Visa utbildning.se som: Mobil

Nätverk i Kommersiell Tvistlösning

JUC Sverige
Kort om utbildningen
4 tillfällen
5 738 SEK exkl. moms
   
Stockholm
JUC Sverige

Kursbeskrivning

Nätverk i Kommersiell Tvistlösning


Kommersiell tvistlösning och tvister rör ofta stora värden – både ekonomiska och principiella. Samtidigt är tvister till sin natur svårprognostiserade och utgången hänger på vad ett antal personer (vittnen, ombud m.fl.) kan prestera och hur domare/skiljemän uppfattar de prestationerna. Att driva en tvist är även energi- och resurskrävande, tvister ställer stora krav på organisationen och externa ombud, kanske särskilt på samspelet mellan klient och externa ombud. Det finns all anledning att försöka undvika att hamna i tvister – och när det inte går att undvika finns ännu större anledning att vara väl förberedd på vad en tvist innebär i praktiken och att minimera sina misstag.

 

I den nuvarande säsongen av kommersiell tvistlösning går vi in på djupet kring preventiva åtgärder för att undvika tvister och det praktiska arbetet med tvister. Tillsammans utforskar vi de praktiska och teoretiska utmaningarna med tvister och belyser särskilt hur man maximerar samspelet mellan klient – ombud – sakkunniga.  

 

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna och framgångsrika aktörer. I nätverket finner du alltså ett forum med många starka profiler, vilka alla kan bidra med erfarenhet i meningsfulla diskussioner avseende såväl övergripande frågor som detaljer relativt tvistlösning.

 

Bidraget från nätverksledarna som ofta är föredragande, externa föredragshållare och dig som deltagare, borgar för spännande infallsvinklar och givande diskussioner. Huvudrubrikerna i dagordningen sätts av nätverksledarna men som deltagare förväntas du ta tillfället i akt och komma med förslag till aktuella ämnen och föredragshållare så att ni tillsammans tillser att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

       

Föreläsare under säsongen:

 • Domare
 • Bolagsjurister med tvistvana
 • Värderingsexpert
 • Företrädare för ICC
 • Företrädare för SCC
 • Skiljeman

 

Avslutande möte innevarande säsong - Onsdag den 5 februari 2020

Huvudtema: Hur bör man arbeta med sakkunniga och rättsliga experter? Hur bör ett effektivt och bra samarbete se ut mellan ombud och klient i ekonomiska och tekniska frågor?

 

Möte 1 – Tisdag 17 mars 2020

Huvudtema: Från tingsrätt till hovrätt

 • Insikt i olika instansers förberedelse och processtradition i förhållande till tvister
 • Hantering av rättsfakta från tingsrätten
 • Det processuella hantverket

 

Möte 2 – Onsdag 06 maj 2020

Huvudtema: Processtaktik i rättssalen – hur uppnår man ett bättre resultat i rättssalen?

Konkreta exempel och praktiska tips

 

Möte 3 – Torsdag 24 september 2020

Huvudtema: Att skriva inlagor och få gehör för sin sak

 

Möte 4 – Tisdag 01 december 2020

Huvudtema: Fastställes i samråd med nätverksdeltagarna på möte 1

Följande tema finns som exempel att välja mellan:

 • Hur hanterar man tvistemål mot stat och kommun när man är ombud för stora privata intressen?
 • Processrättsliga fel – vad bör man undvika?
 • Besvärliga klienter
 • Bra pläderingar
 • Processuell preklusion
 • Processuella specialregler ex: edition
 • Bevisfrågor i svensk rätt
 • Alternativa grunder och risker för flera prövningar i flera instanser m a a partners alternativa åberopande
 • Internationella skiljeförfarandens påverkan på inhemska förfarande – hur ser utvecklingen ut?
 • Medling
 • Begäran om mellandom – Strategiskt klokt eller ur askan i elden

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till Bolagsjurister, Head of Legal, Legal Counsel samt advokater och andra juridiska rådgivare som vill ha fördjupade kunskaper inom strategiska och taktiska skiljemanna- och processrättsliga frågeställningar. Personer som vill hålla sig à jour med det senaste inom tvistlösning och dessutom kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Upplägg

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där föredragshållare och deltagare på en både hög akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller tvistlösning. Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer.

Fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten genomförs på ett år om vardera 4,5 timmar. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Är du advokat, betyder det att du genom att delta infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning per år.

Investering

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Totala investeringen för 4 tillfällen är 22 950 kr

Kursledare

 • Harry Bergman, Advokat och Partner, Wistrand Advokatbyrå
 • Anders Öhlin, Advokat, Wistrand Advokatbyrå

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Nätverk i Kommersiell Tvistlösning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JUC Sverige

JUC Sverige

KVALITET SEDAN 2001

JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark 2001. JUC är ledande inom sin bransch på den danska marknaden, avseende kurser och nätverk avsedda för advokater, jurister, revisorer, fastighetsmäklare och en lång rad andra yrkesfolk. Vi genomför årligen arrangement...


Läs mer om JUC Sverige och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JUC Sverige

Strandvägen 7A
114 56 Stockholm Stockholms län

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Nätverk i Kommersiell Tvistlösning från JUC Sverige, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Nätverk i Kommersiell Tvistlösning!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar