Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Strategisk kollektivtrafikplanering

Längd
2 veckor
Pris
27 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 september, 2024 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Anmälan är bindande
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
2 veckor
Pris
27 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 september, 2024 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Anmälan är bindande
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Den andra kursveckan kommer att hållas tillsammans med norska deltagare och sker i Lund.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

23 september, 2024

 • Uppdragsutbildning
 • Lund
 • Sista ansökan: Anmälan är bindande

21 oktober, 2024

 • Uppdragsutbildning
 • Lund
 • Sista ansökan: Anmälan är bindande

Kontakt

Helena Svensson, K2,
+46-(0)705-09 90 89

Jessica Hansson
Affärsutvecklare, LUCE,
 +46 46 222 73 27

Undervisning och Examination

Kursen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och övningar. Om det finns intresse kommer det att gå att få akademiska poäng (7,5hp) mot att en hemtenta och hemuppgift skrivs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter.

Kursinnehåll

 • Mål och samhällsnytta med kollektivtrafik
 • Efterfrågan, värderingar och behov
 • Samhälls- och företagsekonomi
 • Kollektivtrafik på landsbygden
 • Kollektivtrafik i tätort
 • Spårtrafik
 • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Kollektivtrafik i väg- och trafikplaneringen
 • Fasta anläggningar: terminaler, hållplatser, bussgator, prioritering av busstrafik
 • Miljöfrågor
 • Taxesystem och prissättning
 • Upphandling och avtal
 • Resenärerna och ökat resande

Investering

27 900 SEK exklusive moms och betalas av arbetsgivaren.

I avgiften ingår kursmaterial, lunch, fika, välkomstmiddag, avslutningsmiddag samt studiebesök.

Kursledare

Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola och avdelningen Trafik och väg. Ansvarig för kursen är Helena Svensson, vid K2.

Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner. Läs mer om Trafik och Väg här.

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund. 

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Strategisk kollektivtrafikplanering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Lunds universitet
Scheeletorget 1, Lund

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Det betyder att våra uppdragsutbildningar, eller kompetensutveckling för yrkesverksamma som arbetsgivaren betalar, ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att anpassa universitetets kunskap och forskningsresultat till dagens krav...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights