrivas i en heterogen lärandemiljö. Vidare ges deltagaren kunskap inom områden som är centrala för undervisningen i svenska som andraspråk såsom det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett typologiskt perspektiv och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. Vidare behandlas i kursen språkinlärning, läs- och skrivutveckling i ett andraspråk – inklusive läs- och skrivsvårigheter – liksom bedömning och respons, språkutvecklande arbete för nyanlända elever samt litteraturdidaktik. Särskilt fokus läggs även på hur SvA-läraren kan stödja utveckling av elevens egna skrivande då detta erfarenhetsmässigt kan vara en stor utmaning hos eleverna.  

Kursen är uppdelad i 14 delkurser.

Termin 1

Skolämnet svenska som andraspråk, flerspråkighet och akademiskt skrivande

Termin 2

Svenska språket i ett andraspråksperspektiv och skriftlig språkfärdighet för SvA-läraren

Termin 3

Andraspråksinlärning hos skolungdomar och vuxna, språkundervisning för nyanlända elever, digitala perspektiv i SvA-undervisningen

Termin 4

Elevers läs- och skrivinlärning, didaktiska perspektiv på ordinlärning, elevers skriftliga produktion – analys och respons

Termin 5

Uttalsundervisning i teori och praktik och betygsättning och bedömning

Termin 6

Didaktiska perspektiv på andraspråksläsaren

UNDERVISNINGSFORM OCH EXAMINATION

Utbildningen ges helt på distans. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. De olika delkurserna examineras genom skriftlig hemtentamen samt genom muntliga och skriftliga uppgifter inom ramen för undervisningen.

VALIDERING

Du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen på kursen.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att vara ämnesbehörig.

Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett - som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida.

För mer information hänvisar vi till Skolverket.

Kontakt

Frågor om kursinnehåll:
Lena Larsson, Språk- och litteraturcentrum
lena.larsson[at]nordlund.lu.se

Studievägledning:
Åsa Wikström, studievägledare
046-222 86 99
asa.wikstrom[at]nordlund.lu.se

Frågor om behörighet och urval:
UHR Antagningsservice
0771-550720

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation:
Skolverkets upplysningstjänst
08-527 332 00
upplysningstjänsten[at]skolverket.se

Övriga frågor:
Lund University Commissioned Edcuation
lararlyftet[at]education.lu.se

Anmälan

Anmälan sker via antagning.se senast 15 april 2021.

Vi tar även emot sena anmälningar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90 hp (1–90) - Lärarlyftet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

Scheeletorget 1, Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90 hp (1–90) - Lärarlyftet!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90 hp (1–90) - Lärarlyftet från Lunds universitet, fyll i dina uppgifter: