Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Barnkonventionen blir lag - hur gör vi?

Lunds universitet
Kort om utbildningen
Skräddarsys
Nästa tillfälle: Enligt överenskommelse. - Lund
Uppdragsutbildning
   
Lund

Kursbeskrivning

Förbered dig och din organisation för att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Vilka förändringar behöver ni genomföra och förankra i organisationen? Genom Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet erbjuder vi tvärvetenskapliga utbildningar inom barnets rättigheter med vetenskaplig grund.

Sverige är ett utav de bästa länderna att växa upp i, men det finns barn vars rättigheter inte tillgodoses, särskilt barn i utsatta situationer. Vidare har det inte varit tydligt att Barnkonventionen ska tillämpas på alla nivåer i alla beslut som rör barn, och barnrättsperspektivet genomsyrar inte all verksamhet. Det behövs ett perspektivskifte där barns ses som bärare av rättigheter. Med propositionen om att göra Barnkonventionen till svensk lag från 2020 behöver Barns rättigheter tydliggöras och säkerställas.

Med beslutet att göra Barnkonventionen till svensk lag framträder komplexiteten i tolkningen och tillämpningen av barnets rättigheter och därmed synliggörs och aktualiseras nya kunskapsbehov i offentlig verksamhet.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

För att barnets bästa ska prioriteras krävs det att aktörer, som arbetar direkt eller indirekt med barn, ökar sin kunskap genom utbildning och får stöd i att förstå och tillämpa Barnkonventionen i praktiken. Våra utbildningar inom barnets rättigheter vänder sig till yrkesverksamma inom organisationer, myndigheter och kommunal förvaltning vars arbete påverkar barns villkor.

Skräddarsydd utbildning

Vad innebär det i praktiken för din verksamhet att Barnkonventionen blir lag? Genom våra utbildningar och processtöd bidrar vi dels till att öka kunskapen om Barnkonventionen och dess tillämpning och dels till att initiera eller stärka pågående förändringsprocesser som syftar till att barnrättsperspektivet genomsyrar all verksamhet.

Med förslaget om att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag 2020 uppstår ett behov av att samla och säkerställa kvaliteten på utbildningsinsatser som syftar till att kompetensutveckla aktörer inom barnets rättigheter i regionen och nationellt. Genom våra utbildningsinsatser bidrar vi och våra partners till ett växande kunskapscentrum i regionen, där samverkan mellan olika aktörer inom barnets rättigheter kan dra nytta av varandra i långsiktiga nätverk och samarbeten.

Vi skräddarsyr både innehåll och upplägg efter ert behov. Upplägget kan kombinera fördjupningsutbildningar, på distans eller på plats, seminarier, processhandledningsinsatser och handledning. Hör av dig till oss så hittar vi en lösning som passar just din organisation och era förutsättningar.

Våra uppdragsutbildningar inom barnets rättigheter är tvärvetenskapliga och skräddarsys utifrån era behov. Kanske har ni redan genomgått en introduktionsutbildning och behöver mer fördjupning, eller behöver ni skapa en samsyn på din arbetsplats för att ta nästa steg i implementeringen? Oavsett individuella förkunskaper anpassar vi innehållet för både grundläggande nivå och mer avancerad, det innebär att kollegor med olika uppdrag och förkunskaper kan gå utbildningen tillsammans.  

Genom Barnrättsinstitutet erbjuds föreläsare från skilda vetenskapsgrenar som alla arbetar med barnperspektivet som utgångspunkt. Tillsammans sätter vi upp ett utbildningsupplägg och definierar lärandemål.

Exempel på lärandemål som kan uppnås efter genomgången utbildning:

  • ha kunskap om innebörden i barnets rättigheter
  • kunna analysera verksamheter och beslutsunderlag ur barnrättsperspektiv, framför allt i frågor om barnets rätt och barnets bästa
  • kunna argumentera för barnperspektiv i den egna organisationens planer, beslut och löpande arbete
  • kunna formulera uppföljningsbara mål för barnets rättigheter för planer och redovisningar
  • ha förmåga att planera och genomföra ett systematiskt förändringsarbete för att stärka barnets rättigheter

Exempel på föreläsningar som kan ingå:

Barnkonventionen i teori och praktik: Föreläsningen fokuserar FN:s konvention om barnets rättigheter som ett juridiskt dokument och går igenom det centrala innehållet i konventionen. Konventionens roll i ett bredare internationellt sammanhang tas upp, men framför allt fokuseras på konventionens betydelse i Sverige.

Barnets bästa i teori och praktik utgår från framför allt artikel 3 och 12 i Barnkonventionen och problematiserar tolkningen av vad det rättsliga begreppet ”barns bästa” innebär. Detta förutsätter även kunskap om barn och barns behov, och att begreppet inte används bara som ett sätt att legitimera beslut.

Barns liv och villkor i teori och praktik i syfte att tillföra kunskaper om barns situation i Sverige idag. Hur kan det se ut och fungera för barn i olika situationer och kontexter (sociala och ekonomiska olikheter, åldrer, boende, hälsa, skola och utbildning, familjer och grupper, kulturellt, språk, historiskt, politiskt, etc.)

Barn i staden: Stadens infrastruktur och yttre miljö skapar kraftigt styrande villkor och då framför allt för barn som är mer sårbara i vardagen.

Barns hälsa och välbefinnande: Barns sociala utsatthet och ohälsa är ett samhällsområde som kan bearbetas utifrån ett konsekvent barn- och barnrättsperspektiv samt med utgångspunkter i barn med funktionsbegränsningar.

Barn och språk, inklusive vissa kommunikativa funktionsbegränsningar: Barns språkutveckling och omgivande språkmiljö påverkar barnets rätt till en god social utveckling samt deras förutsättningar att komma till tals och vara delaktiga i beslut som rör dem.

Prerequisites

Vi skräddarsyr utbildningen utifrån befintliga förkunskaper.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Barnkonventionen blir lag - hur gör vi?, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

St Algatan 4
223 50 Lund

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Barnkonventionen blir lag - hur gör vi? från Lunds universitet, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Barnkonventionen blir lag - hur gör vi?!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området

Liknande utbildningar