Neurosjukvård 15hp

Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Neurosjukvård är en specialitet där de senaste årens framsteg skapat ett behov av fördjupande kunskaper hos berörd vårdpersonal. Inom Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom området och utbildningen ges i samarbete med verksamhetsområdena Neurologi och rehabiliteringsmedicin samt Neurokirurgi vid Skånes universitetssjukhus.

Syfte

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom neurologi och neurokirurgi.
Etiska frågeställningar belyses och tillämpning av nya forskningsrön inom ämnesområdena neurologi och neurokirurgi diskuteras.   

Undervisning och Examination

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och patientfall. Deltagarna träffas vid 10 tillfällen á två dagar i Lund under två terminer.

Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten, inklusive hem­uppgifter. Kursen innebär en arbetsinsats på cirka 8-10 timmar per vecka under kurstiden.
Examination innefattar individuell skriftlig tentamen samt redovisning av seminarieuppgifter, muntligt och skriftligt.

Förkunskapskrav

• Leg sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, med minst 180hp med minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete (uppsats) om 15hp eller motsvarande.
• Yrkeserfarenhet inom Neurosjukvård.

Intyg som ska skickas in med anmälan:

  • Utbildningsbevis / Bevis på legitimation
  • Intyg på yrkesverksamhet enligt ovan

Målgrupp

Kursen vänder sig till sjuksköterskor (grund och specialist), fysioterapeuter och arbetsterapeuter med yrkeserfarenhet av vård och behandling av neuropatienten.

Kursinnehåll

  • Neuroanatomi och neurofysiologi
  • Symptom, diagnostik, vård och behand­ling av patienter med sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet
  • Personcentrerad vård
  • Aktuella metoder för diagnos och avbildning
  • Olika neurologiska bedömningsinstrument
  • Etik
  • Tvärprofessionellt samarbete av neuropatienten med fokus på patientcentrerad vård
  • Rehabilitering av skador och sjukdomar i centrala nervsystemet

Upplägg

Utbildningen ges på kvartsfart, dagtid, (7,5 hp/ termin)

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Neurosjukvård 15hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lunds universitet
Scheeletorget 1, Lund

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Det betyder att våra uppdragsutbildningar, eller kompetensutveckling för yrkesverksamma som arbetsgivaren betalar, ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att anpassa universitetets kunskap och forskningsresultat till dagens krav...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights