Visa utbildning.se som: Mobil

Strategisk kollektivtrafikplanering

Lunds universitet
Kort om utbildningen
5 dagar
26 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-09-23 09:00 - Lund
Sista ansökan: 2019-06-17
Lund
Öppen utbildning
Kommande starter
Lund
2019-09-23 09:00  
26 500 SEK
2019-10-21 09:00  
26 500 SEK

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Den andra kursveckan kommer att hållas tillsammans med norska deltagare och sker i Lund.

Målgrupp

Kursen riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter.

Kontakt

Helena Svensson, K2,
+46-(0)705-09 90 89

Jessica Hansson
Projektledare, LUCE,
 +46 46 222 73 27

Undervisning och Examination

Kursen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och övningar. Om det finns intresse kommer det att gå att få akademiska poäng (7,5hp) mot att en hemtenta och hemuppgift skrivs.

Kursinnehåll

 • Mål och samhällsnytta med kollektivtrafik
 • Efterfrågan, värderingar och behov
 • Samhälls- och företagsekonomi
 • Kollektivtrafik på landsbygden
 • Kollektivtrafik i tätort
 • Spårtrafik
 • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Kollektivtrafik i väg- och trafikplaneringen
 • Fasta anläggningar: terminaler, hållplatser, bussgator, prioritering av busstrafik
 • Miljöfrågor
 • Taxesystem och prissättning
 • Upphandling och avtal
 • Resenärerna och ökat resande

Investering

26 500 SEK exklusive moms och betalas av arbetsgivaren.

I avgiften ingår kursmaterial, lunch, fika, välkomstmiddag och avslutningsmiddag.

Kursledare

Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola och avdelningen Trafik och väg. Ansvarig för kursen är Helena Svensson, vid K2.

Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner. Läs mer om Trafik och Väg här.

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund. 

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Strategisk kollektivtrafikplanering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

St Algatan 4
223 50 Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Strategisk kollektivtrafikplanering!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören