Bias och brus för underrättelsepersonal

Längd
4 dagar
Pris
15 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
4 dagar
Pris
15 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Syftet är att ge personal kunskap om och verktyg för att hantera bias och brus i sin operativa verksamhet. Utbildningen ger en introduktion till olika relevanta felkällor relaterade till bias och brus inom den praktiska underrättelseverksamheten och vad som får dem att uppträda. Exempel är ”confirmation bias” och hur detta påverkas av stress och affekt. Utbildningen redogör vidare för modeller och strukturer som låter organisationer minimera bias och brus i bedömningar.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

HT 2024

 • Uppdragsutbildning
 • Distans

Skräddarsydd utbildning

Utbildningen utformas i nära samverkan med målgrupperna varför tillämpbarheten kommer vara hög. Exakta behov och problem som finns hos myndigheten och hur dessa skall adresseras inom ramen för kursen, diskuteras fram under utvecklingsfasen av kursen i dialog mellan myndigheten och utbildarna. Kunskap om bias och brus kan därför omedelbart omsättas i det praktiska analysarbetet.

Kontakt

Tobbe Petterson,
Universitetslektor
Telefon: +46 46-222 89 33
tobbe.petterson @ svet.lu.se

Pris

Pris per deltagare: 15 000 SEK exklusive moms betalas av arbetsgivaren.

* Priset gäller vid tre dagars kurs förlagd till kundens lokaler och är beräknat på 20 deltagare

Målgrupp

Utbildningen är utformad för underrättelsepersonal vid svenska myndigheter.

Kursinnehåll

 • Vad ökar sannolikheten för bias och brus?
 • Hur ska osäkerhet inom underrättelseverksamhet hanteras för att minska risken för bias och brus?
 • Hur kan arbete med utvärdering ske för att minimera risker kopplade till bias och brus?
 • Minnet som rekonstruktion: Konkreta exempel på hur minnen återskapas i situationenbeslut och den mänskliga uppmärksamheten
 • Bias, brus och beslutsfattande – exempel

 • Kognitiva processer bakom bedömningar och beslut och den mänskliga uppmärksamheten

Fortsatta studier

Utbildningen kan läsas som en modul i ett större utbildningsprogram där möjlighet till såväl bredd som fördjupning kommer att finnas. I detta större program ingår även en myndighetsgemensam avslutning om en heldag.

Inom området finns möjlighet att läsa följande kurser som moduler i ett större uppdragsutbildningsprogram

 • Bias och brus för underrättelsepersonal
 • Internationell juridik för underrättelsepersonal
 • Strategisk analys för underrättelsepersonal

Upplägg

Omfattningen är 3+1 heldagar. Under de första tre dagarna varvas teori med praktiska övningar och omfattande handledning. Därefter återgår deltagarna till sina ordinarie verksamheter. Utbildningen avslutas med ett möte för återkoppling och reflektion, där flera olika myndigheter deltar (när så är praktiskt möjligt) för ökat erfarenhetsutbyte.

Kursledare

Centrum för underrättelsevetenskap är en plattform som skapades för att möta de stora utmaningarna som den säkerhetspolitiska dynamiken och den organiserade brottsligheten utgör för stora delar av samhället. Genom plattformen kan myndigheter, akademi, näringsliv och civilsamhället mötas och utbyta erfarenheter, initiera samarbeten och forskning kring aktuella utmaningar.

Kursen är även kopplad till tankesmedjan Intelligent Intelligence.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Bias och brus för underrättelsepersonal, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lunds universitet
Scheeletorget 1, Lund

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Det betyder att våra uppdragsutbildningar, eller kompetensutveckling för yrkesverksamma som arbetsgivaren betalar, ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att anpassa universitetets kunskap och forskningsresultat till dagens krav...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights