Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Kurser i krisberedskap

Längd
Egen takt
Nästa kurstillfälle
Våren/Hösten 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
Egen takt
Nästa kurstillfälle
Våren/Hösten 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Bild på trafik

Uppdragsutbildningar inom trygghet, säkerhet och resiliens som kopplar tätt an till Agenda 2030-målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.

Upplägg

Kurserna har ett upplägg som möjliggör och i största möjliga mån sammanlänkar parallella studier med yrkesverksamhet. Detta genom att de tar avstamp i de faktiska sammanhang som deltagarna arbetar i och genom att blanda fysiska träffar och distansstudier. Alla uppgifter fokuserar på att förstå, förklara och förbättra olika delar av den egna verksamheten med hjälp av litteratur, filmade föreläsningar, reflektionsfrågor, kamratgranskning och seminarier med fokus på dialog med lärare och andra kursdeltagare.

Introduktionskursen är uppbyggd i kursmoduler som genomförs helt på distans med onlineseminarier för att underlätta deltagande för så många som möjligt.

Fördjupningskurserna blandar distansstudier med fysiska träffar; en tvådagars träff innan kursmodulerna och en avslutande tredagars träff. De fysiska träffarna arrangeras även på andra platser än i Lund för att underlätta deltagande från hela Sverige. Kurserna examineras genom en portfölj av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier.

Kurser

Introduktionskurs: Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället

Syftet med kursen är att ge ökad förståelse för centrala utmaningar för arbetet med trygghet, säkerhet och resiliens i samhället, samt verktyg för att analysera och hantera dessa. Syftet är även att bidra till utveckling av deltagarnas professionella verksamhet, genom att koppla kursens innehåll till den, samt att stärka kopplingarna mellan verksamma aktörer inom de berörda områdena.

Kursen är uppbyggd i tre kursmoduler som genomförs helt på distans med onlineseminarier, där den första modulen i fokuserar på hur arbetet med trygghet, säkerhet och resiliens genomförs i Sverige idag, vilket analyseras både individuellt och tillsammans genom systemperspektiv och kritiskt perspektiv.
Den andra kursmodulen behandlar betydelsen och tillämpningen av makt- och normperspektiv för att förstå och förklara bakomliggande orsaker till varför arbetet utförs som det gör, oavsett om det är effektivt eller ineffektivt.
Den sista modulen i kursen fokuserar på hur arbetet med trygghet, säkerhet och resiliens bör genomföras i Sverige och specifikt i den organisation kursdeltagaren är verksam i, där designperspektiv används för att ge struktur åt idéer och diskussioner om hur ändamålsenliga arbetssätt, processer och verktyg kan utformas och utvärderas.

Datum

Januari 2022. Anmälan öppnar under höstterminen. 

Fördjupningskurs 1: Analys, beslut och hantering av risker i det sammankopplade samhället

Det övergripande syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor en djupare förståelse för hur analys och värdering av risker, hot, förmågor och sårbarheter beror av varandra och hur sådana aktiviteter kan bedrivas med målet att skapa kunskapsunderlag för att kunna hantera risker. Vidare syftar kursen till att ge studenterna tillräckliga kunskaper om hur människor, organisationer och flera organisationer tillsammans hanterar och fattar beslut om risker för att på så sätt lägga grunden för att de ska kunna föreslå hur riskhantering borde bedrivas på ett ändamålsenligt vis.

Kursen består av fyra moduler där den första introducerar centrala begrepp och koncept inom riskhantering.
Den andra modulen fokuserar på utformning och genomförande av olika typer av analyser av risk, sårbarhet, förmåga och kontinuitet.
Den tredje modulen handlar om hur resultatet från en analys kan användas som underlag för beslutsfattande.
Den sista modulen behandlar hur risker hanteras i praktiken och hur man kan analysera och utvärdera riskhantering.
Genomgående tillämpas de fyra perspektiv, dvs. systemperspektiv, kritiskt perspektiv, designperspektiv samt makt- och normperspektiv, som introducerats i Introduktionskursen.

Datum

Hösten 2022. Kontakta oss för att veta mer. 

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Våren/Hösten 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Distans

Pris

Introduktionskurs: 10 900 SEK exkl. moms.
Fördjupningskurs 1: 22 800 SEK exkl. moms.
Vid anmälan till introduktionskursen och en fördjupningskurs samtidigt ges rabatterat pris med 2000 kr. Uppge rabattkod Paketpris i anmälningsformuläret.

Förkunskapskrav

I Introduktionskursen kommer fyra perspektiv att introduceras vilka sedan berörs i samtliga fördjupningskurser. Lunds universitet förutsätter därför att alla som läser fördjupningskurserna först läser Introduktionskursen (eller tillgodogör sig innehållet på annat sätt). Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och kräver en treårig högskoleexamen alternativt fem års relevant arbetslivserfarenhet inom ett för kursen relevant yrkesområde.

När du anmäler dig tänk på att din arbetsgivare måste ha godkänt ditt deltagande i uppdragsutbildningen.

Målgrupp

Målgrupper för kurserna är offentliga aktörer som arbetar med krisberedskap, skydd mot olyckor eller civilt försvar i Sverige (kommuner, länsstyrelser, regioner, räddningstjänster, myndigheter, etc.). Kurspaketet kan även vara relevant för privata aktörer som har en roll i samhällets krisberedskap och samhällssäkerhet.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kurser i krisberedskap , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Lunds universitet
Scheeletorget 1, Lund

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Det betyder att våra uppdragsutbildningar, eller kompetensutveckling för yrkesverksamma som arbetsgivaren betalar, ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att anpassa universitetets kunskap och forskningsresultat till dagens krav...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights