Arbetsrehabilitering enligt IPS 7,5hp

Längd
Halvfart
Nästa kurstillfälle
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
Halvfart
Nästa kurstillfälle
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Efterfrågan på evidensbaserade insatser har ökat markant i Sverige och Individual Placement and Support (IPS) är den högst prioriterade insatsen för arbetsrehabilitering enligt nationella riktlinjer. Kursen bygger på ett utbildningspaket som gavs i samband med forskningsstudier i Storbritannien och Sverige men har sedan dess utvecklats i takt med en växande praktik och forskning för att möta de behov av kunskap som finns. Idag efterfrågas IPS inom region, kommun, arbetsförmedling, forskningsprojekt och privata företag. Vi ger en god bild av hur IPS praktiseras i Europa men lägger särskild omsorg vid den svenska kontexten och hur IPS kan implementeras på olika arbetsplatser.

Kursens syfte

Kursens syfte är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om den internationellt evidensbaserade Supported Employment metoden, IPS, för personer med psykisk ohälsa, men även missbruk, i en svensk kontext. Efter kursen kan studenterna urskilja när en verksamhet utgår från brukarnas återhämtning och arbetar evidensbaserat samt programtroget utifrån IPS.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Vår 2024

 • Uppdragsutbildning
 • Distans

Målgrupp

Arbetsterapeuter och andra intressenter som ger stöd till arbete, från region, kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och privata företag. Kursen följer bestämmelserna i förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Behörighet

Arbetsterapeuter och andra intressenter

Till anmälan skall du bifoga följande handlingar:

 • Kursbevis/intyg som styrker din behörighet
  alternativt
 • Arbetsgivarintyg inkl. beskrivning av dina arbetsuppgifter

Kursinnehåll

I kursen lär sig studenterna om de åtta IPS-principerna och hur ett återhämtningsperspektiv genomsyrar praktiken. Utifrån forskning presenteras IPS i förhållande till personer med psykos men även hur stödet kan anpassas för andra personer med depression, unga vuxna och missbruk. Stöd till studier (Supported Education) ingår som en naturlig ingrediens i IPS och är en väg till arbete. Studenten lär sig hur meningsfulla möten med brukaren och arbetsgivaren kan utvecklas såväl som hur en god matchning av brukarens resurser och arbetet kan möjliggöras.

Betoning ligger även på brukarnas, arbetsspecialisternas och arbetsgivarnas erfarenheter. Kursen ger också exempel på hur insatser från olika verksamheter, såsom psykiatri, kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling samt vänner och familj, kan integreras i ett IPS-nätverk och samordnas i IPS-stödet utifrån brukarens preferenser. 

 • Utformning av IPS-arbetsprofil och IPS-arbetsplan.
 • Integrering av IPS med psykiatri, familj och vänner, arbetsförmedling, kommun, arbetsgivare och andra verksamheter
 • Anpassning och matchning av arbetsuppgifter, arbetsmiljö och förmågor
 • Utveckling av kontakten med arbetsgivaren och den arbetssökande processen
 • IPS för olika målgrupper
 • IPS som en del av den personliga återhämtningen mot arbete och studier
 • Implementering av IPS i en svensk kontex

Upplägg

Utbildningen ges på distans. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, föreläsningar, seminarier och grupparbete. Undervisningen är webbaserad. Kursen ges på halvfart under ca 10 veckor och examineras med en individuell skriftlig tentamen.

Investering

Kurskostnad är 19 000 SEK exkl. moms. Minsta deltagarantal 18 och max 22.
Anmälan är bindande. Byte av deltagare kan ske utan avgift före eller i samband med kursstart. Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart utgår 50% av del totala kurskostnaden. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrehabilitering enligt IPS 7,5hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lunds universitet
Scheeletorget 1, Lund

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Det betyder att våra uppdragsutbildningar, eller kompetensutveckling för yrkesverksamma som arbetsgivaren betalar, ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att anpassa universitetets kunskap och forskningsresultat till dagens krav...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights