Visa utbildning.se som: Mobil

Konst, kultur och hälsa, 7,5 hp

Lunds universitet
Kort om utbildningen
3 månader
Nästa tillfälle: 2021-09-17 09:00 - Lund
Uppdragsutbildning
   
Lund
Svenska
Bild på människor på ett konstmuseum.

Kursbeskrivning

Om uppdragsutbildning

Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning, som din arbetsgivare bekostar.

Konst, kultur och hälsa, 7,5 hp, kvartsfart

Kursens syfte

Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupande kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Stor vikt läggs vid ny vetenskaplig forskning om hur engagemang i konstarterna kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. Kursen anlägger såväl medicinska som humanistiska perspektiv på människan och hennes förmåga at skapa och uppleva skönhet och mening i en hälso- och vårdkontext. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. 

Kursens innehåll

Kursen ger teoretisk förståelse och praktisk kunskap inom fältet konst, kultur och hälsa, utifrån medicinska och humanistiska perspektiv. Innehållet omfattar historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt medicinska och filosofiska perspektiv inom fältet. Kursen ger kunskap och erfarenhet i att både utöva och uppleva olika konstformer, såsom bildkonst, musik, litteratur samt dans och rörelse.  Ett viktigt fokus är hur skapande och estetiska upplevelser praktiskt kan förmedlas i olika sammanhang, både i vårdmiljöer, på kulturinstitutioner och i vardagen. Kursen tar också upp den estetiska upplevelsens särart samt aspekter som skönhet, mening, närvaro, tolkning och inlevelser. Vidare berör kursen pedagogik, vägledning, gruppdynamik, projektutvärdering samt etiska frågeställningar.  Kursens upplägg och innehåll reflekterar utvecklingen inom kultur och hälsa-fältet de senaste åren i Sverige, i Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier, liksom rapporter från Världshälsoorganisationen och andra aktörer, har visat på konstarternas och kulturens reella och potentiella roll för hälsa och välbefinnande och därmed också för samhällsekonomin. I Sverige, Danmark och Norden i övrigt har flera regioner nu inrättat permanenta insatser för att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa. Kursen förmedlar kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta syfte.  

Kursens lärare

  • Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet 
  • BirgitÆrenlund Bundesen, överläkare vid Psykiatrisk center Amager, Köpenhamn
  • Eva Bojner Horwitz, professor i Musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, affilierad till Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Peter Bjørn Franceschi, bildkonstnär, Psykiatriskcenter Amager, Köpenhamn 
  • Stine Lindahl Jacobsen, docent i musikterapi, Aalborg Universitet 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom vård och socialt arbete samt personal och vid kulturinstitutioner. Deltagare i uppdragsutbildning måste utses av sin arbetsgivare.

Pris

Avgiften per deltagare är 11 000 kr exkl. moms. 

Förkunskapskrav

Kandidatnivå eller motsvarande. Behörighet bedöms individuellt. En viktig utgångspunkt är den studerandes har tidigare kunskaper och erfarenheter samt nuvarande arbetssammanhang där kultur och hälsa-perspektiv kan implementeras. Aktivt kunskapssökande, reflektion och dialog har en viktig roll i kursen.

Tid & plats

16-17 sept, 7-8 okt, 11-12 nov och 2 dec 2021.    
Alla dagar kl. 09.00-16:00.

Examen, diplom m.m.

7,5 hp.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Konst, kultur och hälsa, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

Scheeletorget 1, Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Konst, kultur och hälsa, 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Konst, kultur och hälsa, 7,5 hp från Lunds universitet, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar